Halloweenhave i Niløse

Mikkel Bangsmann havde her til aften valgt at åbne sin have i Niløse for besøgende til hans flotte Halloween udstilling. Han arbejder profesionelt med den slags udstillinger hvor blandt andet Tivoli har kigget forbi for at se hans arbejde.

Uhyggelig havevandring

Vejret var perfekt til en tur i halloweenland, det var overkyet og derfor buldermørkt og så med en let vind, der fik den kunstige røg til at bevæge sig stille afsted. En tur gennem haven starter allerede ved velkomstporten hvor man mødes af tre syngende græskar. På husmuren foregår et silhouet spil med kravlende edderkopper og hylende ulve, samtidig er garageporten brugt som lærred for projektering af flotte mosaik billeder.

Man skulle igennem en form for sluse, for at komme ind til haven, hvor det første der ses er et uhyggeligt gravsted, og selvom det på gravstenene så ud som det var længe siden nogen var døde (1858) var nogen tydeligvis lige blevet begravet der.

Turen igennem haven var en oplevelse af oplyste brønde med springvand, en stor gryde i kog med spruttende væske i, en talende heks og et alter med kranier, dyrehovede og en bog slået op på kryptiske formularer. Også trækronerne var oplyst i flotte uhyggelige farver der var med til at skabe den rette stemning. Det hele var tilsat lyde af tordenvejr, storm og skræmmende tale.

Hele den lille vandring tog ikke meget mere end 10 minutter, men var flot og nænsomt udført og ikke mere skræmmende end at alle kunne være med, hvis de havde en voksen med. Haven var iøvrigt så velbesøgt, at det må være længe siden Niløse, har haft så mange besøgende på en gang.

Kæmpeedderkoppen

Den kæmpestore edderkop der hænger i Dianalund Centret og passer på sine unger er iøvrigt også en af Mikkels dekorationer. Den kan ses frem til den 6. november.

Billede af kæmpe edderkoppen fra Dianalund Centrets Instagramside

Efterlysning: Hvad er årets begivenhed?

Året nærmer sig sin afslutning, og dermed er det tid til Lokalarkivets alternative julekalender.

I Den alternative julekalender er det dig, der bestemmer. Vælg en begivenhed fra året, som du synes skal være Årets begivenhed. Alle forslag vil blive udstillet på Arkivet i december måned. Sidste dag i året findes årets begivenhed af en dommerkomite, bredt sammensat fra hele vort område. Dine forslag til årets begivenhed kan indsendes elektronisk til arkivet, jmog@soroe.dk , lægges i Arkivets postkasse eller sendes med posten til Lokalarkivet, Sømosevej 44 4293 Dianalund.

Tidligere års begivenheder

For tre år siden blev årets begivenhed Indvielsen af den bynære park ”På banen”, året efter blev den aflyst på grund af Corona, sidste år var begivenheden meget naturligt Corona. Men hvad skal årets begivenhed være i år? Det er dig, der bestemmer. Lad os få dit forslag. Herunder er to forslag fra Lokalarkivet til årets begivenhed.

Anvendt billede: Christmas vector created by freepik - www.freepik.com

Budgetaftale for Sorø kommune er indgået

Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Frigængerne har indgået budgetaftale om Sorø Kommunes budget for 2022 (2023-2025).

Budgetaftalen indeholder flere midler til både folkeskolen, ældreplejen og det sociale område. Aftaleparterne er desuden enige om at afsætte midler til både kultur, foreningsliv, byggesagsbehandling og om at styrke klimaindsatsen yderligere.   Parterne er blevet enige om at afsætte flere penge til omfartsvejen ved Tersløse, så projektet kan gennemføres i 2024-2025. Herover gives midler til ombygning i forbindelse med, at daginstitutionen Regnbuen kan flytte ind på Ruds Vedby Skole for herved at styrke tilbuddet til børn og forældre i Ruds Vedby. Endelig afsættes midler til at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet i takt med, at børnetallet stiger.

Likviditet styrkes for at være på forkant med SEAS-NVE-dom

Årets budgetaftale er blevet forsinket på grund af den verserende retssag mellem Sorø Kommune og den tidligere leverandør af gadebelysning, SEAS-NVE, som, hvis kommunen taber, kan risikere at koste Sorø Kommune op til 17 millioner kroner. Partnerne bag budgetaftalen har derfor valgt at løfte kravet til Sorø Kommunes likviditet med 17 mio. kr.

