Spejdernes Sankt Hans i Børnehøjde

De grønne pigespejdere i Dianalund og KFUM Dianalund havde i år taget traditionen op efter Dianalund B&U Kultur og afholdte Sankt Hans i Børnehøjde i Byparken her i Dianalund for 6. gang. Vejret var helt perfekt, stille og høj blå himmel. Rigtig mange mennesker havde fundet vej med tæpper og lidt til ganen og hyggede sig med familie og venner med udsigten til det store bål og den flotte heks på toppen.

DURs nye formand holdt talen

Det var Dianalund Udviklingsråds nye formand Kristine Christiansen, der holdt båltalen kort før bålet blev antændt. Som det kan ses af billederne, gav bålet den helt rigtige stemning af midsommer, hvor både heks og bål futtede af.

Det store lotteri

I år hvor det var De Grønne Pigespejdere og KFUM Dianalund, der stod for Sankt Hans, var der også arrangeret stort lotteri med hele 100 præmier, sponsoreret af både lokale og udenbys private og erhvervsdrivende. Se også regnskabet for lotteriet herunder:

Indtægt8.000,00 kr.
Udgift229,60 kr.
Fortjeneste7.770,40 kr.
Antal lodder solgt800,00 kr.
Antal præmier100,00 kr.
Præmiernes samlede værdi 16.166,00 kr.

Gentager succeen

De Grønne Pigespejdere og KFUM Dianalund vil gerne sige tusind tak til alle der bakkede op om dette års Sankt Hans i Børnehøjde og lover at de gentager succeen igen til næste år.

Billeder af: De Grønne Pigespejdere

Sorø Kommunale Tandpleje sommerlukker tidligere grundet vandskade

Efter en vandskade i klinikken er Sorø Kommunes Tandpleje nødsaget til akut at lukke, da der er mistanke om udvikling af skimmelsvamp. Det berører 420 patienter, der havde tider før Tandplejen går på sommerferie den 1. juli 2022. Alle berørte familier vil blive kontaktet direkte efter sommerferien. Børn med behov for tilsyn, som ikke kan vente, vil blive kontaktet inden sommerferien.

"Vi har været i tæt kontakt med kommunes hygiejnesygeplejerske, arbejdsmiljørepræsentant og Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har derfor valgt at lukke driften øjeblikkeligt. Det er ikke muligt at opretholde et sterilt og rent miljø, og det vil derfor gå ud over patientsikkerheden. Derudover skal medarbejdernes helbred selvfølgelig ikke lide overlast ved en potentiel udsættelse af skimmelsvamp" lyder det fra overtandlæge Katja Thor. 

De private tandlæger hjælper til

Medarbejderne i Tandplejen har knoklet for at finde løsninger, så borgerne kan få den nødvendige behandling. er indgået aftale med alle de private tandlæger i Sorø Kommune som Tandplejen arbejder sammen med, og de er alle indforstået med at tage nødpatienter til almindelige behandlinger. Præcis som borgerne kender det, når Sorø Kommunale Tandpleje holder ferielukket. Tandlægerne i Sorø Kommunale Tandpleje vil desuden prioritere de cariespatienter, der er blevet aflyst, og danne sig et overblik over behandlingsbehovet. Er der behov for behandling nu, vil borgerne blive henvist til enten private tandlæger eller til Faxe Kommunale Tandpleje, der også er indgået aftale med. 

Sorø medarbejdere kan behandle i Faxe 

"Der er lavet aftale med Faxe Kommunale Tandpleje om, at vi kan behandle de mest akutte caries- og bøjlebørn, samt de behandlinger, der kræver fuld narkose, hos dem. Det er vi er meget glade for" fortæller overtandlæge og leder af Sorø Kommunale Tandpleje Katja Thor. Hun lægger desuden vægt på, at en medarbejder fra Sorø Kommunale Tandpleje kan følge med og behandle barnet i Faxe. "I en situation som denne, så er det vigtigt for os, at vi kan give børnene så trygge rammer som muligt, og det er vi sikre på, at vores medarbejdere kan hjælpe med. Der er tale om nogle seje og fattede medarbejdere, der vil familierne det allerbedste" lyder det fra Katja Thor.

Alle familier det er relevant for vil blive kontaktet og få tilbud om behandling i Faxe Kommune, resten af patienterne får tilsendt nye tider efter sommerferien.

