Dianalund Event ønsker alle godt nytår

Dianalund Event vil gerne takke alle de mennesker, der har bidraget til de gode oplevelser der har været i år.

Arrangementerne i år har været fastelavn, fakkeloptog for Ukraine, Halloween og to VM storskærmsarrangementer.

Dianalund Event takker også alle de frivillige, der har støttet op om arrangementerne, deres sponsorer herunder specielt Sparekassen Sjælland-Fyn for deres lokale engagement.

Dianalund Eventgruppen glæder sig til at se alle igen i 2023 og ønsker et godt nytår.

Godt nytår fra DUR med 4 flotte adventsgaver

DUR og undergrupperne har delt en række glædelige nyheder med Dianalund i december måned.

For det første har Padelgruppen fået godkendelse til at bygge panel banerne ved fodboldbanerne bag ved Holbergskolen. Banerne forventes at være færdige i første halvår af 2023. Derudover har DUR fået støtte til borde- bænkesæt, mikrofon og højtaleranlæg, som kan blive brugt til diverse arrangementer.

I det nye år vil DUR investere i flere mindre projekter i byen, herunder et nyt bagtæppe og et ekstra trin til scenen På Banen, ekstra trin ved petanquebanerne og nye informationsfoldere vedrørende Dianalund.

Endelig vil naturgruppen får mulighed for at føre flere af deres projekter ud i livet da der er afsat 100.000 kr. fra helhedspuljen til deres gruppe i det kommende år.

Du kan se de enkelte adventsgaver i herunder:

https://dianalund.dk/padebanerne-kommer-2023/
https://dianalund.dk/dur-adventsgave-nummer-2/
https://dianalund.dk/dur-giver-flere-adventsgaver/
https://dianalund.dk/4-adventsgave-dur-afsaetter-100-000-til-naturgruppen/

Sæt dit præg på Kultur og Fritidspolitikken i Sorø kommune

Kultur og Fritidsudvalget i Sorø Kommune arbejder på at udarbejde en ny Kultur- og Fritidspolitik for 2023-2026.

Derfor inviterer de nu borgerne til at komme med input og idéer til, hvad politikken skal fokusere på. For at indsamle borgernes tanker og ideer, er politikken blevet lagt ud på borgerportalen Sorø Dialog.

Der er fire overordnede temaer, som den nye politik vil tage udgangspunkt i:

 • "Sammen om livslang dannelse - fra vuggestue til voksenliv"
 • "Sammen om et aktivt liv - med motion og bevægelse som katalysator for det gode hverdagsliv"
 • "Sammen om fællesskaber og gode oplevelser - vitaminer til hjerne og hjerte"
 • "Sammen om oplevelser i natur og kulturen - med fokus på de stedsspecifikke potentialer"

Borgerne kan give deres mening til kende på Sorø Dialog frem til 15. januar. Det første udkast til Kultur- og Fritidspolitikken forventes at være færdig omkring 1. februar, efterfulgt af en høring.

Ny telefon i julegave

Hvis du har fået ny telefon (eller tablet) i julegave, kan du af sikkerhedsmæssige årsager ikke bruge MitID app på den nye telefon / tablet, før du har aktiveret en ny MitID app på den.

Aktiver ny MitID app

Afhængig af din situation kan du aktivere en ny app på din nye telefon / tablet på følgende måder:

 1. Du kan aktivere app'en med en aktiveringskode, som du får ved at logge på din profil på mitid.dk vha. app'en på den gamle telefon / tablet. 
  KRƠVER: at du stadig har din gamle telefon / tablet og ikke har slettet den gamle app.
   
 2. Du kan aktivere app'en med en aktiveringskode, som du får ved at logge på din profil på mitid.dk vha. en kodeviser / kodeoplæser / en MitID app på en anden enhed. 
  KRÆ VER: at du i forvejen har valgt at have en kodeviser, kodeoplæser eller MitID app på en anden enhed, som et supplement til MitID app på den enhed, du bruger til daglig.
   
