Christian Bjerre Høst interviewes om busruterne

Christian Bjerre Høst interviewes af TV-Øst i forbindelse med den beslutning der blev taget på et trafikudvalgsmøde i borgerrepræsentationen i Sorø kommune den 10. Januar. Du kan læse en kort sammenfatning her: Mulighed for god nyhed om busruterne i byen Interviewet blandt andet Christian Høst og selve indslaget fra tv-øst finder du her: http://www.tveast.dk/artikel/region-nedlaegger-busruter-nu-maa-kommunen-selv-betale
Indlæg på Facebook
Christian Bjerre Høst har i den forbindelse skrevet et indlæg på facebook med flere kommentarer fra blandt andet Gert Jørgensen, Borgmester i Sorø kommune. Du kan læse hele indlægget og tråden her: https://www.facebook.com/groups/34835856274/permalink/10154312761461275/

Mulighed for god nyhed om busruterne i byen

Sorø kommune har vedtaget at bruge foreløbig 400.000kr. på at omlægge bus 420 tilbage til oprindelig rute dog kun med 3 morgen- og 3 eftermiddagsafgange. Samtidig er det blevet besluttet at opretholde bus 570's nuværende drift, ved at afsætte yderligere 300.000 kr. fra 2018 og frem.

Omlægning af 420

Omlægningen af busrute 420 vil tidligst træde i kraft den 1. maj, da der kommer ny køreplan. Det vil samtidig også kun blive til virkelighed, hvis Sorø kommune kan nå til enighed med Region Sjælland, da regionen også skal være med til at finansiere en del af omlægningen. Fremadrettet vil der være en omkostning på 600.000 årligt ved at indfører linien med samlet 6 afgange i døgnet.

Busrute 490 mellem Dianalund og Slagelse vil ikke fortsætte, da denne linie understøttes af tog-føringen mellem Tølløse og Slagelse.