Årets frivillige ledere

Hvem skal hædres som årets frivillige ledere i Sorø Kommune?

Kender du en leder, der fortjener anerkendelse for at gøre noget særligt for andre i foreningen? Så er det nu, I skal indstille vedkommende til Årets Lederpris eller Årets Ung Lederpris.

Priserne uddeles ved Leder- og Mesterskabsarrangementet i maj måned 2020.

Årets Lederpris 

Byrådet i Sorø Kommune uddeler Årets Lederpris for at anerkende det frivillige lederarbejde, der udføres i foreninger med aktiviteter for børn og unge. Prisen uddeles til en leder, der i særlig grad har gjort sig bemærket ved at ofre megen tid og kræfter på lederarbejdet eller på anden måde har udmærket sig. Man kan ikke selv søge prisen, men bliver udvalgt af Byrådet på baggrund af indstillinger fra foreninger eller enkeltpersoner via Kultur- og Fritidsudvalget. Prisen udgør 5.000 kr. og man kan normalt kun modtage den én gang. 

Årets Ung Lederpris 

Kultur og Fritidsudvalget uddeler Årets Ung Lederpris. Prisen er et udviklingslegat til en ung leder fra en forening, der er godkendt under Sorø Ordningen. Formålet med legatet er at belønne en ung leder for en særlig indsats og at inspirere andre unge til aktivt at gå ind i lederhvervet i foreningerne. Prisen udgør 2.500 kr. og er typisk til ledere under 25 år. Man kan ikke selv søge prisen, men indstille andre til den.

Send jeres forslag til kandidater

Kender du én, som du synes fortjener en af priserne? Så send din begrundelse for, hvorfor vedkommende skal indstilles til enten Årets Lederpris eller Årets Ung Lederpris på mail til: kulturogfritid@soroe.dk

Sidste frist for at indsende forslag er mandag 9. marts 2020.

Sorø Kommune skifter indkøbssystemer for håndværkerydelser

Workshops og lang overgangsperiode skal gøre overgangen til nye indkøbssystemer så let som mulig for lokale håndværksvirksomheder.

Når Sorø Kommune køber håndværkerydelser vil det fremover ske ud fra betingelser i AB18 frem for, som hidtil, ud fra betingelser i AB92. Overgangen til de nye betingelser betyder, at kommunens dynamiske indkøbssystemer for håndværkerydelser skal udskiftes. 

– Overgangen fra de gamle til de nye systemer medfører, at alle godkendte håndværkere skal ansøge og godkendes på ny. Der findes desværre ikke en lettere måde at skifte fra det ene system til det andet. Vi bestræber os på, at overgangen skal foregå så smidigt som muligt for håndværkerne, siger Hanne Tidemand, leder af Bygninger Syd i Sorø Kommune.

Lang overgangsperiode

For at gøre overgangen så gnidningsfri som muligt for de håndværkere, som ønsker at byde på kommunens opgaver i de dynamiske indkøbssystemer, har kommunen valgt at have en lang overgangsperiode fra de gamle til de nye systemer.

De nye systemer åbner for tilmelding i midten af marts, mens de gamle indkøbssystemer først lukkes til august. Først fra august vil der blive oprettet nye håndværkeropgaver i de nye systemer. I maj og juni holdes workshops for håndværkerne for at lette overgangen mellem systemerne.

– I samarbejde med Sorø Erhverv holder vi et antal workshops for håndværkerne, hvor de, der ønsker det, kan få hjælp til at søge om optagelse i de nye systemer, og vi er naturligvis også klar til at hjælpe over telefonen.  Håndværkerne kender alle sammen AB18, så nu handler det bare om at få virksomhederne oprettet i de nye systemer, siger Stine Basballe. 

Fakta

 • Håndværkere, som er oprettet i de nuværende systemer, vil modtage besked i systemet, når de nye systemer åbner for tilmelding.
 • De nye systemer vil desuden kunne findes på kommunens hjemmeside.
 • Det er gratis at tilmelde sig de nye systemer og afgive tilbud på håndværkerydelser.

Tidsplan

 • Medio marts: de nye systemer åbner for tilmelding
 • Medio april og fremefter: Løbende godkendelse af håndværkerne i systemerne
 • Maj-juni: workshops og møder for håndværkerne
 • Primo august: Gamle indkøbssystemer lukkes; nye håndværkeropgaver oprettes i de nye systemer

Kontakt

Stine Basballe, økonomi- og personalechef i Sorø Kommune, telefon 60 79 99 90

Hanne Tidemand, leder af Bygninger Syd i Sorø Kommune, telefon 42 72 17 75

Fastelavn i hallen

DTH og Dianalund Centret gentog succesen fra sidste år og havde inviteret til Fastelavn med tøndeslagning i den lille gymnastiksal i Holberghallen. Masser af udklædte børn i flotte kostumer, var mødt op for at slå katte af tønden og få fastelavnsboller i Holberghallen.

