Ny lederuddannelse har fokus på medmenneskelighed

Filadelfia og Zealand har givet håndslag på sammen at skabe et stærkt koncept for efteruddannelse af ledere med det bedste fra begge verdener. Zealands Diplom i Ledelse kombineres med Filadelfias værdier om medmennesket i centrum, respekt og værdighed.

Vi glæder os meget til samarbejdet. Filadelfia og Zealand er et godt miks af ekspertise indenfor den statsligt godkendte efteruddannelse ”Diplom i Ledelse” kombineret med Filadelfias sundheds- og socialfaglige ekspertise og værdigrundlag i diakoni og det kirkelige landskab, Vi ser frem til et fællesskab med Zealand om fremtidens ledere med både nærvær og talent for direkte samspil med medarbejderne indenfor ikke mindst velfærdsområdet, siger Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, administrerende
direktør på Filadelfia.

Filadelfia er en stor selvejende non-profit-organisation med bl.a. det landsdækkende Epilepsihospital og hospitalsfunktion indenfor erhvervet hjerneskade på Sjælland. Organisationen har egen kursusudbyder - Filadelfia Uddannelse.

Vi er meget glade for det nye samarbejde med Filadelfia Uddannelse, ikke mindst fordi vi sammen kan bidrage med et uddannelsesforløb af ledere, der favner både bredt og specifikt på en gang. Ved at kombinere Filadelfias værdier med Zealands faglighed inden for ledelse, skaber vi et unikt tilbud til omsorgsprofessionelle, der har fokus på det hele menneske i ledelsesperspektiv, siger Rasmus Frimodt, rektor på Zealand som er en videregående uddannelsesinstitution i Region Sjælland.

Medmennesket i øjenhøjde – også i lederskabet

I praksis er det koncentrerede, unikke uddannelsesforløb på weekend-internater. Målgruppen er blandt andre ledere af regionens omsorgsinstitutioner.

På Filadelfia Uddannelse har vi fokus på en lang række kurser indenfor epilepsi og neurorehabilitering samt et fokus på diakoni, hvor vi møder medmennesket i øjenhøjde. Vi taler om respekt for mennesket, hvor du er værdifuld, som den du er. Det er den dimension, vi tager afsat i på internaterne i den ledelsesfaglige undervisning, som Zealands dygtige undervisere står for. Når du har gennemført en Diplom i Ledelse med diakonifaglig toning på Filadelfia, har du i øvrigt mulighed for at lade dig indvie som diakon i Filadelfias Kirke, supplerer Henrik Bøll Larsen, chef for Filadelfia Uddannelse.

Internater med højaktuel dagsorden

Filadelfias fokus på de etiske, medmenneskelige og diakonale værdier rammer lige ned i debatten om bæredygtig, værdibaseret og samskabende ledelse. Og det går helt i spænd med vores diplomuddannelse, der bidrager med metoder til netop at udøve lederskab, der skaber grobund for godt samarbejde, trivsel og at kunne udfolde sine kompetencer og blive anerkendt, ikke blot som medarbejdere, men hele mennesker. De internater, vi nu stabler på benene sammen med Filadelfia, vil derfor have et urgammelt budskab medmenneskelighed, der samtidigt er højaktuelt i moderne ledelse,
tilføjer Anders Kold, efteruddannelseschef på Zealand.

Det første modul løber af stablen fra midt i april med eksamen i juni.

Blækket er knapt nok tørt på samarbejdsaftalen mellem Filadelfia og Zealand og alle glæder sig til at komme i gang med at forme det nye ledelsesforløb i fællesskab, fra venstre: Henrik Bøll Larsen, chef for Filadelfia Uddannelse, JensOtto Skovgaard Jeppesen, administrerende direktør på Filadelfia, Rasmus Frimodt, rektor på Zealand, Anders Kold, efteruddannelseschef på Zealand.

Fakta om Filadelfia og Zealand

Filadelfia er en non-profit-organisation som bl.a. omfatter et landsdækkende Epilepsihospital, specialhospitalsfunktion i neurorehabilitering for patienter med hjerneskade, specialiserede døgn- og dagtilbud indenfor epilepsi og hjerneskade samt specialskole og STU-læringsforløb for børn og unge med epilepsi, ADHD eller autisme. Filadelfia Uddannelse tilbyder efteruddannelse til sundheds- og socialprofessionelle særligt indenfor epilepsi og erhvervet hjerneskade. Filadelfia beskæftiger i alt godt 800 medarbejdere og ligger i Dianalund, Midtsjælland. Se mere på filadelfia.dk

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi er en videregående uddannelsesinstitution i Region Sjælland, med afdelinger i Slagelse, Nykøbing F., Køge, Næstved, Holbæk og Roskilde. Zealand har godt 3500 studerende fordelt på over 30 fuldtidsuddannelser á 2-4 års varighed. Dertil udbyder Zealand en lang række efteruddannelser, bl.a. Diplom i Ledelse og Akademiuddannelsen i Ledelse. Se mere på zealand.dk

Tekst og billede: Lene Løvschall

20 mio. kr. til forskning i arvelig epilepsi

Professor Rikke Steensbjerre Møller fra Epilepsihospitalet, Filadelfia har netop modtaget 20 mio. kr. fra Lundbeckfondens program Collaborative Projects. De 20 mio. kr. går til forskning, som Lundbeckfonden kalder et nybrud inden for arvelig epilepsi.

- Vi er meget beærede og begejstrerede over at modtage den store bevilling fra Lundbeckfonden til vores forskningsprojekt. Bevillingen giver os en unik mulighed for at opbygge et tæt samarbejde mellem forskere og studerende fra både hospitals- og universitetsverdenen. Vores tværfaglige projekt giver håb om ny behandling til patienter med svære former for genetisk betinget epilepsi, siger professor Rikke Steensbjerre Møller. 