 3. Du kan aktivere app'en med et gyldigt dansk (grønlandsk eller færøsk) pas direkte i den nye app på den nye telefon. 
  KRÆ VER: at du har et gyldigt dansk, grønlandsk eller færøsk pas.
   
 4. Såfremt MitID app'en på den gamle telefon/tablet ikke længere er tilgængelig, og du ikke har et alternativ i form af kodeviser / kodeoplæser / MitID på anden enhed, og heller ikke har et gyldigt dansk pas, kan du få udleveret en aktiveringskode ved at møde personligt op i den nærmeste Borgerservice.
  KRÆ VER: Gyldig legitimation og i de fleste tilfælde, at du bestiller tid i forvejen.

Nye affaldsgebyrer

I 2023 fremgår betaling for din affaldsordning ikke længere af din ejendomsskattebillet, da det fremover er AffaldPlus, der står for at opkræve betaling for dit affald.

AffaldPlus sender den første regning i marts måned 2023. Vi har nemlig valgt at dele din husstands betaling op i 4 rater, som betales hvert kvartal - bagudrettet. Din første regning fra AffaldPlus vil derfor gælde for månederne januar 2023 til og med marts 2023. Næste regning modtager du i juni for månederne april 2023 til og med juni 2023 - og så fremdeles. På den måde bliver betalingen delt op i mindre 'bidder'.

Nye takster

Taksterne for 2023 er delt op i 2 forskellige perioder: Én der gælder perioden januar til september 2023, og én, der gælder perioden oktober til december 2023. Fra 1. oktober overgår vi nemlig efter planen til den nye affaldsordning, og da den bl.a. indebærer en ekstra affaldsbeholder til din husstand og flere tømninger, vil priserne stige lidt på din regning i december 2023. Derfor er det nødvendigt med to forskellige takstberegninger.

Her kan du se priseksempler på standardløsningerne for 2023: 

 Pris i 2022Pris januar-september 2023Pris oktober-december 2023I alt 2023
Enfamilieshuse    
Grundgebyr1.8451.5286542.182
Mad/rest 240 liters beholder, 14 dages tømning8668262691.095
Fælles renovation / etageboliger    
Grundgebyr1.8451.3335371.870
Rest 660 liters beholder, 14 dages tømning2.3811.2113971.608

Har du spørgsmål til gebyrerne - kontakt AffaldPlus på affaldplus@affaldplus.dk eller telefon 5575 0800.

Artikelbillede: Image by starline on Freepik

Ny jubilæumsbog om Filadelfia 

125 års historie bliver fortalt på 175 sider i en ny bog om Filadelfia. Bogen kan ses på Lokalhistorisk Arkiv i Dianalund eller lånes på biblioteket i byen. Den hedder "Filadelfia - fokus på hjernen med hjertet gennem 125 år", og bibliotekar Mie Nielsen står blandt andet parat til at låne den ud.

Bibliotekar Mie Nielsen står parat på biblioteket i Dianalund til at låne bogen om Filadelfia ud.

På det sidste bestyrelsesmøde inden jul fik Filadelfias bestyrelse overrakt bogen, hvor forfatter og historiker Doron Haahr har gravet sig ned i de historiske arkiver og stået i spidsen for at få historierne frem. Filadelfias eget museum har dokumenteret de 125 år og bidraget med værdifuldt materiale. 

Den store jubilæumsbog fortæller i ord og billeder historien om en iværksætter, som for 125 år siden lagde første sten til Epilepsihospitalet og op til i dag, hvor byggesten i DNA-strenge har stor betydning i forskningen. 

Grundlæggeren og landsbylægen Adolph Sell var optaget af at hjælpe mennesker med epilepsi og psykiske sygdomme. Den første patient blev indlagt i 1897 og kom fra København. I dag har Filadelfia 6.000 ambulante besøg og 1350 indlæggelser med patienter fra hele landet årligt. 