Parterne er samtidig enige om, hvilke emner der skal prioriteres, hvis Sorø Kommune vinder retssagen eller ikke skal betale det fulde beløb. Hvis Sorø Kommune vinder retssagen prioriteres en pulje til cykelstiprojekter og en pulje til renovering af fortove under Teknik og Miljøudvalget samt en forøgelse af puljen til padelbaner under Kultur og Fritidsudvalget.

- Vi har valgt at tilkendegive, hvor vi ønsker at investere yderligere, hvis Landsrettens afgørelse får et positivt udfald. Hvis vi taber sagen og ender med at skulle betale hele eller en del af beløbet, vil vi i sagens natur ikke have mulighed for at prioritere disse midler, siger Gert Jørgensen.

Budgetaftalen ventes godkendt, når Budget 2022 (2023-2025) 2. behandles i Kommunalbestyrelsen onsdag den 13. oktober.

Fakta om budgetaftalen for 2022 (2023-2025):

Budgetaftalen for 2022-2025 overholder den serviceramme, der er fastsat i regeringens økonomiaftale med landets kommuner. Efter flere år med anlægsbudgetter under anlægsrammen bruges rammen denne gang fuldt ud og lidt til.

Budgetaftalen fastholder et højt serviceniveau og holder skat, grundskyld og dækningsafgift uændret i 2022.

Aftalens hovedelementer er

  • Der afsættes 11,6 mio. kr. årligt til videreførelse af det høje aktivitetsniveau på det specialiserede voksenområde
  • Der afsættes 2,8 mio. kr. årligt til bedre bemanding i ældreplejen (Finanslovsmidlerne fra 2018 videreføres).
  • Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2022 stigende til 4,4 mio.kr. fra 2023 til løft af folkeskolen (Finanslovsmidlerne fra 2020 videreføres)
  • Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2022 stigende til 2,2 mio. kr. til kulturelle aktiviteter og styrkelse af foreningslivet, samt 0,8 mio. kr. til anlæg af padel-bane i 2022 
  • Der afsættes 1,85 mio. kr. i 2022 faldende til 1 mio. kr. fra 2023 til ekstra bemanding i Plan og Byg for at nedbringe sagsbehandlingstiderne
  • Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022, stigende til 1,0 mio. kr. i 2023, 1,5 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i 2025 til udarbejdelse og implementering af klimahandlingsplan
  • Der afsættes ca. 1 mio. kr. årligt til styrkelse af it-informationssikkerhed
  • Der afsættes yderligere 13,5 mio. kr. til en omfartsvej ved Tersløse, så projektet kan gennemføres i 2024-2025. Derved er i alt afsat 47,9 mio. kr. til projektet
  • Der afsættes 18,5 mio. kr. til samlokation af Ruds Vedby Skole og Regnbuen og en pulje på 2,0 mio. kr. til at imødegå kapacitetsudfordringer på pasningsområdet
  • Der afsættes løbende midler til at fortsætte byggemodningen af Pilegårdstrekanten ved Dianalund.

Programmet for Halloween i Dianalund er klar

Herunder kan du se hele programmet for Halloween i Dianalund, der kommer til at foregå ved Borgerhuset og lige udenfor. Det er den nyoprettede gruppe under DUR, der hedder DUR Events som står for at arrangerer denne eftermiddag og aften.

Ny station blev indviet i Dianalund Centret

Det er på Christianborg besluttet, at der skal oprettes 20 nye nærpolitistationer rundt om i landet. Dianalund er af Sydsjællands og Lolland-Falsters politi blevet udpeget til, at skulle have en bemandet nærpolitistation. Placeringen i Dianalund Centret er valgt for, at få den så tæt på og tilgængelig for borgerne som muligt. Samtidig er Dianalund valgt på grund af den centrale beliggenhed midt imellem Stenlille og Ruds Vedby i den nordlige del af Sorø kommune.

Festlig eftermiddag med biler, motorcykler og drone

En del af styrken fra Sydsjællands og Lolland-Falsters politi havde taget opstilling både udenfor Dianalund Centret men også indenfor, hvor det var muligt at komme til at sidde på en motorcykel og opleve en politibil indefra. Samtidig havde politet også taget en af deres droner med, så man kunne studere den ved selvsyn.

Nick Hækkerup klippede den røde snor

Den officielle indvielse fandt sted i går kl. 16 da justitsminister Nick Hækkerup efter en kort tale, klippede det røde bånd og med det erklærede den lille ny station for åben. Der vil være fast åbningstid om torsdagen fra 15.00 til 17.00, men de vigtigste opgaver for lokalbetjentene Kasper og Anders bliver også, at lære lokalmiljøet godt at kende at og være synlige i hverdagen.