Læserbrev: Mist ikke troen på bussen

Læserbrev sendt til pressen.
I kan arbejde for en modernisering af den offentlige transport sammen med os socialdemokrater. 
Forleden talte jeg med en borger i Dianalund, som fortalte, at hun har haft ejendomsmægler til at vurdere sit hus. I den forbindelse havde ejendomsmægleren fortalt, at han kendte til 3 familier, der har sat deres hus til salg i Dianalund, på grund af usikkerheden omkring den fremtidige busdrift i Sorø kommune. Det er børne-familier, hvis børn har brug for at tage bussen til og fra uddannelsessteder uden for Dianalund.

Jeg kan godt forstå, hvis man bekymrer sig for den fremtidige busdrift. Den løsning der p.t. er fundet med 3 morgen og 3 eftermiddags afgange, for bussen til Slagelse, og fastholdelse af bussen fra Næstved til Kalundborg er en midlertidig løsning. Men det er ikke ensbetydende med busdriften i Sorø kommune stopper ved årets udgang. 

Vi socialdemokrater vil arbejde på en løsning der moderniserer den kollektive trafik i hele Sorø kommune. Vi vil arbejde på en busdrift, der kører hvor og hvornår der er behov og ikke som i dag, hvor der på nogle tids-punkter af dagen kører næsten tomme busser rundt i kommunen. 

I juni måned har byrådet et temamøde vedr. den fremtidige kollektive trafik og vi vil gerne bringe jeres ideer og input med ind i debatten, så skriv gerne til en af os socialdemokratiske byrådsmedlemmer.  

Så - bevar troen på, at det også i fremtiden vil muligt at komme rundt i Sorø kommune med kollektiv trafik. 

Annette Raaschou van der Star

Byrådsmedlem

Socialdemokratiet

Artikelbillede: Fotograf Ulrik Jantzen

Christian Bjerre Høst interviewes om busruterne

Christian Bjerre Høst interviewes af TV-Øst i forbindelse med den beslutning der blev taget på et trafikudvalgsmøde i borgerrepræsentationen i Sorø kommune den 10. Januar. Du kan læse en kort sammenfatning her: Mulighed for god nyhed om busruterne i byen Interviewet blandt andet Christian Høst og selve indslaget fra tv-øst finder du her: http://www.tveast.dk/artikel/region-nedlaegger-busruter-nu-maa-kommunen-selv-betale
Indlæg på Facebook
Christian Bjerre Høst har i den forbindelse skrevet et indlæg på facebook med flere kommentarer fra blandt andet Gert Jørgensen, Borgmester i Sorø kommune. Du kan læse hele indlægget og tråden her: https://www.facebook.com/groups/34835856274/permalink/10154312761461275/

Mulighed for god nyhed om busruterne i byen

Sorø kommune har vedtaget at bruge foreløbig 400.000kr. på at omlægge bus 420 tilbage til oprindelig rute dog kun med 3 morgen- og 3 eftermiddagsafgange. Samtidig er det blevet besluttet at opretholde bus 570's nuværende drift, ved at afsætte yderligere 300.000 kr. fra 2018 og frem.

Omlægning af 420

Omlægningen af busrute 420 vil tidligst træde i kraft den 1. maj, da der kommer ny køreplan. Det vil samtidig også kun blive til virkelighed, hvis Sorø kommune kan nå til enighed med Region Sjælland, da regionen også skal være med til at finansiere en del af omlægningen. Fremadrettet vil der være en omkostning på 600.000 årligt ved at indfører linien med samlet 6 afgange i døgnet.

Busrute 490 mellem Dianalund og Slagelse vil ikke fortsætte, da denne linie understøttes af tog-føringen mellem Tølløse og Slagelse.