Rikke Steensbjerre Møller

På tværs af landegrænser og faggrænser

Rikke Steensbjerre Møllers forskning bygger på et stærkt internationalt netværk, og samarbejdet om det pågældende forskningsprojekt sker over landegrænser og faggrænser.

Projektgruppen består af forskere fra Epilepsihospitalet Filadelfia, Københavns Universitet, samt The University of Sydney. De forskellige forskere bidrager hver især med helt unikke kompetencer indenfor epilepsi, genetik, neurofysiologi, stamcelleforskning, musemodeller og farmakologi.  

– Ved at arbejde tæt sammen på tværs af specialer, vil vores forskning forhåbentlig føre til en grundlæggende ændring i vores forståelse af de underliggende mekanismer ved genetisk betinget epilepsi, samt forklare hvordan en paradoksal stigning i hæmmende impulser kan forårsage anfald. Desuden vil vores arbejde bane vejen for at finde nye lægemidler, der har til formål at hjælpe patienter med øget GABA-receptor aktivitet i hjernen, siger professor Rikke Stensbjerre Møller.

– Vi ønsker at fremme den helt særlige synergi, der kan opstå, når man samler forskellige forskergrupper og forskerprofiler med forskellig specialviden, kompetencer og data for at finde svar og løsninger på komplekse neurovidenskabelige spørgsmål. Nybrud sker i grænsefladerne mellem forskellige faglige discipliner, og her er der klare synenergier i samarbejde med stærke internationale partnere, siger Lars Torup, Scientific programme director i Lundbeckfonden.

Brug af stamcelle og musemodeller

Forskere har for nyligt opdaget, at visse mutationer i GABA-receptoren medfører øget receptorfunktion. I det pågældende studie vil Rikke Steensbjerre Møller og samarbejdspartnere på projektet undersøge, hvordan mutationer, som medfører øget receptorfunktion, giver epilepsi – og søge efter nye lægemidler, der kan bruges i patientbehandlingen.

Det sker ved hjælp af stamcelle- og musemodeller, hvor man undersøger, hvad de pågældende genfejl betyder for hjernecellernes kommunikation, og hvorfor de fører til epilepsi. Man kan fx omprogrammere en patients hudcelle til en hjernecelle, som man kan undersøge i et laboratorie eller undersøge hjerner fra mus med de pågældende genfejl.

Tekst og billede: Lene Løvschall

Succesen fortsætter for Madoasen Stop Spild Lokalt Dianalund

Det summer af liv inde i de små lokaler på Værkstedsvej 2 på Filadelfia. Alle de frivillige er i fuld gang med, at gøre klar til endnu en gang at åbne Oasen med masser af gode varer. Alle varerne er leveret gratis af blandt andet SuperBrugsen, 365 og Netto her i Dianalund og det er kun varer der ikke kunne sælges i butikkerne.

Meget arbejde

Nu skulle man måske tro det er ret nemt sådan bare at kører ud til butikkerne og hente varer og så stille dem frem i lokalet. Men alle varer der kommer ind skal registreres i forhold til, at regler fra fødevarestyrelsen bliver overholdt. Der bliver brugt meget tid på at udføre dette arbejde, for det skal gøres så det er nemt at spore varen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Rigtig god stemning

Der er bare en rigtig rar og rolig stemning både på lageret, hvor der er travlt med at registrerer alle de varer der kommer ind og inde i Oasen, hvor kunderne kan komme ind tre ad gangen. Der er ikke så meget plads i lokalet og man kommer ind på det nummer man har trukket. Før der åbne2 deles der numre ud fra 1 til 30, så man som kunde selv trækker et tilfældigt tal og det er så det nummer man er i køen. Man har valgt at gøre det sådan, for at alle kan få lige mulighed for at komme først til.

Stadig brug for frivillige

Der er lige nu ca. 25 frivillige tilknyttet stedet, men der kan altid bruges en til. Man kan kontakte på mail: dianalund@stopspildlokalt.dk med sine kontaktoplsyninger eller tage et kig på deres facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/887566548044597/

Madoasens åbningstider

Der er åbent i Madoasen på Værkstedsvej 2 på følgende dage:

Mandag: Lukket
Tirsdag: 16.00 - 17.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 13.00
Fredag: Lukket
Lørdag: 12.00 - 13.00
Søndag: Lukket

Find vej: https://goo.gl/maps/tjPkQfF3CZi8bi6b6

Støt gerne

Der er mange udgifter forbundet med det at drive Madoasen. Der skal indkøbes fødevaregodkendte poser til bake off, handsker, papir og blæk til kopiering af sedler til registrering, fødevaregodkendte kasser, håndsprit, varme og så lægger de frivillige selv bil og benzin til, når der skal hentes varer i butikkerne. Man er derfor meget velkommen til at støtte enten med kontanter eller på Mobilepay: 791205

Læs mere om madspild og hvad du selv kan gøre på fødevarerstyrelsenshjemmeside: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/madspild/Sider/default.aspx

Nyhedsblad fra nærpolitiet

Der er nyheder fra Sydsjællands og Lolland-Falsters nærpoliti.

Du kan blandt andet læse om forebyggende indsatser mod kørsel i påvirket tilstand. Lokalpolitiet er kommet på Facebook også i Sorø kommune, hvor du finder deres side lige her: https://www.facebook.com/lokalpolitisoroe/. Torben fra Sorø lokalpoliti har været ude og undervise 7. klassere i at passe på sig selv på nettet.

Du kan også læse om Puff bars, konfliktmægling, nabovenner og fald i antallet af indbrud.

Nyhedsbrevet DIAlogen kan hentes her (pdf): DIAlogen december 2022