DIANALUND
Generalforsamling i Dianalund Udviklingsråd 2022

Generalforsamling i DUR 2022

24. marts 2022 kl. 19:30 - 21:00

Dianalund Borgerhus

Sømosevej 44
4293 Dianalund

Find vej

Arrangør

DUR

Kategori

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i Dianalund Borgerhus lokale 3, Sømosevej 44 4293 Dianalund, den 24. marts 2022

DAGSORDEN

1. Valg af mødesekretær og 2 stemmetællere

2. Valg af ordstyrer

3. Formandens beretning

4. Regnskab og budget

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse og suppleanter

7. Valg af revisor og suppleant

8. Nedlæggelse af foreningen (bortfalder hvis der vælges en bestyrelse)

9. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest den 17. marts 2022.

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret.

del dette

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed