Holbergskolen med i forsøgsordning om karakter for arbejdsindsats

Holbergskolen i Dianalund skal i de kommende to år deltage i en forsøgsordning sammen med 21 andre skoler i Danmark. Forsøgsordningen går på, at elever i 8. og 9. klasse får en separat karakter for deres arbejdsindsats i dansk og matematik.

”Vi ansøgte i foråret Undervisningsministeriet om at deltage i forsøgsordningen, fordi vi håber at kunne motivere de elever, som ikke nødvendigvis får høje karakterer for det faglige. De har nu en mulighed for at få en flot karakter alligevel, hvis de gør en indsats. Vi ser ofte, at disse elever i udskolingen ikke gør en særlig stor indsats, fordi de forventer og tror, at de alligevel ikke får topkarakter. Dem håber vi på at kunne motivere. Vi er meget glade for at være blevet udvalgt til at deltage,” fortæller viceskoleleder på Holbergskolen, Peter Hjort.

Kan det gøre noget for trivsel og motivation

Formålet med at give eleverne karakter for arbejdsindsatsen er at se, om en ændret karakter- og bedømmelsespraksis bidrager positivt til elevens trivsel og motivation. Derudover skal forsøget undersøge indsatsernes betydning for blandt andet undervisningen, læringsmiljøet og klassens fællesskab.

”For os på skolen er det meget vigtigt over for både elever og forældre at sige, at den nye karakter skal ses som en mulighed for at få en flot karakter for ens arbejdsindsats, selvom man måske har svært ved dansk eller matematik. Karakteren må ikke bidrage til øget præstationspres. Det er noget, lærerne kommer til at snakke en del med eleverne om,” forklarer Peter Hjort.

I forsøgsordningen er ’arbejdsindsats’ defineret som elevens deltagelse i undervisningsaktiviteter, initiativ og engagement og elevens vedholdenhed og fordybelse. Karakteren gives som en separat karakter i de to fag, dansk og matematik, og bliver fulgt op med en snak med eleven, hvor læreren begrunder karakteren.

Karakteren gives lidt oftere

For at eleverne skal kunne mærke en relativt hurtig effekt på deres karakter, hvis de yder en god indsats, har Holbergskolen også besluttet at give karakteren for arbejdsindsatsen lidt oftere, end der gives standpunktskarakter.

Skolens deltagelse i forsøget kommer dog ikke til at have betydning for eleverne i forhold til overgang til ungdomsuddannelserne.

”Den nye karakter for arbejdsindsats kommer ikke til at fremgå af elevens bevis for folkeskolens afgangseksamen. Den har således ingen formel eller retslig status. Den vil heller ikke indgå i uddannelsesparathedsvurderingen,” afslutter Peter Hjort.

Forsøgsordningen løber i skoleårene 2023/24 og 2024/25.

Dianalund festede På Banen

Mange forskellige biler og motorcykler havde taget opstilling foran Borgerhuset fra kl. 12 i lørdags. En gruppe fra Dianalund UdviklingsRåd havde sammen fået arrangeret et nyt initiativ - Dianalund Byfest og de havde valgt at den skulle starte med udstilling af en hel masse biler og motorcykler fra motorsportens verden.

Turnering

Der var også arrangeret Familiefodboldturnering som lidt senere på eftermiddagen blev afviklet på multibanen hvor de deltagende hold kæmpede bravt for at nå til tops. Alle hold skulle stille med 5 mand hvoraf en skulle være et barn under 12 eller en kvinde.

Kæmpe Hoppeborg

På Banen ved scenen var opstillet Danmarks måske største hoppeborg, den var ihvertfald kæmpe og blev da også brugt flittigt dagen igennem. Foran scenen, stod det store telt klar til aftenens fest, men det kunne naturligvis også bruges i løbet af dagen, når man trængte til et hvil og et sted og sidde med mad og drikke. Spejderne i Dianalund solgte nemlig kaffe og kage, Dianalund Fodbolds pølsevogn stod for diverse pølser med brød og bøfsandwich, toast og meget andet. Fik man lyst til slushice og popcorn, var det da naturligvis også muligt.

Festen blev holdt selvom vejret ikke gjorde

Vejret var i sit lunefulde hjørne med tidvis regn, men det afholdt ikke folk fra at dukke op og være med til byfesten, og om aftenen, efter den helstegte pattegris som Henrik Slagter stod for, blev der skruet op for musikken og danset og hygget da Jeppe Jakobsen og DJ's spillede helt til midnat.

Tak for et brag af en fest

Folkene bag Dianalund Byfest vil godt takke alle der var med til et brag af en fest. HUSK at følge dem på Facebook for følge med i hvad der kommer til at ske næste år.

Følg Dianalund Byfest på Facebook

Klik her og følg deres Facebookside

Bliv medlem af DUR

Er du ikke allerede medlem af DUR, skulle du tage at blive det. Det er nemlig dem der blandt andet har stået bag denne byfest. Det koster kun 75 kr. om året og er du pensionist kan du få det for 50 kr.

