Naturpuljen uddeler midler til presset natur

Lokale interessegrupper som lokalråd, grundejerforeninger, borgerforeninger, skoler og daginstitutioner vil snart have mulighed for at ansøge om midler til deres biodiversitetsfremmende projekter gennem Naturpuljen. I 2024 råder Sorø Kommune over 200.000 kr. til uddeling. Ansøgningsprocessen indledes med oplæg og workshops om biodiversitet.

Med biodiversiteten i Danmark i krise og levesteder for planter og dyr svindende, har Sorø Kommune besluttet at støtte den truede natur. Kommunalbestyrelsen har derfor afsat midler gennem Naturpuljen til at fremme biodiversiteten, især i byområderne.

Naturpuljen har i 2024 afsat 200.000 kr., som interesserede grupper som lokalråd, grundejerforeninger, borgerforeninger, skoler, daginstitutioner og lignende kan ansøge om til deres projekter.

Start Ansøgningsprocessen med Workshops

Sorø Kommune, i samarbejde med Kongskilde Naturcenter, afholder fire workshops rundt om i kommunen for at kickstarte ansøgningsprocessen. Disse workshops, som alle kan deltage i uden tilmelding, vil tage udgangspunkt i det sted, hvor de afholdes. De vil give inspiration til, hvordan man kan fremme biodiversiteten i sin have, samt idéer til projekter, som puljemidlerne kan støtte.

Tid og Sted for Workshops:

  • 26. maj – kl. 9.30-12.00 - Sorø, Ved Rådhuset for enden af Holbergsvej
  • 26. maj – kl. 13.30-16.00 - Ruds Vedby, Bag friluftsbadet
  • 1. juni – kl. 9.30-12.00 - Dianalund, Byparken for enden af Grønningen - Find vej
  • 2. juni – kl. 9.30-12.00 - Fjenneslev, Legepladsen ved Thyrasvej

For Mere Information, Oplev Oplæg på Sorø Bibliotek

Inden de fire workshops afholdes, vil Kongskilde Naturcenter holde et oplæg på Sorø Bibliotek torsdag den 2. maj. Her vil foreninger og borgere kunne få indsigt i biodiversitet og finde inspiration til, hvordan de kan fremme dyre- og plantelivet på deres egne områder. Sorø Kommune vil også være til stede og præsentere Naturpuljen 2024 samt give vejledning i ansøgningsprocessen.

Fakta

  • Ansøgninger til Naturpuljen åbnes den 1. juni 2024, og ansøgningsfristen er den 1. september 2024.
  • Maksimumbeløbet pr. projekt er 30.000 kr., men kommunen vil vurdere hver ansøgning individuelt med henblik på eventuel tildeling af større beløb.
  • Midlerne vil blive uddelt ved, at Sorø Kommune betaler regninger til entreprenører og lignende i forbindelse med projekterne.
  • Fra den 1. maj vil du kunne finde mere information om, hvordan du ansøger om midler fra Naturpuljen, på Sorø Kommunes hjemmeside, soroe.dk.

Kontakt

For yderligere spørgsmål, kontakt venligst: naturpuljen@soroe.dk

Artikelbillede: Image by jcomp on Freepik

Fildelfia åbner nyt botilbud: Fællesskab og uddannelse for unge med epilepsi og hjerneskade

En smag af fællesskab er på menuen, når STU-eleverne på Filadelfia laver mad sammen. På en typisk dag kan man finde dem samlet i køkkenet på Akacievej i Dianalund, hvor de forbereder lækkerier som Spaghetti Carbonara til frokost. Dette køkken bliver hjertet i et nyt botilbud til unge, der vælger at tage den 3-årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) på Filadelfia.

Til unge mellem 16-25 år

Botilbuddet er skræddersyet til unge mellem 16-25 år, der ikke kan håndtere en almindelig ungdomsuddannelse. Simone Dalby, STU-koordinator, deler sin begejstring: "Vi glæder os over at se de unge vokse og finde vej i livet. Vi skaber den gode hverdag sammen, hvor vi betyder noget for hinanden."

Der tilbydes plads til fem unge i dette bofællesskab midt i Filadelfias grønne område. Der er særligt fokus på at tilbyde trygge og sikre rammer, hvilket inkluderer vågen nattevagt, som især er vigtigt for elever med epilepsi eller andre behov for tilsyn.

10 forskellige praktikpladser

STU på Filadelfia skiller sig ud ved at tilbyde undervisning og 10 forskellige praktikpladser inden for områder som håndværk, patienthotel, køkken og natur. Botilbuddet giver de unge mulighed for at prøve at bo hjemmefra, samtidig med at de deltager i et fællesskab med andre unge.

STU-programmet på Filadelfia danner bro mellem specialskoler og dagtilbud for voksne, og det giver de unge tre år til at udforske faglige interesser, lære hverdagsfærdigheder og styrke deres sociale kompetencer. Med mulighed for at trække på Epilepsihospitalets ressourcer og ekspertise, er dette botilbud en vigtig brik i at give unge med særlige behov en meningsfuld og kvalitetsrig fremtid.

Tekst og billeder: Lene Løvschall

Ny Ejendomsskatteberegning for 2021-23: Hvad du bør vide

I løbet af april 2024 vil adskillige boligejere modtage opdaterede ejendomsskattebilletter fra Sorø kommune for årene 2021-23. Dette sker som følge af, at den oprindelige beregning af grundskylden (ejendomsskatten) for disse år blev foretaget på et midlertidigt grundlag, da vurderingen for 2020 endnu ikke var tilgængelig.

Hvad betyder dette for dig som boligejer?

Nu, hvor de nye vurderinger for 2020 er færdige, vil din kommune beregne den endelige skat baseret på disse vurderinger og efterjustere din grundskyld for 2021, 2022 og 2023. Du vil modtage en ny ejendomsskattebillet for hvert af disse år.

Hvad hvis din grundskyld stiger?

Frem til 2023 var der et loft over, hvor meget din grundskyld kunne stige hvert år. De fleste boligejere er omfattet af indefrysningsordningen for grundskyld, så eventuelle stigninger vil også blive indefrosset, indtil du sælger din bolig.

Læs mere om beregningerne hos Vurderingsportalen: Sådan beregner vi din grundskyld for årene 2021-2023

Hvad hvis du har købt eller solgt en bolig for nylig?

Hvis du er ny boligejer og modtager en opkrævning for en periode, hvor en tidligere ejer ejede ejendommen, bør du undersøge din købsaftale. Det samme gælder, hvis du er en tidligere ejer, og kommunen har udbetalt overskydende grundskyld til den nye ejer. I begge tilfælde er det den nuværende ejer, der vil få en eventuel opkrævning eller tilbagebetaling, når grundskylden efterjusteres.

Læs mere om efterjustering, hvis boligen har fået ny ejer efter 1. januar 2021: Ny ejer efter 1. januar 2021: Efterregulering af grundskyld

EDUR på Kragerup Gods

EDUR havde inviteret sine medlemmer til rundvisning og foredrag med godsforvalter Olav Ditlevsen. De fik fortællingen om hvordan Olav først startede som elev på godset og sidenhen blev gift med godsejer Birgitte Dinesen.

Go High og Vindmøller

Siden Birgitte overtog godset fra sin far, har den stået på modernisering og ombygning af hele ejendommen. Den første store drejning var da Birgitte og Olav kom på ideen om at opføre Danmarks første klatrepark "Go High" i 2009, som blev en kæmpe succes. Men det der for alvor har båret økonomien til hele eventyret var og er faktisk de 6 vindmøller man kan se lidt væk fra Godset. Disse blev opført i 2012 og leverer strøm til halvdelen af Kalundborg kommunes indbyggere.

Det er siden blevet til massiv modernisering og ombygning af godset så det i dag fremstår med moderne hoteldrift, a la carte restaurant (Blixen), stort fest- og konferencelokale (Kviestalden), samt mulighed for at holde mindre selskab i udkanten af skoven eller i shelterbyen med bålsted, overdækkede langborde, vildmarksbade og sauna.

