Alle partier i Sorø Kommunes Kommunalbestyrelse har indgået forlig om budgettet for 2023

Partierne bag budgetforliget er enige om, at økonomisk ansvarlighed og prioritering af en langsigtet, bæredygtig udvikling for Sorø Kommune er afgørende.

Krigen i Ukraine sætter sine spor og skaber usikkerhed i hele Europa. Det giver også usikkerhed i den kommunale budgetlægning. Det udfordrer de rammer, vi skal arbejde under, og det sætter en tyk streg under, at det er nødvendigt at gennemføre omstillinger på klima- og energiområdet. Vi ser samtidig ind i en tid med stor budgetusikkerhed på områderne for vores mest sårbare børn, unge, voksne og seniorer.

De økonomiske rammer de næste fire år skal ikke desto mindre på bedste vis understøtte den udvikling, som vores nye Vision 2026 sætter retning for: Et godt hverdagsliv for alle borgere, levende lokalsamfund og virksomheder, der vækster bæredygtigt, er helt centrale mål – samtidig med at vi skal passe på klimaet, miljøet og vores energiforbrug. Vision 2026 er netop nu på vej i offentlig høring.

Verdens aktuelle tilstand og de usikre nationale rammebetingelser påvirker i høj grad de kommunale rammer for budgetlægningen. Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen gav kun ekstra penge til den demografiske udvikling, ligesom anlægsudgifterne skal skrues kraftigt ned. Dermed fjernes en stor del af den økonomiske ramme til det tidligere planlagte anlægsprogram i Sorø Kommune. Samtidig oplever vi stigende priser, ustabil energiforsyning og ikke mindst udfordringer i forhold til at fastholde og rekruttere medarbejdere. Det er betingelserne, og en strategisk prioritering har derfor været helt nødvendig.

Snævre rammer til det landsdækkende udgiftspres

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL har således ikke prioriteret midler til en række udfordringer, og det betyder snævre rammer til det landsdækkende udgiftspres på det specialiserede socialområde og det nære sundhedsvæsen. Her må vi derfor selv foretage de nødvendige omprioriteringer. Derfor har vi haft et særligt fokus på mulighederne for at omprioritere midler til de områder. Budgettet sikrer derfor en stabilitet i økonomien, der tager højde for, at vi har tid til den nødvendige omstilling i forhold til borgerne og understøtter vores gode arbejdsmiljø, så vi fortsat kan fastholde og tiltrække de dygtigste medarbejdere. Hertil har vi indbygget en robusthed i budgettet der gør, at vi forhåbentlig ikke bliver overrasket af udviklingen, og må handle akut som i 2022.

Pengene skal passe i Sorø Kommune. Derfor er kodeks for det gode budgetarbejde, som hele kommunalbestyrelsen har vedtaget, overholdt i budgetaftalen: De aftalte rammer for serviceudgifter og anlægsudgifter på landsplan er overholdt, og kommunen har i alle år en solid kassebeholdning. Den langsigtede økonomiske bæredygtighed sikrer, at der overleveres en sund økonomi til kommende års budgetlægning, bæredygtige sociale løsninger og med vores klimahandleplan også et klima og miljø, der bevæger kommunen mod CO2-neutralitet.

Med de snævre rammer, der var vilkårene, har det været nødvendigt at prioritere økonomisk bæredygtighed i budgettet. Derfor har vi måttet reducere vores service på en række områder. Det sker åbent og ærligt – fordi der også skal være plads til at investere i udviklingen, hvis servicen skal forbedres og den langsigtede bæredygtighed i økonomien skal sikres. Forligspartierne har fremadrettet prioriteret at give flere områder et serviceeftersyn og igangsat en række analyser frem mod kommende års budgetlægning. 