Ung Sorø har mange hold på programmet

Kunne du tænke dig at lave noget spændende i din fritid sammen med andre unge mennesker? 

Så er Ung Sorø lige noget for dig. 
Vi har mange forskellige hold, så der er helt sikkert også noget der interesserer dig. 
Det er gratis at deltage på de fleste hold. Lige nu er knallertkørekort det eneste hold med betaling.

Tilbuddet er for unge fra og med 7. klasse til og med 17 år, der bor eller går i skole i Sorø kommune. 
Du kan se alle vores hold på vores hjemmeside via dette link: Ung Sorø (ung-soroe.dk)
Håber vi ses!
Mvh Ung Sorø

Skolestart: Vis hensyn til de nye børn i skoletrafikken

I øjeblikket starter tusindvis af børn landet over i skole, og det er en tid fyldt med forventning og spænding. Særligt for de yngste elever og deres forældre er tiden forbundet med spænding, hvilket bådet skyldes selve skolestarten, men desværre også trafikken omkring skolen.

Forældrene til de yngste elever på skolen er nemlig ikke helt så trygge, som forældrene til de større børn. De vurderer nemlig i højere grad skolevejen som usikker, og det skyldes særligt adfærden på vejen omkring skolen.

Og det giver faktisk ret god mening, for når forældrene samlet bliver spurgt, om andre forældre altid eller for det meste viser hensyn i trafikken omkring skolen, er det 7 ud af 10, som svarer ja. Det efterlader betragteligt rum til forbedring. Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion for Rådet for Sikker Trafik.

Med kampagnen ‘Børn på vej’ sætter Sorø Kommune i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik fokus på trafiksikkerheden omkring kommunens skoler.

”I forbindelse med skolestart sætter vi vejplakater op ved skolevejene i Sorø Kommune. Det gør vi, da det er vigtigt at skabe tryghed for skolebørnene generelt, og vi forsøger lige at øge andre trafikanters opmærksomhed lidt ekstra i forbindelse med skolestart,” siger Svend Eide Joensen, Drifts- og Trafikplanlægger i Sorø Kommune. ”Nogle skal i gang igen efter ferien, andre står over for en helt ny og spændende hverdag med opstart på skolelivet, hvor utryghed i trafikken helst skal fylde så lidt som muligt. Tryghed er noget, alle skal bidrage til at skabe.”

Vejplakaten

Børne- og Familiechef i Sorø Kommune, Henrik Madsen, supplerer:

”Vi har fokus på trafiksikkerhed hele skoleåret. I et meget fint samarbejde med politiet forbereder vi eleverne til at kunne færdes trygt og sikkert i trafikken via f.eks. gå-prøver og cyklistprøver. Vores opmærksom er selvfølgelig ekstra skærpet her ved skoleårets start, hvor mange børn igen prøver kræfter med trafikken. Her er ikke mindst vores skolepatruljer af uvurderlig betydning.”

Jo flere børn, som kan skifte bagsædet i mors eller fars bil ud med cyklen, jo bedre. Det skaber mindre trængsel omkring skolen, og det giver eleverne færdigheder i trafikken, når de er i trafikken sammen med en voksen. Blandt de 5 til 8-årige er det cirka 12 procent, som selv går eller cykler i skole uden en voksen, mens det er cirka 65 procent af de 13 til 16-årige.

Den overvejende grund til, at de yngste elever ikke får lov til at gå eller cykle uden følgeskab af en voksen, er, at forældrene synes, at deres barn er for lille. Det er 55 procent af forældrene til de 5 til 8-årige, som bruger den begrundelse, mens 18 procent svarer, at der er for meget trafik.

”Det er forståeligt, at forældrene til de yngste skolebørn er bekymrede for at lade deres børn gå eller cykle i skole. Men forudsætningen for, at de overhovedet vil overveje, om deres børn selv må transportere sig selv i skole, er, at de oplever en tryg skolevej. Derfor opfordrer vi både forældre og andre trafikanter, som passerer forbi skoler, til at udvise særligt hensyn,” siger Rosa Nissen, specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Fakta om undersøgelsen

Tryghedsundersøgelsen 2021 er udført af Epinion for Rådet for Sikker Trafik blandt 2.042 forældre til børn i grundskolen, dvs. til børn i alderen 5-16 år, som går i folke-, fri- eller privatskole.

Det er 38 procent af forældrene til de 5 til 8-årige, som oplever skolevejen som delvist eller meget usikker, mens det blandt forældrene til de 13 til 16-årige er 28 procent.

Næsten alle forældre, der selv færdes i trafikken ved skolen, svarer i undersøgelsen, at de selv viser hensyn i morgentrafikken omkring skolerne. Men 39 procent har oplevet andre forældre, som har kørt for stærkt omkring skolen, og 34 procent har oplevet forældre, som har været uopmærksomme pga. deres mobil.