Leg gør stor forskel for de mindste på Filadelfia

Ny forskning viser, at leg på hospitalet gør en stor forskel for de små patienter og forældrene. Legepladsen er en kæmpe gave, hvor børn glemmer tid og sted, viser ny forskning fra Epilepsihospitalet. Legepladsen er børnenes territorium, hvor de oplevede tryghed, normalitet og kontrol. 

Klinisk specialesygeplejerske og forskningssygeplejerske Mette Larsen fra Epilepsihospitalets Neuropædiatriske Afdeling har lige fået publiceret artikel i det videnskabelige tidsskrift ’Journal of pediatric nursing’ med den danske titel: ’Legepladsen betydning for oplevelsen af indlæggelsen og for hverdagslivet efter udskrivelsen’. 

Mette Larsen

Leg gør det nemmere at være indlagt

Epilepsihospitalet Filadelfias 2400 m2 store og unikke legeplads er specialdesignet til børn og unge med epilepsi og udgangspunkt for forskningen. Den viser, at leg og fysisk aktivitet på legepladsen under indlæggelsen fremmer mestringen og oplevelsen af indlæggelsen for den indlagte familie. 

- Leg er børns måde at være i verden på, også selvom man er syg, og derfor er jeg så glad for, at vores nye unikke legeplads gør en verden til forskel for oplevelsen og mestringen af indlæggelsen, siger forfatter til den videnskabelige artikel og forskningssygeplejerske Mette Larsen. 

Ifølge forældrene er ”Legepladsen en kæmpe gave, og børnene glemmer tid og sted derude” Legepladsen gav børn mulighed for at glemme sygdom, smerter og bekymringer for en stund, og skabte et rum for normalitet og genkendelighed under en ukendt situation, som en indlæggelse ofte er for børn. 

- Forældrene fortalte, at der opstod et meningsfuldt og tæt samvær mellem dem og barnet. På legepladsen kunne de tale om, hvorfor nogle af redskaberne kunne bruges af børn i kørestol, og om barnet selv i fremtiden skulle have en kørestol. Der opstod samtaler, som børnene ikke ville have ved køkkenbordet derhjemme, men kom frem via leg. Det overraskede mig, at der opstod samtaler om livet med epilepsi også med sundhedspersonalet. Det bekræftede mig i, at når vi skal tale med børn, så skal det være i børnehøjde, og børns måde at udtrykke sig på er gennem leg, forklarer Mette Larsen. 

Legepladsen hjælper på humøret og giver overskud

Det var også et overraskende fund i undersøgelsen, at forældrene oplevede at børnene fik succesoplevelser på legepladsen og dermed bedre selvværd, som netop gjorde, at børnene var mere åbne over for at fortælle andre i omverden om indlæggelsen og epilepsi efter udskrivelsen. Forældre til de kronisk syge børn beskytter ofte børnene og tror ikke, de magter strabadser på legepladser. Men på hospitalets legeplads opdagede de, at børnene kunne kravle højt op på stativer, løbe og gynge. 

Samtidig oplevede forældrene et kæmpe frirum ved at bruge legepladsen og være ude i naturen, da det at være medindlagt med ens barn er mentalt hårdt. At tilbringe tid på legepladsen forbedrede forældrenes humør og gav overskud. 

Legepladsen gav forældrene en opmærksomhed omkring vigtigheden af fysisk aktivitet i hverdagen, selvom barnet har epilepsi.

- Studiet sætter fokus på, at vi sundhedspersonale skal blive ved med at fokusere på at skabe et hospitalsvæsen som er i børnehøjde og inddrage leg i vores behandling og pleje, så børn kan være børn, selv når de er syge, fortæller Mette Larsen. 

Den videnskabelige baggrund

Den videnskabelige artikel der beskriver studierne tog udgangspunkt i 10 kvalitative interviewundersøgelser af forældre til børn med epilepsi og er et punktum på Mette Larsens speciale fra kandidatuddannelsen fra Syddansk Universitet. 

Læs artiklen 

The importance of an outdoor playground for children with epilepsy and their family during and after hospitalization: A qualitative study of parents' experiences - ScienceDirect 

Fakta om legepladsen 

Legepladsen er på 2400 m2 og har specialdesignede redskaber produceret fra KOMPAN. 

Legepladsen blev opført i 2018 og er finansieret med midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond, TrygFonden og Filadelfias egen fond. 

Fakta om epilepsi 

55.000 mennesker har epilepsi i Danmark. Epilepsi er en sygdom i hjernen og dækker over 200 forskellige varianter. 

MƠRK Dianalund VIL have alle med!

Sjovere, vildere, større….

Folkene bag MÆ RK Dianalund VIL have alle med og derfor inviteres du til planlægningsmøde for næste års MÆ RK arrangementer, tirsdag den 20. september kl. 19.30 i Borgerhuset.

Baggrund

MÆ RK har gennem en årrække været bindepunkt for 4 dages arrangement, hvor MÆ RK kulturen, MÆ RK fritiden, MÆ RK hobbyerne, MÆ RK grundloven og MÆ RK festen har været overskrifter for dagene.

