DIANALUND
Grænseforening kommer til Grundlovsfesten

Sønderjysk Forening – en betydende forening i Lokalsamfundet

23. marts kunne Sønderjysk Forening Dianalund-Stenlille fejre 70 år.

Sønderjysk forening har altid nydt stor lokal opbakning. I 1957 – otte år efter oprettelsen – toppede medlemstallet. Da var der 750 medlemmer. Og det var endda uden folkene i Stenlille. 1966 var medlemstallet 688. Endnu i 2002 lå medlemstallet på 237, og det år kom der 11 nye medlemmer til. I dag er medlemstallet noget lavere, men foreningens arrangementer besøges stadig af et pænt antal, og den 28. marts er der en stort anlagt jubilæumsaften for medlemmerne.

Det var i 1949

Ved 25 års jubilæet skrev den daværende formand bl.a. ”Hvem husker vel i dag på tiden lige efter 2. verdenskrig, da cyklernes fælge var udstyret med hampereb … Og hvor mange husker regeringens chokerende udtalelse: Grænsen ligger fast” Dog i denne sag viste det sig, som så ofte i årene forud, at politikerne sagde og gjorde et, men befolkningen ville noget andet” Man kan let læse denne udtalelse som om den daværende formand drømte om at rykke grænsen til Tyskland mod syd. Det var der sikkert mange andre, der syntes, da ”Sønderjysk forening for Dianalund og omegn” stiftedes i 1949. Andre ville blot hjælpe de dansksindede i Sydslesvig. Og de havde så afgjort brug for hjælp. 6 års krig og 4 års besættelse havde sat sine spor. Der blev sendt pakker med tøj og mad til dem, ligesom penge gik sydpå, så skoler og forsamlingshuse kunne genopstå og nye komme til. Mange tog også mod børn fra Sydslesvig i en uge om sommeren. Hurtigt blev Sydslesvig opdelt i distrikter, de såkaldte faderskabsområder. Dianalund fik Slesvig bys 11. distrikt. I dag er disse faderskabsdistrikter ophørt, men Dianalund -Stenlille er stadig knyttet til distriktet, nu som en venskabskreds, hvor folk besøger hinanden og udveksler gaver og hilsner. Man har også holdt konfirmandlejre og afholdt sportsarrangementer med besøgende fra de to lande.

Sønderjysk forening har altid været meget synlig i Lokalsamfundet. Da jeg blev ansat som lærer i Dianalund i midten af 70’erne, havde 5. årgang fri en dag om året, så de kunne sælge dybbølmærker. Det ophørte, da der efterhånden var få hjemme om dagen. Og hvem husker ikke Poul Christensen, der cyklede rundt og opkrævede kontingent? Foreningen har altid været god til personligt at opkræve kontingent. Omkring 1950 var her 25 mænd og kvinder, hvis opgave det var at opkræve kontingent, alene i den lokale forening! Salget af dybbølmærker gik strygende år 1950/51 blev der indbetalt 1099 kr. til Dybbøldagen og i 1951/52 1009. Det var mange penge. I 1958 fik en nyuddannet lærer 882 kr. i månedsløn.

Oprindelig var der en lokalafdeling i Stenlille og omegn. Men den ophørte og medlemmerne blev lagt ind under Ringsted. Efter initiativ fra Dianalundfolkene blev Stenlillefolkene dog i 1976 tilknyttet Dianalund, der så tog navneforandring til: Dianalund-Stenlille.

Oprindelig var opgaven at styrke danskheden i såvel Nord- som Sydslesvig, for også i Nordslesvig var danskheden truet. Det er den ikke mere, og hjælpen går nu udelukkende til de dansksindede i Sydslesvig. Forholdende for dem blev bedre efter København-Bonn erklæringen i 1955, men helt op til vor tid, var der spændinger mellem de to befolkningsgrupper, og endnu er der ikke ligestilling. Danskerne har derfor stadig brug for hjælp nordfra.

Dianalund-Stenlille er med i dette arbejde, og pengene kommer ind via kontingent og salg af dybbølmærker og julemærker. Den lokale afdeling afholder omkring 6 arrangementer for medlemmer og andre interesserede om året og deltager i arrangementer Vestsjællandskredsen afholder, ligesom der stadig er besøg fra Sydslesvig.

Formændene for den lokale forening har været:
C.M. Keinicke, Niløse skole: 1949-1963
Jørgen Jensen, Filadelfia: 1963-1969
Poul Christensen, Dianalund: 1969-1996
Ernst Hansen: 1996-2014
Birthe Marie Kildsig: 2014

Skrevet af
Jørgen Mogensen, arkivleder og Frederik Madsen, kasserer i Sønderjysk forening

NB! I anledning af foreningens 70-års jubilæum har Lokalarkivet en specialudstilling om Foreningens virke. Denne udstilling er åben hver torsdag kl. 13-17 samt efter aftale. Der er lukket i påsken.

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed