E-dur relancere sig selv

Efter at have ligget lidt stille de sidste par år, dog med et rigtig fint intromøde den 23. april sidste år, vil styregruppen i E-dur bestående af Henrik Jensen, Klaus Larsen, Nicholai Hellested Hansen og Henrik Oscar Henriksen gerne i gang igen og de starter med et arrangement på Kragerup Gods hvor godsforvalter Olav Ellegaard Ditlevsen vil vise rundt på bedriften og fortælle om Kragerup Gods historie og hverdag.

Se mere her: Tag med EDUR på Kragerup Gods

Der er udsendt mail til alle tidligere medlemmer af EDUR, hvor man opfordres til at blive medlem igen og deltage i det lokale erhvervsnetværk. EDUR ønsker at erhvervslivet står sammen om byen, og at samle virksomhederne i Dianalund i et netværk, hvor medlemmerne kan udvikle relationer.

Styregruppens medlemmer

Bliv medlem af EDUR

Du kan blive medlem af EDUR ved at skrive dine firmaoplysninger og telefonnummer til: edur@dianalund.dk., så kontakter de dig hurtigst muligt.

Du kan også hente blanket til indmeldelse her: EDUR kontigent 2024

Egen hjemmmeside

EDUR har fået deres egen hjemmeside på www.edur.dk, hvor du kan læse meget mere om hvem styregruppen er, finde arrangementerne og se hvem der er medlem.

DIF holdt sæsonafslutning med gymnastikopvisning i Holberghallen

Traditionen tro var der gymnastikopvisning som sæsonafslutning for Dianalund Idrætsforenings gymnastikhold. Hallen var fyldt til bristepunktet, hvor flere måtte stå op for at være en del af festlighederne.

Gymnastik for alle aldre

Programmet for opvisningen inkluderede en bred vifte af opvisninger, herunder indmarch ved alle deltagende hold og imponerende optrædener fra gæstehold som Jyderup Junior Spring og DGI Junior Nord. Det var også en fornøjelse at se både rytmepiger og rytmedamer, familie CrossGym, puslinge, mini spring, dansesmølferne og forældre/barn-hold.

Der var også optræden med alle instruktører og hjælpeinstruktører og publikum fik også mulighed for at røre sig efter kyndig vejledning,

Tak til alle instruktører og hjælpeinstruktører

En særlig tak gik til alle instruktørerne, der blev hyldet med gaver under udmarchen. Der var både gaver fra foreningen men også fra deltagerne på de enkelte hold.

Alt i alt var det en festlig dag med masser af flotte og underholdende optrædener, der satte et solidt punktum for sæsonen for Dianalund Idrætsforenings gymnastikforening.

DUR holdt Generalforsamling 12. marts 2024

Herunder kan du læse Formanden Kristine Christiansens beretning.

Der har i løbet af det forgangne år været aktivitet i følgende undergrupper: Minigolf, padeltennis, E-DUR, Flagalléen, Naturgruppen, Picnickoncerterne, Byfest, Event og fjernvarme. DUR er først og fremmest tegnet ved undergrupperne, så det er vigtigt, at der er fortsat aktivitet. Der er således ikke kommet nye grupper til. Tak til hver og én, som har bidraget i bestyrelsen eller undergrupperne, tak til medlemmerne og erhvervslivet for støtte.

Minigolf

Der er sket fremskred på minigolf banerne. Banerne i sig selv står klar og på området er fliserne taget op og erstattet af nye. Området er ryddet for krat og træer beskåret og ryddet væk. Den gamle pavillion stod ikke til at redde og er revet ned. Filadelfia har søgt om byggetilladelse til opførelse af ny pavillion og et skur, som begge er indkøbt. Der er søgt og givet tilskud fra Nordea Fonden og DGI, så midlerne til det resterende arbejde er på plads. Man forventer indvielse inden sommerferien.

Padeltennis

Der har været travlt i gruppen det forgangne år. Dels med byggetilladelse og med projektet som helhed. Da disse ting var på plads kunne arbejdet begynde, men vejret har ikke været med projektet, da arbejdet kræver noget tørvejr. Indvielse blev annonceret to gange – og aflyst. I skrivende stund pågår arbejdet, men der er ikke dato for indvielse og ibrugtagning endnu. Gruppen tror på at det kan blive i april/maj. Det kræver tre dage med tørvejr og over 10 grader.