Kunne det være anderledes

Men behøver MÆ RK at være det? Skal vi fortsætte med det eller skal MÆ RK i en anden retning? Det vil vi gerne udfordre og nytænke for at få endnu mere - og endnu flere - med.

Hvis du brænder inde med forslag til hvordan det kan blive endnu vildere, eller du går rundt og roder med noget som hele byen bør se og vide mere om. Eller har du lyst til at deltage i MÆ RK bagved eller foran kulisserne, og være med til at skabe MÆ RK – til glæde og gavn for børn, unge og ældre.

Så mød op til mødet i Borgerhuset tirsdag den 20/9 kl. 19.30

Planer i fællesskab

Arrangørerne glæder sig til i fællesskab at planlægge MÆ RK 2023, og håber at rigtigt mange – både foreninger og private folk – vil være med til at brainstorme og kaste balloner op, så vi kan få sat et brag af et MÆ RK-arrangement op.

PS! Hvis du er medlem af en forening og ikke har modtaget invitation fra os, så er du velkommen til at kontakte os på mail@dianalund.dk

Hvad er MÆ RK

MÆ RK! er en ugelang fest for ALLE borgere i Dianalund, der giver alle en unik mulighed for at vise det de brænder for – hvad enten det er kunst, kultur, fritidshobby eller sport. Samtidig har arrangørerne været optaget af at MÆ RK skal være inkluderende, samhørighedsskabende og give RIGE muligheder for at danne venskaber og fællesskaber. MÆ RK Dianalund - en undergruppe af Dianalund UdviklingsRåd.

DM i Ballonflyvning

På en meget smuk aften i Dianalund kom der op mod 15 luftballoner langsomt flyvende forbi. De var alle med i det årlige Danmarksmesterskab i Ballonflyvning. Mesterskabet forløber i ugerne 31 eller 32 meget afhængig af vind og vejr.

Hareballon

I aftes handlede det om at flyve efter en såkaldt "Hare", en luftballon der var sendt før afsted og som man så skulle forsøge at flyve efter. Da man havde valgt at starte ved Kragerup Gods som kun ligger ca 7 km væk, var der rig mulighed for at følge de mange balloners færd henover den smukke aftenhimmel.

Følg med

Du kan følge med i DM i Ballonflyvning på deres Facebookside: https://www.facebook.com/DreamBalloon-Cup-2022-105863634290999

Folder skal promovere Dianalund

Sorø Kommune har i samarbejde med Bosætningsgruppen under DUR lavet en folder, som skal bruges til at promovere Dianalund til kommende mulige borgere. Bosætningsgruppen har lavet teksten, mens Sorø Kommune har sørget for opsætning og trykning. Folderen er nu fordelt til byens ejendomsmæglere EDC og Peter Due Bolig, så de kan bruge den i deres markedsføring af byen. Folderen kan rekvireres ved at kontakte kommunens bosætningskonsulent Louise Sjøberg.

Også andre lokalråd i kommunen er bedt om forslag til tekst og billeder, så der kan laves foldere for de enkelte byer. Formanden for DUR Kristine Christiansen håber, sammen med resten af bestyrelsen, at det kan give øget bosætning.

"Der har jo været en positiv udvikling for Dianalund fra 2010 til 2022 med en procentvis stigning på 5,2% og i konkrete tal fra 3924 til 4127 borgere. Det tegner rigtig godt for fremtiden også med den kommende udstykning på Pilegårdstrekanten", fortæller Kristine

Formanden for Dianalund Udviklingsråd Kristine Christiansen holder her folderen om Dianalund

Filmene om Dianalund

Man kan også tage et kig på Dianalund filmene, som ligger lige her: Bosætning. Det er 13 små film, som henvender sig til folk i alle aldre med forskellige behov, hvor man kan lære om kulturen, idrætslivet, skolen og byen som helhed.

Jette og Lasse har åbnet Madhjørnet

Så er der igen blevet muligt at købe smørrebrød fra tidlig morgen. Madhjørnet har åbnet der hvor “Det go’e hjørne” lå indtil slutningen af sidste år, hvor de tidligere ejere blev nødt til at lukke forretningen på grund af sygdom. 

Nu har Jette og Lasse overtaget stedet og vil i første omgang drive butikken lidt efter samme koncept med smørrebrød og lune deller. Senere er der planer om forskellige retter som biksemad, svensk pølseret, højreb og meget andet, Lasse får hele tiden nye ideer. 

Det er ikke nyt for de nye ejere at lave og sælge mad og drikkevarer, de har nemlig kørt cafeteriet i Store Merløse hallen de sidste 11 år. De har i et stykke tid gerne villet prøve noget andet, idet der godt kunne være meget lange arbejdsdage og nu blev det så muligt med overtagelsen af butikken på hjørnet af Dr Sells Vej og Sømosevej. 

Hvis der lys om morgenen

Madhjørnets åbningstider er fra kl. 6 til 17 mandag til fredag, men som de begge siger så kan man godt banke på om morgenen før kl. 6 hvis der lys i butikken. De er i gang med at smøre, så de skal nok finde et eller andet og ellers er man velkommen til at bestille til næste dag. 

Læs også: Historien om butikken på hjørnet (https://dianalund.dk/det-goe-hjoerne-i-karl-f-petersens-gamle-butik/)