Gulvvarme

Olav er meget glad for gulvvarme, der er faktisk gulvvarme i den store terrasse ved Blixen, på gangstien op til receptionen, så man slipper for at salte, og ved området hvor der vaskes maskiner så der ikke bliver isglat om vinteren efter vask. Det er naturligvis ikke meget varme der anvendes, men lige nok til at holde områderne frostfrie.

Det var en stor fornøjelse at blive vist rundt af Olva der med masser af humor fortalte alle mulige små anekdoter, blandt andet hvordan hele gårdspladsen blev renoveret under Corona, fordi hvornår skulle man ellers gøre det. Eller at indvielsesdatoen for restaurant Blixen tilfældigvis faldt på Karen Blixens fødselsdag og der var mange flere.

Bliv medlem af EDUR

EDURs styregruppe vil gerne opfordre alle erhvervsdrivende med tilknytning til Dianalund melde sig ind i EDUR, så der kan være flere til at netværke og der kan afholdes flere lignende arrangementer.

Skriv til dem på edur@dianalund.dk og få mere at vide om hvordan du bliver medlem. Du kan også læse mere om EDUR på deres hjemmeside www.edur.dk

Morten D.D. foredrag med klare budskaber, stor indlevelse og masser af humor

Der var godt fyldt op i den gamle byrådssal i Dianalunds Borgerhus, da knap 70 mennesker var mødt op til foredrag med den entusiastiske naturformidler Morten D.D. kendt fra stribevis at Tv-programmer.

Biodiversitetskrise - går verden under

Morten D.D. satte biodiversitetskrisen i perspektiv med stor indlevelse og masser af humor. Hans budskaber var klare. Går verden under, når vi mister mange arter? Næppe. Så var det nok allerede sket, for vi har allerede mistet en meget stor andel arter. Men naturoplevelser giver os minder for livet, så vi bliver fattigere på oplevelser, hvis vi ikke ændrer kurs. Efter at have taget fra naturen i mange år, er det på tide, at vi lærer at give lidt tilbage.

Morten D.D. fortæller de knap 70 tilhører om biodiversitetskrisen

Nytter det noget

Nytter det noget, at vi forsøger at indtænke biodiversitet i egne haver? Ifølge Morten D.D.er det korte svar: JA. Den enkelte kan måske ikke rykke det store på biodiversitetskrisen, men mange bække små gør en stor å, og kan medvirke til at bremse den negative udvikling. Hvis vi hver især tænker over at skabe meget variation i bevoksningen i vores haver, så kommer der også en større variation af liv. Det er her plæneklipperen kommer ind i billedet.

Kør græsplæneklipperen med slingerende gang

Man behøver nemlig ikke at lade plæneklipperen stå helt, for at gøre noget godt for naturen, men har du meget græs, er det bedst for naturen, hvis du nøjes med at slå en tredjedel ca. hver anden uge. Biologens hensigt var ikke at opfordre til druk, men hvis man kører med græsslåmaskinen, som havde man drukket en flaske Gammel Dansk, så man laver nye slingrende spor i plænen hver gang, så ville man få forskellige længder på græsset. Alene det enkle tiltag skaber bedre betingelser for flere arter.

Man kan ikke rigtig gøre noget forkert

Tilhørerne fik mange andre gode råd om valg af planter med på vejen, og Mortens måske mest opløftende budskab var, at man faktisk ikke rigtig kan gøre noget forkert i egne haver, hvis man gerne vil eksperimentere med at gøre noget godt for biodiversiteten.

Foredraget var arrangeret af Naturgruppen, der er en af grupperne i Dianalund Udviklingsråd (DUR).

Tekst og billede: Britta Hegelund Hardt, naturgruppen

Er du medlem af DUR?

Selvforsyning og Succes: Sorø Erhverv Indbyder til Grøn Omstillingstema.


Sorø Erhverv fremmer miljøvenlige initiativer til gavn for både miljøet og virksomhedens succes. De indbyder igen til fokus på grøn omstilling og inviterer lokale virksomheder til et temamøde om energioptimering og CO2-reduktion, i samarbejde med vores Bæredygtighedspanel. Denne tilgang er ikke kun positiv for miljøet, men også for virksomhedens økonomi.