Byfest

Efter et knap så succesfuldt Grundlovsarrangement i 2022, blev konceptet lavet lidt om og flyttet til august. Om dagen var der aktiviteter som gamle biler, hoppeborg, åbent i lokalarkivet og fodboldturnering. Om aftenen var der fest med musik og spisning. Heftig regn satte ind ved 22 tiden, som blev til søer i teltet, men festen fortsatte til trods for våde tæer. Byfesten gav overskud pga. generøse sponsorer.

Picnickoncerterne

Der blev igen i år afholdt fire velbesøgte koncerter. I DUR er vi meget glade for dette gratis koncept og byens borgere støtter op om det. Det er en dejlig måde at mødes på og få brugt scenen ’på banen’.

Flagalléen

Per 1. januar har 7. og 8. årgang overtaget opsættelse af flagalléen. Vi er meget tilfredse med denne mulighed for et samspil med skolen, og denne måde at støtte klassernes arbejde med at tjene penge til deres udenlandsrejse. Rent praktisk er det meningen at den ældste årgang ”oplærer” den yngre årgang, og at det så kan gå på tur gennem flere år forhåbentlig. Stængerne er nymalede til den kommende sæson.

Fjernvarme

Gruppe fik over 60% forhåndstilkendegivelser og disse er overdraget til AffaldPlus. Herefter har gruppen nedlagt sig selv. Næste skridt ligger hos AffaldPlus. Det er ikke yderligere tidshorisont angivet på deres hjemmeside men d. 15.februar 2024 kunne man læse følgende i SN:

 • ”I Stenlille, Ruds Vedby og Dianalund vil vi producere Fjernvarme på ny teknologi ved hjælp af varmepumpe, solceller og el-kedler og supplere med overskudsvarme, hvor det er til rådighed – helt i tråd med den grønne omstilling.” (torsdag d. 15. februar 2024)

Naturgruppen

Der er indgået kontrakt med et firma, som skal skrabe græs af 3 områder i byen og beplante med vilde blomster. I Byparken, langs Stationsvej og langs Ventemøllevej. Der er planet 10 frugttræer i Byparken af forskellig sort.

Der afholdes gratis foredrag med Naturvejleder Morten D.D. (kendt fra TV) i Borgerhuset d. 9/4 kl. 19.

Der er overvejelser omkring at søge fonde til bevillig af midler til enten mere blomsterudlægning eller et større projekt. Dette er ikke endeligt besluttet.

Event-gruppen

I efteråret blev der afholdt et fint Halloween arrangement i Borgerhuset, hvor den mest (u)hyggelige kage blev kåret. I februar var der fastelavn i hallen med god deltagelse og mange i byen deltog med sponsorater, så det blev et gratis arrangement. Gruppen planlægger en paneldebat med lokale politikere og en Nattergaletur i Åmosen.

Branding af DUR

I bestyrelsen havde vi et ønske om at gøre DUR mere synlig. Vi afholdt en workshop, hvor vi fandt frem til fire områder, som DUR står for, og som vi ønsker at være kendt for: Indflydelse, aktiviteter, fælleskab og udvikling. Vi blev enige om at brandingen skulle være med flere løbende tiltag og elementer med løbende påvirkning i forhold til at øge medlemsantallet. Alle skal kende til DUR og hvad DUR har skabt – det var ikke sket uden DUR.

Med de sidste Helhedsplansmidler er der indkøbt et strandflag, opgraderet hjemmesiden, indkøbt nyt bagtæppe til scenen ’på banen’, bannere og skilte samt en hustandsomdeltfolder. Formanden skrev en nytårshilsen til hjemmesiden og Sociale Medier og der har været diverse artikler i Byens Blad og i nyhedsbrevet, og i byens facebookgrupper. Umiddelbart har disse tiltag ikke givet stor tilgang af medlemmer, som vi havde håbet på. Overvejelser om en konkurrence med præmie for at øge medlemsantallet.