Børnene var inddelt i fire forskellige aldersklasser, fra 0-2, 3-5, 6-9 år og fra 10 - 99 år så de voksne også kunne være med. Der var selvfølgelig også i år præmier til de bedst udklædte og kattedronninger og kattekonger til hver aldersklasse.

Er du enig i at vi mangler julebelysning i Dianalund?

Bestyrelsen i Dianalund Udviklingsråd har gennem det sidste halve år arbejdet med mulighederne for julebelysning i byen, og ønsker nu at danne en gruppe der vil arbejde videre med dette. Så har du mon svar eller gode input til nedenstående hører vi gerne fra dig på formand.dur@gmail.com

Hvordan får vi det finansieret (midler fra helhedsplanen er bevilliget)?

Hvilken slags julebelysning ønsker vi?

Hvor og hvordan skal det hænge?

Herreklub i Dianalund

DUR arbejder på at få startet en herreklub op, med formål at danne et mandenetværk i byen. Klubben er for alle aldersgrupper, og ønsker at tilbyde både værksteder, foredrag, madlavning, hygge og mere til. De er nu på udkig efter passende faciliteter til et mødested. Vil du deltage med gode ideer, hjælp eller andet så skriv til formand.dur@gmail.com

Vil du være med at bestemme hvad der skal ske i Dianalund i 2020?

Så husk at sætte kryds i kalenderen tirsdag den 10. marts kl. 19.00 hvor der afholdes generalforsamling i Dianalund Udviklingsråd (DUR).

Fire af bestyrelsens medlemmer har i år valgt at stoppe og der skal derfor vælges nye medlemmer ind. Dianalund Udviklingsråd søger derfor folk der er interesserede i at deltage i arbejdet omkring foreningen. Arbejdet består primært af den administrative og ledelsesmæssige drift af foreningen. Der afholdes bestyrelsesmøder hver anden måned, hvor man mødes 2,5 time. Derudover deltager bestyrelsen med egen stand ved nogle af de større begivenheder i byen og med repræsentanter ved møder med kommunen samt andre lokalråd. Man vælges ind for en 2-årig periode.

På generalforsamlingen skal der vælges følgende bestyrelsesmedlemmer;

 • En erhvervsrepræsentant, gerne fra detail
 • En foreningsrepræsentant
 • En borgerrepræsentant
 • En borgerrepræsentant

Har du spørgsmål til arbejdet som bestyrelsesmedlem er du velkommen til at kontakte formand Henriette Fosgerau på mail formand.dur@gmail.com inden generalforsamlingen.

Er du god til tal?

Dianalund Udviklingsråd søger ny kasserer, da vores nuværende ønsker at gå på pension. Som kasserer er man ikke en del af bestyrelsen, og behøves derfor ikke deltage ved arrangementer eller bestyrelsesmøder, andet end ved gennemgang af regnskaberne. Det vurderes at arbejdet cirka tager en time ugentligt.

Har du spørgsmål til arbejdet som kasserer er du velkommen til at kontakte formand Henriette Fosgerau på mail formand.dur@gmail.com.

Donation på Den Internationale Epilepsidag

Mandag den 10. februar er International Epilepsidag. I den anledning kom Epilepsiforeningens Kreds Midtvestsjælland til Filadelfia med en donation på 10.000 kr. Epilepsihospitalets Afsnit for Epilepsi med Handicap, som modtog donationen af formanden for kredsen, Berit Andersen og næstformand Conni Pedersen. 

- Handicappede kan nemt blive lidt usynlige, og ofte er de indlagt i lang tid. Derfor foreslog jeg, at det skulle være Afsnit for Epilepsi med Handicap, som skulle modtage en donation i år. Vi giver 10.000 kr, så kan afsnittet selv bestemme, hvordan de skal bruges til gavn for patienter og pårørende, forklarer Berit Andersen. 

Fra venstre er det ledende sygeplejerske Signe Madsen, kredsformand Berit Andersen og næstformand Conni Pedersen.

Berit Andersen og Conni Pedersen var inviteret til en festlig seance med fastelavnsboller og kaffe sammen med de handicappede patienter og medarbejderne i anledning af Den internationale Epilepsidag. 