De inviterer alle lokale virksomheder til temamødet om Energioptimering og CO2-reduktion den 16. april 2024 kl. 08:15-11:30. Dette møde giver en enestående mulighed for at lære om strategier og løsninger til at mindske virksomhedens miljømæssige påvirkning samtidig med at drive en sund forretning. Energioptimering og CO2-reduktion er ikke blot afgørende for miljøet, men kan også være en fornuftig forretningsmæssig beslutning.

Under temamødet vil deltagere få indsigt i konkrete eksempler og løsninger fra tre lokale virksomheder. Hørkram vil dele deres erfaringer med tiltag som genbrug af overskudsvarme til fjernvarme, mens Mrain.dk og Multi-Tech vil præsentere løsninger til regnvandsopsamling samt implementering af solcelleanlæg og varmepumper.

Desuden vil Jannik Rauer, centerchef for Teknik, Miljø og Drift i Sorø Kommune, præsentere lokale muligheder, og borgmester Gert Jørgensen vil dele KL’s Klimahandlingsudvalgs fokusområder.

"Vores mål er at inspirere og støtte lokale virksomheder i deres stræben efter bæredygtighed og samtidig styrke deres forretning. Vi opfordrer alle til at søge efter grønnere og mere bæredygtige løsninger og lade os inspirere af hinanden. Derfor er vi glade for at kunne invitere til dette temamøde i samarbejde med Sorø Erhvervs Bæredygtighedspanel," udtaler Laila Carlsen, erhvervschef i Sorø Erhverv.

Temamødet vil ikke blot være en kilde til viden og inspiration. Efter det officielle program kl. 11:30 har deltagerne mulighed for at netværke med andre virksomheder og stille spørgsmål til oplægsholderne.

Tilmelding påkrævet

Det er gratis at deltage, men tilmelding er påkrævet pga. begrænsede pladser og forplejning. Tilmelding kan foretages via www.soroe-erhverv.dk under Erhvervsarrangementer senest torsdag d. 11. april.

Artikelbillede: wangstdo on Freepik

Lokale frivillige rydder op i Skovpavillon og Dianalund

Seneste oprydning i skovpavillonen i Dianalund blev udført af en gruppe frivillige, anført af Sorø-Dianalund Y's Men. I dagens anledning bar de gule veste for at være synlige i lokalsamfundet.

Superbrugsen Dianalund sponsorede forsyningerne til arrangementet, hvilket inkluderede pølser, brød og saft til alle deltagere. Stemningen var god, og alle nød godt selskab og den fælles indsats.

Efter indsatsen blev mere end 150 kg affald fjernet fra området, hvilket gjorde skovpavillonen og Dianalund renere.

Sorø Kommune iværksætter tidlig bekæmpelsesindsats mod kæmpebjørneklo

Sorø Kommune annoncerer en tidlig indsats mod den invasive plante kæmpebjørneklo. Med den første frist for bekæmpelse sat til den 15. april opfordres ejendomsbesiddere til at handle hurtigt for at forhindre plantens spredning og blomstring. Kæmpebjørneklo, en skærmplante der kan nå op til 2-5 meter i højden, er kendt for at overskygge andre lavtvoksende planter og sprede sig aggressivt. En enkelt plante kan producere op imod 20.000 frø, hvilket understreger behovet for en effektiv bekæmpelsesindsats.

Tidligere opblomstring

Den reviderede indsatsplan er et svar på tidligere års observationer af en tidligere opblomstring af kæmpebjørneklo på grund af varmere forår. Sorø Kommune vil foretage tilsyn på udvalgte områder efter den første frist for bekæmpelse og kan udstede påbud om bekæmpelse, hvis der ikke gøres tilstrækkeligt.

Borgerne opfordres til at rapportere forekomster af kæmpebjørneklo gennem kommunens app "Tip Sorø" eller via e-mail til natur@soroe.dk for at støtte den samlede indsats mod denne invasive art.