Bestyrelsesformand Leif Vestergaard Pedersen siger, det er fantastisk at se 125 år samlet i ord og billeder. Det er fortællingen om pionerånd, mod og vedholdenhed.

- Det er fantastisk at se 125 år samlet i ord og billeder. Det er fortællingen om pionerånd, mod og vedholdenhed. Bogen har fokus på personer, overvejelser og beslutninger, som har haft betydningen for, at Filadelfia er en levende og unik organisation i dag, siger bestyrelsesformand Leif Vestergaard Pedersen. 

- Det er vigtigt, at eftertiden får et indblik i Filadelfias historie og udvikling med ny viden og forskning inden for diagnosticering, behandling og rehabilitering, fastslår bestyrelsesformand Leif Vestergaard Pedersen. 

Både historien om Filadelfia og Dianalund

Bogen fortæller om tiden langt tilbage i historien, men også nyere tids historie, hvor forskning og udvikling har løftet Epilepsihospitalet op i en international liga, og samtidig formår man at give tilbud til de mennesker, som har ekstra behov i form af bosteder og dagtilbud, skole og specialrådgivning. På den måde kommer man 360 grader rundt om patienter med epilepsi eller erhvervet hjerneskade. 

Bogen om Filadelfia er ikke alene historien om Epilepsihospitalet. Dianalund by er bygget op omkring Filadelfia. Togstationen kom til byen i 1901 altså fire år efter Filadelfia blev grundlagt. Vejene omkring Filadelfia fortæller deres egen historie om en svunden tid. I dag kan man stadig køre hen ad Dr. Sells Vej og ind på Visby Alle - opkaldt efter pionererne i epilepsi. 

Fakta 

55.000 mennesker har epilepsi i Danmark. Epilepsi er en sygdom i hjernen og dækker over 200 forskellige varianter. 

Tekst og billeder: Lene Løvschall

4. adventsgave – DUR afsætter 100.000 til Naturgruppen

I sne står urt og busk i skjul…,- og om ikke så farlig længe får de selskab af nogle vilde medlemmer af familen.

DUR´s 4 adventsgave til Dianalund er afsætning af 100.000 kroner fra helhedspuljen, til Naturgruppen.

Naturgruppen formidler information og gode råd om vild natur til haveejere i 4293. 

Derudover arbejder de med at udpege og hjælpe til med omlægning fra græsplæner til vild natur, på både offentlige og virksomhedsejede arealer.

I 2023 vil gruppen b.la. arbejde på miniskov miljø ved indfaldsvejene, samt have fokus på vandmiljø.

Derudover arbejder de på foredrag, så vi alle kan blive klogere på hvordan vi understøtter, beskytter og fremmer biodiversitet og dermed vores egen fremtid.

Du kan finde mere information om Naturgruppen her på hjemmesiden og på Facebook: https://www.facebook.com/groups/914999939084076

Vi ønsker jer alle en glædelig 4 søndag i advent.

Med venlig hilsen 

DUR´s bestyrelse

6.000 borgere får brev om fjernvarme

I disse dage sender Sorø Kommune brev ud til de ca. 6.000 borgere i kommunen, som opvarmer deres bolig med enten olie eller gas. Brevet fortæller, hvilke muligheder den enkelte borger har for at erstatte sit olie- eller gasfyr med andre opvarmningsformer.

En orientering fra kommunen

De udsendte breve er blot en orientering fra Sorø Kommune om, hvordan mulighederne ser ud i netop det område, hvor modtageren bor. Folketingets partier besluttede tidligere på året, at alle borgere med olie- eller gasfyr inden årets udgang skal have brev fra deres kommune vedrørende varmeplanen.