- Jeg er meget stolt over, at Epilepsiforeningens Kreds Midtsjælland har tænkt på netop Afsnit for Epilepsi med Handicap. Afdelingen tilbyder udredning og behandling til patienter med kombineret udviklingshæmning og epilepsi i svær grad, så er vi rigtig glade for og stolte af, at Epilepsiforeningen har ønsket at give os denne store pengegave. Vi er gået i tænkeboks, men sikkert er, at vi vil bruge pengene på et godt formål, som kan være til glæde og gavn, når patienterne er indlagt hos os, siger ledende sygeplejerske Signe Madsen. 

International Epilepsidag, International Epilepsy Day, har siden 2015 ligget på den anden mandag i februar. International Epilepsidag markeres ved forskellige initiativer både internationalt og nationalt. 

55.000 mennesker har epilepsi i Danmark. En tredjedel har svært behandlelig epilepsi – det er nogle af dem som Epilepsihospitalet Filadelfia behandler som landets eneste landsdækkende specialhospital for epilepsi. 

Søg midler til forretningsidé eller projekt

En campingplads fik udvidet deres overnatningskapacitet. Shopsjælland.dk fik gjort det muligt at stå imod konkurrencen fra de større byer med en fælles webshop for butikkerne i Vestsjælland. Og ’Wrappy’ fik tilskud til en produktionsmaskine i millionklassen til at fremstille bæredygtig madindpakning.

Der findes masser af innovative, bæredygtige, kreative tiltag og idéer med økonomisk vækstpotentiale, som samtidig også skaber liv i lokalsamfundene. Men det kan være svært selv at finde midler og ressourcer til at få ført idéerne ud i livet. LAG, som står for Lokale AktionsGrupper i Midt-Nordvestsjælland uddeler hvert år støttemidler til projekter, som netop kan være med til at skabe liv og vækst til gavn for et lokalområde. 

Erhvervschef i Sorø Erhverv, Laila Carlsen, siger

- LAG-midlerne er en rigtig god måde at få støtte til de lidt mindre men i høj grad vigtige projekter for en kommune som Sorø. Projekter som kan være med til at skabe liv og vækst i de mindre landkommuner er vigtige for vores muligheder for at skabe arbejdspladser, tiltrække turister og tilflyttere. Desværre er der ikke så mange, der kender til muligheden, og derfor ikke er klar over de måske kan få økonomisk hjælp til at få en forretningsidé gjort mulig. Og det er ærgerligt, når man tænker på det store potentiale, der ligger heri.

Informationsmøde

Mandag den 24. februar inviterer Sorø Erhverv og LAG Midt-Nordvestsjælland derfor til orienteringsmøde kl. 16.30 på Sorø Rådhus. Her kan man blive klogere på, hvad LAG-ordningen er, hvilke projekter der kan modtage støtte, og hvordan man ansøger om at få andel i LAG-midlerne. Den almene pulje på knap 4 mio. kr. har ansøgningsfrist 27. marts 2020.

Læs mere om LAG-midler, og se hvilke projekter der før har fået støtte på https://lag-midtnordvestsjaelland.dk/. Her kan du også tilmelde dig orienteringsmødet.

Kontakt: Laila Carlsen, tlf.: : 20 26 50 81, mail: lbc@soroe.dk

Donation på Den Internationale Epilepsidag

Mandag den 10. februar er International Epilepsidag. I den anledning kommer Epilepsiforeningens Kreds Midtsjælland til Filadelfia med en donation. Det er Epilepsihospitalets Afsnit for Epilepsi med Handicap, som modtager donationen af formanden for kredsen, Berit Andersen. 

- Jeg er meget stolt over, at Epilepsiforeningens Kreds Midtsjælland har tænkt på netop Afsnit for Epilepsi med Handicap. Afdelingen tilbyder udredning og behandling til patienter med kombineret udviklingshæmning og epilepsi i svær grad, så er vi rigtig glade for og stolte af, at Epilepsiforeningen har ønsket at give os denne store pengegave. Vi er gået i tænkeboks, men sikkert er, at vi vil bruge pengene på et godt formål, som kan være til glæde og gavn, når patienterne er indlagt hos os, siger ledende sygeplejerske Signe Madsen. 

International Epilepsidag, International Epilepsy Day, har siden 2015 ligget på den anden mandag i februar. International Epilepsidag markeres ved forskellige initiativer både internationalt og nationalt. 

Fakta om epilepsi

55.000 mennesker har epilepsi i Danmark. En tredjedel har svært behandlelig epilepsi – det er nogle af dem som Epilepsihospitalet Filadelfia behandler som landets eneste landsdækkende specialhospital for epilepsi.