Status på omlægning af busrute 420R

Der føres samtaler med Sorø Kommune om, hvorvidt der kan findes nogle penge på de kommunale budgetter som kan afbøde konsekvenserne af den/de beslutninger som Region Sjælland har truffet. Hvad dette ender med vides ikke, men jeg håber på at det er en nogenlunde løsning der kommer. Samtidigt skal vi huske på at det er Regionen der vil spare penge og så sender en "abe" videre til Sorø kommune. Problemet er, at pengene jo skal komme et eller andet sted fra da kommunens kasse jo ikke lige frem bugner af penge.
Spørgtid til regionsmøde 8/12
Torsdag d 8/12 bliver der stillet 2 spørgsmål i spørgetiden til regionsrådmødet som jeg glæder mig til at høre svarene på. Selve mødet kan følges på web-tv direkte. Link til live visning af regionsmøde den 8. december: https://regionsjaelland.tv/watch/1669/5 Regionsrådsmedlemmerne kommer ikke til at glemme at der er et lokalsamfund de har trådt på. Det store arbejde vil være til næste års traffikbestilling, hvor vi ikke skal sove i timen denne gang. Der svirrer forskellige rygter omkring. Bland andet rygtet at bus 420 skal holde 10 minutter ud på ruten for at få køreplanen til at passe. Dette er IKKE korrekt, Bussen er 11 min. hurtigere om turen fra slagelse til Holbæk. Derfor, en bøn om, ikke at piske en stemning op omkring løse rygter. De bidrager ikke positivt til at nå det ønskede resultat. Nemlig at få en ordentlig busbetjening tilbage til Dianalund. Ellers er i velkomne til at kontakte mig via PB. Menge hilsner Christian B. Høst   Indlægget er fundet på facebook den 1. december 2016: https://www.facebook.com/groups/34835856274/permalink/10154180956756275/ Link til live visning af regionsmøde den 8. december: https://regionsjaelland.tv/watch/1669/5

170 fremmødte og 2.283 underskrifter

Det var overvældende med den store opbakning. der var ca. 170 deltagere til mødet.

Jacob, Christian og jeg der havde planlagt aftenen er meget glade og tilfredse med både fremmødet og mødet i det hele taget.

Der var god stemning og dialogen var god hele vejen gennem mødet.

Mange borgere gav tydeligt udtryk for deres utilfredshed med Regionens beslutning. Især at Jens Stenbæk udtrykte at vi "skulle have valgt" mellem toget og busserne, var forsamlingen ikke tilfreds med. Der blev holdt fast i at Dianalund har brug for BÅDE bus og tog.

Jens Stenbæk forsvarer sig

Jens Stenbæk svarede for sig, og havde den positive nyhed, at 420R kører indtil toget igen kører hele vejen til Slagelse. Nu er det planlagt til d. 18. december at skiftet bliver.

Gert Jørgensen udtalte at Sorø kommune arbejder på en løsning der skal sikre at borgerne fortsat kan komme rundt i kommunen når 570 stopper med udgangen af 2017.

Der var opbakning fra flere byrådsmedlemmer til dette og bla. Anne Madsen udtalte at socialdemokraterne i Sorø gerne vil se på den samlede busdrift i kommunen. 

Alt i alt en rigtig god aften.

DUR drøfter på bestyrelsesmøde i morgen tirsdag d. 22.11 hvordan vi kan arbejde videre med dette sammen med Christian og andre aktive borgere i Dianalund. 

Især i marts og april op mod trafik bestillingen for 2018 vil det være relevant at være aktive i forhold til både region og kommune.

Skrevet af Louise Sjøberg, Formand for DUR

Borgermøde om omlægning af busrute

Det er kommet aftale i stand om møde med både Regionsrådformand Jens Stenbæk og Borgmester Gert Jørgensen. Derfor indkaldes der til borgermøde i Borgerhuset i Dianalund.
Hvad skal der ske på borgermødet
Politikerne får her mulighed for at begrunde de valg der er taget i forbindelse med trafikomlægningen for 2017. Initiativtager Chrstian Høst vil samtidig overrække de mange underskrifter der er kommet. Der vil blive mulighed for at høre om hvordan Sorø kommune vil arbejde på at imødekomme, de behov borgerne i Dianalund har, for at kunne komme til Sorø og Slagelse. Derudover kan det give fremmødte borgere mulighed for at få forklaring, og måske forståelse for Regionens prioriteringer og spørge ind til dette. Samtidig bliver det muligt at få kendskab til den videre proces og forløbet op til trafikbestillingen for 2018.
Alle velkomne, og kom så mange som muligt.
Det skal bemærkes at da mødet er kommet istand med meget kort varsel, har begge politikere andre aftaler som skal passes ind. Derfor kommer Jens Stenbæk ca 19:30 og Gert Jørgensen er nødt til at forlade mødet kl 20:00 Tid: 21. November fra kl 19 Sted: Borgerhuset Dianalund           Sømosevej 44 4293 Dianalund Venlig Hilsen Dianalund Udviklingsråd og Christian Høst