Fokus på patientsikkerheden

"Vi har været i tæt kontakt med kommunes hygiejnesygeplejerske, arbejdsmiljørepræsentant og Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har derfor valgt at lukke driften øjeblikkeligt. Det er ikke muligt at opretholde et sterilt og rent miljø, og det vil derfor gå ud over patientsikkerheden. Derudover skal medarbejdernes helbred ikke lide mere overlast ved en potentiel udsættelse af skimmelsvamp" lyder det fra overtandlæge Katja Thor. 

Hvornår åbner Tandplejen igen?

Der er sat et arbejde i gang for at sikre, at der ikke kommer yderligere skader i klinikken.

"Heldigvis, hvis man kan sige det sådan, så holder Tandplejen ferielukket fra den 1. juli til den 10. august. Så vi håber på, at vi kan åbne klinikken som vanligt efter sommerferien. Men lige nu har vi fokus på at få kontaktet de berørte familier, og så afventer vi yderligere informationer omkring omfanget af skaden" lyder det fra Katja Thor.

Hvis du har spørgsmål til Tandplejen kan du ringe på 57 87 67 50 (mandag-torsdag kl. 8.00-10-30 og 12.30-15.00 samt fredag kl. 8.00-10.30 og 12.30-13.30) eller skrive til tandplejen@soroe.dk

Artikelbillede: Pixabay

Læserbrev: Grundlovsdag – en pinlig affære

Debatindlæg af: Bent Frederiksen og Finn Pilgaard Beyer


Dianalund: Lad os starte med at sige, at vi er glade for DUR(Dianalund Udviklings Råd), som har fået ny bestyrelse med nye og entusiastiske borgere. Held og tillykke med det! 

DUR har tidligere arrangeret fantastiske grundlovsfester med besøg af ledende Christiansborg-politikere, lokalpolitikere, kulturpersonligheder og mange tilhørere. Det vil DUR, så vidt vi har forstået, gerne gøre igen – men det er vanskeligt, fordi partierne i kommunalbestyrelsen tilsyneladende først og fremmest ønsker at lægge deres kræfter i Sorø. 

Som borgere i Dianalund må vi derfor glæde os over, at vi atter har fået et stærkt DUR - og at vi har dygtige handelsdrivende på Torvet Ã¢â‚¬â€œ for det har vi da endnu. 

På trods af den middelmådige opbakning startede Grundlovsdagen med, at de politiske partier, der er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, stillede op til debat - også selvom det på nær de Radikale var sparsomt med opbakning fra lokalt valgte. 

Omfartsvejen

Og hvorfor ikke starte debatten på den smukke Grundlovsdag med at drøfte Ã¢â‚¬Âvarm luft”: Omfartsvejen? - Bortset fra Venstre og Konservative var alle enige om at lægge den planlagte omfartsvej omkring Tersløse i graven. Den ville der tydeligvis ikke blive råd til med de galoperende prisstigninger, vi i øjeblikket ser. Venstre ville dog fortsat gerne betale for en halv omfartsvej Ã¢â‚¬â€œ og hvad de konservative angår, var det mest ”uld i mund”, de bidrog med. Det var der til gengæld rigeligt af. Flere af paneldeltagerne havde ikke rigtig styr på, hvad der var driftsmidler og hvad der var anlægsmidler. Borgmesteren og to lokalt valgte konservative blev mageligt siddende på tilhørerpladserne, om det var årsagen til at debatten endte som en noget varmluftig affære kan vi ikke vide. 

Grundlovsdebatten afklarede dog to ting for de få men opmærksomme tilhørere. Et: der er ikke flertal for en omfartsvej omkring Tersløse, som borgmesteren i Sorø Avis den 25. september 2018 lovede ville blive igangsat inden udløbet af forrige valgperiode. Og to: der er mere brug for de rådighedsmidler der er hensat til omfartsvejen omkring Tersløse på Frederiksberg… 

Og hvad kan man så lære af det? Ã¢â‚¬â€œ Jo: Ã¢â‚¬ÂFor enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har”. Det kaldes Matthæus-effekten. Oversat til nutidsdansk betyder det: De rige og de stærke vinder altid. I Sorø Kommune bor de fleste af dem på Frederiksberg. Har vi noget imod velhavende og stærke borgere på Frederiksberg? Nej, det har vi ikke. Til gengæld går vi ind for retfærdighed.

Bent og Finn

Dianalund kunne MÆ RKes

MÆ RK Dianalund er tilbage på de rigtige datoer efter at være afholdt forskudt sidste år på grund af Corona. Dagen blev sat i gang med at Dianalunderne kunne MÆ RKe kulturen i deres by. Den lokale kulturnat gjorde det muligt at besøge Borgerhuset, Lokalarkivet, Biblioteket, Kunstnergaarden, Filadelfia Museum og Tersløse Kirke. Tilbagemeldingerne er indtil videre at det var godt besøgt, men der ventes en endelig status i løbet af næste uge.

En lille demonstration

Fritid og fest

Fritiden kunne MÆ RKes ved at der var tre km løb i byen med opgaver undervejs, der var foreninger og hobbyudstillinger rundt omkring På Banen og dagen sluttede af med et flot skater show på skaterbanen. MÆ RK festen om aftenen bød på god mad, billige fadøl og masser af god musik ved både DJ og D-band, som er det lokale Dianalund Band, der altid forstår at få sat gang i den og give den gas. 

Demokratiet og Grundloven

Vejret var nok for godt og dagen faldt sammen med Sørby marked og Pinsen, så der kunne godt have været flere til stede, da den sidste dag skulle MÆ RKes af med politik fra morgenstunden. DUR bød på gratis morgenmad til de første 100 fremmødte - så mange kom der desværre ikke. Det stod til gengæld klart for de fremmødte efter paneldebatten med lokale politikere, at Omfartsvejen ved Tersløse bliver lagt i graven, da den bliver for omkostningskrævende. Der blev efterfølgende holdt taler ved 3 folketingsmedlemmer og en folketingskandidat.

Morgenmadsteltet var godt besøgt

Læs iøvrigt læserbrev fra Finn Pilegaard og Bent Frederiksen om årets Demokratidag: Læserbrev

MÆ RK er der også til næste år

Arrangørerne bag MÆ RK vil gerne takke ALLE der bidrog, enten som deltager eller som frivillig. De vil selvfølgelig evaluerer på konceptet, men de lover, at de vender frygteligt tilbage til næste år. For selvom der måske ikke var helt den opbakning, man havde håbet på, var det alligevel rigtig fine dage, hvor alt gik efter planen.

Så er der næsten pakket sammen

Billeder: MÆ RK Dianalund Facebookside

Ankerhus bliver et godt miljø for ukrainere

Der skal indrettes 25 værelser til ukrainere i de eksisterende bygninger på Ankerhus. Otte værelser er i forvejen delvist møbleret, så disse gør Sorø Kommunes Nytteindsats klar til snarlig indflytning.

Med fælles hjælp 

Sorø Kommune beder foreninger, organisationer, virksomheder og borgere om at være med til at indrette de øvrige 17 værelser og de tilhørende fællesarealer. 

Røde Kors Sorø har allerede meldt ind, at de gerne vil indrette 3 af værelserne. Dansk Flygtningehjælp ser frem til at kunne holde sprogcafé og andet på området. Sorø Frivilligcenter bakker op om samarbejdet og vil bruge deres netværk til at bidrage. 

Informationsmøde 

Tirsdag d. 14. juni kl. 17.00 til 18.30 afholdes informationsmøde på Ankerhus. 

Sorø Kommune fortæller om planerne for Ankerhus og det bliver muligt at aftale, hvad man gerne vil bidrage med, som kan være: 

  • Møbler 
  • Indretning af køkkenet 
  • Ting til fritid og udendørs – cykler, barnevogne, legetøj 
  • Aktiviteter – inde i fællesområderne, udendørsaktiviteter 

Da de frivillige organisationer tidligere har oplevet at blive overvældet af interessen for at bidrage med møbler, legetøj og andet, vil man ikke kunne aflevere ting til informationsaftenen. Dette vil der blive mulighed for ved en senere lejlighed.

Hvis man vil aflevere møbler eller andet på Ankerhus skal man skrive til Nytteindsatsen på mail nytteindsats@soroe.dk om hvad man gerne vil bidrage med. 

For yderligere oplysninger kan Louise Sjøberg kontaktes på losj@soroe.dk eller tlf. 21 80 72 56