Medlemstallet 23. marts 2024

Indflydelse

2025 nærmer sig og dermed et år med kommunalvalg. I DUR ønsker vi at være tydelige omkring vores ønsker til kommunalbestyrelsen. De øverste på prioriteringslisten er at få gang i Pilegårdstrekanten og få en ny omgang Helhedsplansmidler.

Aktivitesplan 2024

 • Ny kasserer og nye medlemmer i bestyrelsen.
 • Padelbanerne færdig til ibrugtagning, indvielse og overdragelse til DBK.
 • Ved Minigolf skal der rejses en pavillon, et skur og området friskes op efter vinteren. Indvielse og overdragelse til DIF.
 • Fjernvarme: Ingen planlagt aktivitet
 • DUR Event: Paneldebat med lokal politikere, Rundtur i Åmosen, Halloween, Fastelavn, evt. andet.
 • Byfest: Byfest 17/8 med markering af DURs 10 års jubilæum
 • Infostander: I samarbejde med Centerforeningen få rejst infostander til opslag af begivenheder i Dianalund (ny undergruppe?).
 • E-DUR: Få genetableret et godt erhvervsnetværk, få sendt medlemsopkrævninger ud udfra gamle medlemslister, hjemmeside etableret, aktiviter løbende over året.
 • Picnickoncerter: Afholde fire picnickoncerter, salg af mad og drikke
 • Naturgruppen: Gratis foredrag v. Morten DD 9/4, blomsterstriber offentligt og privat, evt. søge fondsmidler
 • Flagallé: Opsætte flag v. flagdage
 • Øget samarbejde med centret/detailhandlen i Dianalund.

Langsigtede mål

 • Påvirkning: I samarbejde med E-DUR påvirke lokalpolitikere til fornyet fokus på Pilegrådstrekanten. Ny portion Helhedsplansmidler
 • DUR bliver måske skåret i de driftsmidler vi modtager fra kommunen. Dette vil vi også kæmpe for at undgå.

Valg til bestyrelsen

Der var flere på valg i bestyrelsen hvoraf to ønskede ikke ønskede genvalg. For borgermedlem Henrik Salling blev Inge Juul Hasselsteen valgt. Det noget er sværere at finde erstatning for Henrik Oscar Henriksens erhvervsmedlemsplads - så hvis der er nogen der kan forestille sig dette er man meget velkommen til kontakte formanden på formand@dianalund.dk

Initiativ og Aktiviteter Blomstrer i Sorø Kommune: Lokale Frivillige Modtager Støtte fra Kultur og Fritidsudvalget

På seneste møde med Kultur og Fritidsudvalget blev det tydeligt, at engagementet og kreativiteten blandt de lokale aktører fortsætter med at blomstre. Med et stort antal ansøgninger til udvalgets puljer blev det klart, at frivillige ildsjæle er ivrige efter at skabe positive forandringer i lokalsamfundet.

Formand for Kultur og Fritidsudvalget, Kasper Nygaard, udtrykte sin begejstring: ”Vi er altid positivt overrasket over, hvor stort initiativ og idérigdom frivillige ildsjæle er med til at skabe for andre. Det vidner om en stor virkelyst og ønsket om at skabe noget i vores kommune, og oftest i lokalområderne. Det er vi rigtig glade for.”

På mødet blev der tildelt midler til flere lokale projekter. Spejdergruppen Karl af Riise Gruppe modtager støtte til nye miljø- og kvalitetsbevidste telte, Ruds Vedby Garden får mulighed for at investere i nye uniformer, og idrætsforeningen i Lynge Broby kan starte en ny aktivitet op: Pickleball.

Der blev også tildelt midler til kulturelle formål, herunder støtte til Sorø Jazz til deres Jazzfestival i 2025 og til Folkekulturværkstedet Broby Gl. Skole, der faciliterer en række aktiviteter som hyrderåb og balladeværksted.