Budgetforliget sikrer:

  • At den vejledende serviceramme er budgetlagt fuldt ud og overholdes samt anvendes til at styrke velfærden for borgerne i Sorø Kommune.
  • At nødvendig omstilling og effektivisering af borgerservicen sker med fokus på tid til omstillingen og investering i udvikling.
  • At den vejledende anlægsramme anvendes fuldt ud, med fokus på langsigtet bæredygtighed i forhold til de kommunale bygninger og anlæg, så borgere, foreninger, klubber og medarbejdere kan trives i gode vedligeholdte faciliteter.
  • En robust likviditet, hvor minimum 75 mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning ved udgangen af hvert år i budgetperioden prioriteres, så mindre udsving og usikkerhed i økonomien kan håndteres.
  • En økonomi i balance ved udgangen af budgetperioden (2026), der sikrer et sundt grundlag for kommende års budgetlægning.
  • Uændret skat, grundskyld og dækningsafgift i 2023. 

Budget 2023 vedtages endeligt i kommunalbestyrelsen i dets møde den 12. oktober 2022.

Klik her for at se ændringerne i forhold til oprindeligt budgetoplæg

Du kan læse det endelig budgetforlig ved klikke her

Superbrugsen lærer Holbergskolens børn at bage grønne pizzaer

6. A fra Holbergskolen havde taget opstilling foran SuperBrugsen i Dianalund Centret. GoCook var kommet forbi i deres madbus og for at vise hvordan man også kan lave pizzaer.

Der var stillet op med borde og pizzaovn, dejen var gjort klar så børnene kun skulle koncentrerer sig om det der skulle ovenpå. Kokkene Michel og Rikke fra GoCook viste hvordan man kunne lave forskellige grøntsags pizzaer med forskellige sovs, først pesto, så hjemmelavet tomatsovs og til sidst hytteost.

Børnene blev delt ind to og to og gik til den med stor iver og entusiasme og fik hurtigt valgt hvad de ville komme på, ud fra det grøntsagsbord der var dækket med et udvalg af årstidens grøntsager. Det varede ikke længe, før de første kunne aflevere deres pizza til afbagning, som Michel og Rikke stod for. Nu var det blevet tid til smagsprøver og der blev både delt ud til forbipasserende og inde i butikkerne. Mange fik en ny smagsoplevelse, men de fleste var dog overrasket over, hvor godt det smagte, selvom der kun var grøntsager på.

Konceptet Go Cook

Konceptet bag Go Cook handler om at man godt vil have børn i Danmark til at blive bedre til at lave mad og være en del af madlavningen i hverdagen. Grunden til at de netop skal udfordres på hvordan en pizza kan laves, er at det giver mulighed for at børnene får øjenene op for og måske endda smagt på, nogle grøntsager de ikke vidste eksisterede og på den måde får udvidet deres smagsløg og dermed mod på at prøve noget nyt.

Børnene kender allerede GoCook

GoCook er Coops nationale madprojekt for børn, der hvert år inspirerer flere end 160.000 skoleelever til at erobre deres plads i køkkenet derhjemme. Børnene kender GoCook og GoCook-mobilen fra tv-udsendelserne "Gorm & 100% din ret" sendt på DR Ultra og TV2 og fra GoCook Smagekassen; undervisningsmateriale som tre ud af fire danske grundskoler bruger i madkundskab.

Dianalund blandt de heldige

Go Cook besøger kun 23 skoler i hele landet dette efterår så SuperBrugsen og Dianalund har absolut været blandt de heldige til få denne oplevelse. Det er håbet at dette er med til at flere børn får indtaget køkkenet derhjemme og måske endda bliver bedre til at lave mad end deres forældre.

Kørsel til coronavaccine

Sorø Kommune tilbyder udvalgte borgere vaccine-kørsel

Efterårets vaccinationsindsats går nu i gang. I den forbindelse tilbyder Sorø Kommune kørsel til borgere, som har modtaget invitation til vaccine, og som har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Hvis du ikke selv kan komme til vaccinationscentret

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport, når du skal have din vaccine.

Sorø Kommune tilbyder dog kørsel til borgere over 65 år, som har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og som ikke kan komme frem ved egen hjælp eller med hjælp fra pårørende.

Fælleskørsel på udvalgte dage

Kørslen til og fra vaccine vil foregå som fællestransport på udvalgte dage, som kommunen fastsætter. 

