DUR ønsker alle et godt nytår

DUR ønsker alle et godt og lykkebringende nytår, forhåbentlig slipper vi af med corona-restriktionerne i det nye år.

En udfordret flagalle

Som I alle ved blev vi udfordret med vor flagalle, både med hensyn til trailer og med hensyn til det faktum at folk stod på traileren under kørslen.  Vi har nu med en fantastisk opbakning til vor indsamling indkøbt nye trailere, der efter lidt ombygning, er klar i løbet af januar måned. Den væsentligste forskel er, at vi har delt flagruten op i 3 sektioner, hvilket vil sige at en forening/gruppe kan vælge at stå for alle 3 ruter, eller det kan være 3 forskellige grupper. Hver rute er max. 2,5 km så det er en overkommelig strækning. Trailerne er en størrelse så de fleste biler lovligt må køre med dem. Vi håber meget, at opbakningen vi oplevede ved indsamlingen, også kan række når vi beder om hjælp til opsætning/nedtagning af flagene. Til hver rute skal der være en bil med chauffør + 2 mand til håndtering af flagstængerne. Flagene er fastmonterede på stængerne. Så snart trailerne er færdige vil vi præsentere dem ved Dianalund Centret.

MÆ RK Dianalund vender stærkt tilbage

Selv om vi ikke kunne holde Mærk Dianalund grundlovsfest på grund af coronaen, lykkedes det at holde 3 dage i august, desværre var vejret ikke med os, men vore politikere syntes det var et godt arrangement, og vi kan love at Mærk Dianalund kommer stærkt tilbage i 2022.

Børne Sankt hans

Sankt Hans i Byparken som spejderne har overtaget efter B&U Kultur, måtte desværre aflyses grundet corona.  Arrangementet kan forhåbentlig gennemføres i det nye år.

Mange grupper i DUR - vil du være med?

Udover flagalleen har vi i øjeblikket en Naturgruppe, en Eventgruppe, en Trafikgruppe, en Padeltennisgruppe, en E-DUR gruppe og en Minigolfgruppe. Har du ideer til en ny gruppe hører vi meget gerne fra dig.

DUR Event arrangerede i samarbejde med fodboldklubben storskærmsvisning i Dianalund Centret, der blev arrangeret Halloween i Borgerhuset, og vælgermøde på Holbergskolen sammen med 9. klasserne, alle partier var repræsenterede.

Støt op - Bliv medlem

Ser vi tilbage på DUR’s start da vi tog over fra Borgerforeningen, må vi konstatere, at vi i høj grad mangler medlemmer. Vi kan ikke tydeligt nok gøre opmærksom på, hvor vigtigt medlemstallet er. Det er medlemstallet der fremmer vor stemme overfor kommunen, og dermed er medvirkende til at bestemme mulighederne for nye tiltag. Vi håber det er let at tilmelde sig på www.dianalund.dk/bliv-medlem, hvis nogen har problemer med tilmeldingen, vil vi meget gerne kontaktes, så vi kan hjælpe. Vi kan desværre ikke tilbyde igen at uddele girokort, da det er meget dyrt og vil udhule vort meget billige årskontingent.

Vi påregner i 2022 at invitere til et nyt borgermøde, for at indhente nye ideer og ønsker til aktiviteter i Dianalund.

Endnu en gang ønsker DUR alle et rigtig godt nytår, og tusind tak til medlemmerne for jeres opbakning samt alle de frivillige i grupperne.

Hjemmeplejen mangler hænder

På tværs af hele landet oplever sundhedsvæsenet store udfordringer på bemandingen. På sygehusene er det blevet mødt med en hjælpepakke, som skal lukke de værste huller hen over vinteren. Men også i kommunerne kunne man have ønsket sig en ekstra støtte i den kommende tid.

Kommunerne oplever det samme pres på bemandingen, når vintersnueramte, coronasmittede, -testede og nære kontakter må holde sig fra arbejdet.

Det betyder, at det er svært at dække alle vagter i Sundhed og Omsorg, og at nogle borgere vil opleve, at de ikke kan få alle de visiterede ydelser.

Weekendbemanding

”Vi er ved at kortlægge, hvor udfordringerne særligt er forankret. Det er umiddelbart særligt kritisk i hjemmeplejen, men plejecentrene er også påvirket,” siger Annette Homilius, der er social- og sundhedschef i Sorø kommune.

Alle opgaver i de kommende dage og uger vil blive prioriteret, og generelt går området ind i det, der svarer til weekendbemanding.

Det samme gør sig i øvrigt gældende for de private fritvalgsleverandører.

”Alle knokler for at få det her til at hænge sammen. Mange medarbejdere tager ekstravagter, selvom de er pressede i forvejen, og det anerkende vi,” siger Lars Schmidt, formand for Social og Sundhedsudvalget i Sorø Kommune.

Ledelsen kigger på alle muligheder for at løse situationen bedst muligt, men selv med et stort fokus på rekruttering til ledige stillinger, på at skaffe vikarer og på fastholdelse, så er det noget, som flere borgere kommer til at mærke.

Det betyder, at brugerne af hjemmeplejen og beboerne på plejecentrene kan opleve en lidt reduceret service i den kommende tid - fortrinsvis på rengøring.

Hjælpen tilpasses

”Alle berørte borgere vil blive kontaktet af kommunen. Vores medarbejdere taler med dem om, hvad der kan og ikke kan lade sig gøre, og så tilpasser vi hjælpen ud fra en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov,” siger Annette Homilius.

Der bliver sendt en orientering i E-Boks til alle borgere, som er i berøring med hjemmeplejen. Borgere, der er fritaget fra at bruge digital post vil modtage et fysisk brev i stedet.

Selvom det er en beklagelig situation, så håber udvalgsformand, Lars Schmidt, at borgerne kan forstå og acceptere situationen i en begrænset periode:

”Vi har stået i lignende situationer før. Og der er det min oplevelse, at borgerne selvfølgelig er meget ærgerlige over, at ikke alt kan glide som det skal. Man kan opleve, at man ikke får det, man mener at have krav på. Men hvis man bliver vred over det, så håber jeg, at man ikke lader det gå ud over de medarbejdere, som man møder. For de gør alt hvad de kan for at få enderne til at hænge sammen,” siger Lars Schmidt.

Artikelbillede: Love photo created by rawpixel.com - www.freepik.com

Totalrenovering af omklædningsfaciliteter i Holberg Hallen

I første omgang bliver to omklædningsrum og dommeromklædningen sat i stand. Når disse er klar til ibrugtagning, bliver de sidste fire omklædningsrum taget to ad gangen. Håndværkerne er i øjeblikket i gang med nedrivning i de første rum, og efter planen er disse klar til ibrugtagning i februar 2022. Herefter komer turen til de næste to omklædningsrum. Hele projektet forventes afsluttet i sommeren 2022.

Brugerne af hallen skal selvfølgelig have mulighed for at kunne klæde om under hele forløbet, derfor tages renoveringen i etaper.

Søren Borup Jensen
Bygningskonstruktør, Sorø kommune

Både lofter, vægge og gulve udskiftes

Ved renoveringen bliver belægning på både gulve og vægge udskiftet, og i lofterne monteres lyddæmpende loftsplader, der forbedrer akustikken i rummene. I baderummene bliver bruse-panelerne udskiftet og toiletterne i tilknytning til omklædningsrummene bliver ligeledes udskiftet.

Når vi er i gang med at renovere, er det en naturlig del af projektet, men med de nye armaturer og toiletter kommer vi selvfølgelig også til at opnå en vandbesparelse, hvilket jo er i tråd med kommunens Vision og Planstrategi, slutter Søren Borup Jensen af.

Artikelbillede: House photo created by pvproductions - www.freepik.com