Begrænsede midler

Dog måtte udvalget foretage prioriteringer på grund af begrænsede ressourcer. Kasper Nygaard forklarede: ”Vi ville gerne støtte det hele, men med vores nuværende og begrænsede midler må vi prioritere. Vi har derfor set meget på, hvilke idéer der bedst understøtter vores nye kultur- og fritidspolitik.”

Han tilføjede: ”Vi har også set på variationen i de tilbud, vi understøtter, så der er noget for de fleste. Særligt er jeg glad for, at et samlet og enigt udvalg har haft for øje at understøtte ansøgninger geografisk rundt i kommunen – det er vigtigt også for hverdagen.”

Den nye Kultur og Fritidspolitik 2023-2026, vedtaget i juni 2023, fokuserer på fire overordnede temaer: Sammen om livslang dannelse, et aktivt liv, fællesskaber og gode oplevelser samt oplevelser i natur og kultur. Puljerne til fritids- og idrætsaktiviteter samt kulturelle formål understøtter dette formål.

For yderligere information om Kultur og Fritidspolitikken 2023-2026, besøg Sorø Kommunes hjemmeside.

Spar Nord Holbæk besøgte Holbergskolen i Dianalund og Stenlille skole

I en tid, hvor penge og økonomi spiller en stadig større rolle i vores liv, er det afgørende at ruste vores unge med de rette færdigheder til at navigere i den økonomiske verden. Ditte og Katrine fra Spar Nord Holbæk, har i forbindelse med Pengeugen taget initiativ, til at bringe denne vigtige læring videre ud til eleverne på Holbergskolen i Dianalund og Stenlille Skole.

Stor kagemand er altid en succes

Med en stor kagemand kommer man langt i en folkeskoleklasse, derfor havde Ditte og Katrine medbragt denne som "belønning" til eleverne efter endt undervisning. Ditte og Katrine har undervist i privatøkonomi til to 9. klasse på Holbergskolen og to 7. klasser på Stenlille skole. Eleverne har reageret positivt på denne lidt anderledes undervisning og har givet udtryk for, at de har fået et mere realistisk billede af, hvad ting koster, herunder de mindre spændende udgifter, som deres forældre normalt står for.

En anden af de vigtige ting som eleverne har taget med sig, er behovet for at tage ansvar for deres egne økonomiske forhold, såsom at kontrollere lønsedler og anmode om feriepenge. Desuden har eleverne fået indsigt i de potentielle faldgruber ved økonomisk kriminalitet, herunder hvordan unge kan blive udnyttet som 'muldyr' i svindelnetværk.

God oplevelse at undervise de unge

Ditte og Katrine var begejstrede over den store interesse, eleverne viste for emner som budget (som eleverne selv skulle lave i undervisningen), hvilke forsikringer man bør have og økonomisk svindel. De bemærkede en ændring hos eleverne fra at være stille og tilbageholdende i starten af undervisningen, til at blive mere engagerede og deltage aktivt med spørgsmål og diskussioner senere i forløbet.

Hvad er pengeugen

Pengeugen, der blev introduceret for første gang i Danmark i marts 2014, er en årlig begivenhed, der sigter mod at styrke børn og unges finansielle forståelse gennem undervisning i privatøkonomi. Alle skoler, klasser og lærere opfordres til at deltage, ved brug af det tilgængelige undervisningsmateriale, og lokale banker tilbyder gæsteundervisning.

Med hvert besøg er de unge bedre rustet til at håndtere deres kommende økonomi i fremtiden og blevet oplyst om de risici der er ved at blive udsat for eller deltage i hvidvask. Pengeugen er forhåbentlig ikke bare endnu en lektion, men et skridt mod at skabe et bedre økonomisk kendskab til privat økonomi hos de unge borgere.

DYREVÆRNETS MOBILE DYREKLINIK BESØGER DIANALUND

Dyreværnets mobile dyreklink - "Frynseklinikken" - kommer og besøger Dianalund.

De tilbyder dyrlægehjælp til udsatte borgeres kæledyr, men det er ikke gratis at benytte klinikken – man betaler, hvad man kan.

Du kan møde dem fredag den 22/3-2024 kl. 9-10 på Dianalund Centret parkeringsplads ved Torvet 1A, 4293 Dianalund.