Hjemmevaccine

Hvis det af helbredsmæssige årsager ikke er muligt for dig at forlade dit hjem, kan Sorø Kommune arrangere hjemmevaccine.

Hvis du falder inden for målgruppen for kørsel eller hjemmevaccine, kan du ringe til borgerservice på 57 87 60 00.

Du kan også skrive til vaccine@soroe.dk og aftale nærmere

Kommunen kontakter dig

Når du som borger har anmodet om kørsel eller hjemmevaccine, vil kommunen sende dig oplysninger om de praktiske forhold vedrørende tid og sted.

Artikelbillede: Image by tirachardz on Freepik

Sorø Kommune sænker energiforbruget

På tværs af hele den offentlige sektor bliver der løbende arbejdet på at spare på energien. Indsatsen for at sænke energiforbruget er intensiveret i de senere år i takt med den grønne omstilling og senest på grund af de stigende energipriser, vi har oplevet som følge af krigen i Ukraine. Det gælder også i Sorø Kommune.

Men nu er der behov for yderligere tiltag i lyset af den alvorlige energikrise, som Sorø Kommune, Danmark og hele Europa står i. Derfor følger vi i Sorø Kommune opfordringen fra KL til landets kommuner om at sænke energiforbruget i alle kommunale bygninger.

Borgmester Gert Jørgensen siger:

"I Sorø Kommune ønsker vi sammen med stat, regioner og kommuner at gå foran med det gode eksempel i den svære situation, vi er i. Ved at sætte en fælles indsats i det offentlige i gang nu for at sænke energiforbruget yderligere, kan vi forhåbentlig være med til at afbøde den meget alvorlige energikrise, der hænger som en truende sky over hele Europa."

Sorø Kommune vil følge de anbefalinger, som Regeringen, Danske Regioner og KL har udstukket. Blandt disse er:

  • At sænke temperaturen til 19 grader i offentlige bygninger mv. - med undtagelse af bygninger, hvor det ikke vurderes hensigtsmæssigt, muligt eller teknisk egnet, herunder fx plejehjem og vuggestuer
  • At slukke for udendørs belysning på offentlige bygninger
  • At forkorte fyringssæsonen
  • At instruere kommunens medarbejdere i, hvordan de kan spare på energien.

Der er også en lang række andre anbefalinger og gode råd, som vi også vil implementere.

Tiltagene vil blive sat i værk så hurtigt som muligt. Flere af initiativerne kræver en dialog på den enkelte arbejdsplads for at lykkes - og det er også håbet, at denne lokale dialog kan give gode ideer til yderligere initiativer.

Artikelbillede: Image by freepik

Budget for Sorø kommune 2023-2026 er sendt i høring

Kommunalbestyrelsen har fået præsenteret administrationens forslag til budget 2023-2026 i balance for Sorø Kommune. Økonomiudvalget har efterfølgende godkendt at sende budgetforslaget i to ugers høring. Det er startskuddet til, at de politiske forhandlinger om en budgetaftale indledes. Budgettet behandles og vedtages endeligt i kommunalbestyrelsen den 12. oktober.

Administrationens forslag til et budget i balance tager udgangspunkt i det politisk vedtagne kodeks for det gode budgetarbejde som blev vedtaget i kommunalbestyrelsen i februar 2022. Dette kodeks definerer de mål, som et administrativt budgetforslag skal leve op til: Overskud på driften til vedligeholdelse og investering i anlæg, en robust likviditet og overholdelse af såvel service- som anlægsramme, der aftales i den årlige økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening, KL og regeringen.

Det administrative forslag til et budget 2023-2026 i balance lever op til disse målsætninger.

Her kan man også finde tidsplanen for den videre proces med at behandle og vedtage budget 2023-2026.

Sidste frist 15/9 kl. 9

Fristen for at indsende høringssvar er den 15. september 2022 kl. 9.00. Høringssvar sendes til  budgethoeringssvar@soroe.dk

Indkomne høringssvar bliver sendt videre til kommunalbestyrelsen og offentliggjort på Sorø Kommunes hjemmeside.