Nogle borgere vil få besked om, at de allerede nu kan tilslutte sig fjernvarme, andre får beskeden, at deres område får fjernvarme inden for de kommende år, mens nogle vil få besked om, at det ikke er muligt at etablere fjernvarme i deres område. I de tilfælde indeholder brevet information om andre varmeløsninger - enten individuelle løsninger som varmepumper eller mindre, kollektive varmesystemer.

Der er dog også en gruppe af borgere, som må væbne sig med tålmodighed, da de bor i områder, hvor Sorø Kommune stadig er ved at afklare, om der kan blive etableret fjernvarme. Den endelige afklaring kommer med Sorø Kommunes varmeplan, som forventes af være færdig i slutningen af 2023.

Find den rette til at svare på dine spørgsmål

Der kan melde sig mange spørgsmål omkring energisituationen og de muligheder, man har for at skifte varmekilde i sin bolig. Selvom Sorø Kommune er afsender af "varmebrevet", er det dog ikke alle spørgsmål, kommunen har mulighed for at svare på.

"Som kommune vil vi rigtig gerne hjælpe med det, vi kan hjælpe med. Der er dog en del spørgsmål, vi som kommune ikke har mulighed for at svare på. Det er derfor en god idé at undersøge, hvem der kan svare på ens spørgsmål, før man eventuelt ringer forgæves til kommunen", siger leder af Plan og Byg i Sorø Kommune, Simon Schou Jakobsen.

Eksempelvis er det Sorø Fjernvarme, der kan svare på spørgsmål om netop fjernvarme og fjernvarmetilslutning. Sorø Kommune afklarer, hvor fjernvarmen kan etableres, men selve fjernvarmenettet etableres af Sorø Fjernvarme.

På Sorø Kommunes hjemmeside soroe.dk er der samlet informationer, forklaringer og links, der kan hjælpe med at svare på mange af de spørgsmål, der måtte melde sig.

Artikelbillede: Image by freepik

Man får julelys i øjnene

Så blev det endelig jul igen - og endda en tidlig en af slagsen med juletræstænding på Sorø Torv allerede den 19. november.

Der er igen i år kommet hyggespredende julebelysning i både Sorø, Stenlille og Dianalund, men der er dog kortet ned i det tidsrum hvor lysene er tændt. Sorø Kommune mener ikke, man kan lade julebelysningen stå og brænde i de perioder af døgnet, hvor der alligevel få borgere til nyde belysningen. Det vurderes energisituationen for alvorlig til.

Men julelys skal der til og de vil være tændt i perioden fra kl. 6-9 og 15-20 i Sorø og Stenlille. I Dianalund brænder julebelysningen en time længere - frem til kl. 10 - om formiddagen. Det er dog kun på Dianalund Centret.

Sorø Kommune vil gerne takke Stiftelsen Sorø Akademi for at donere juletræet til Sorø Torv og Bygma for at stå for transport af træet.

Derudover sendes der en tak til Sorø Handel & Service, Sorø Julefond, Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening, og Dianalund Centerforening for det store arbejde, der igen i år er blevet lagt i at gøre Sorø Kommune juleklar.

DUR giver flere adventsgaver

Sneflokke kommer vrimlende…

Mens snefnuggene drypvis falder over Dianalund, har DUR diskret lagt endnu flere pakker under træet. 

DUR’s bestyrelse har afsat helhedspulje midler til en række mindre, men vigtige ting - som pakkes ud i det nye år, herunder:

 • Nyt bagtæppe og ekstra trin til scenen ved ´På Banen´
 • Ekstra trin ved petanquebanen.
 • Indkøb af nye informations foldere til “Dianaloopet”.
 • Indkøb af flere informations foldere om Dianalund.
 • Og hvis du nåede det - så var DUR såmænd også involveret i midler til afholdelse af VM-storskærm i hallen.
 • Der er afsat 75.000,- i alt til ovenstående.

Vi ønsker jer alle en glædelig 3. søndag i advent.

Med venlig hilsen
DUR’s bestyrelse