De arkæologiske udgravninger i Pilegårdstrekanten

Resultatet af de arkæologiske Udgravninger offentliggøres nu.

Selvom alle dateringer endnu ikke foreligger, kan der allerede nu siges meget og vises meget om de sensationelle fund, der er blevet gjort i Pilegårdstrekanten.

Vestsjællands Museum har stillet fundene og plancher til rådighed for Lokalarkivet i Dianalund. Herudfra har Lokalarkivet lavet en udstilling, der kan ses hver torsdag mellem kl. 13 og 17. Udstillingen kan åbnes på andre tidspunkter efter aftale med arkivlederen.

Foredrag om fundne på Cafe Corner i Dianalund Centret

Arkivleder Jørgen Mogensen vil fortælle om fundene i Cafe Corner 26.10. kl. 19:00. Foredraget vil være ledsaget af billeder på Cafeens store TV. Man skal købe billetter i Cafe Corner.

Udgravningerne viste dele af en landsby og muligvis et tempel. Arkæologerne var overraskede over i altfald tre ting i denne landsby. Dette og meget mere vil Jørgen Mogensen komme ind på i sit foredrag, ligesom han fortæller om baggrunden for disse jernalderhuse.

Budgettet for Sorø kommune forsinkes af retssag

Kommunalbestyrelsens partier har i de seneste uger haft travlt med budgetforhandlingerne om de kommende års budget for Sorø Kommune. Der kommer dog til at gå nogen tid endnu, før en budgetaftale kommer til at foreligge.

17 millioner

Det skyldes, at borgmester Gert Jørgensen har foreslået Kommunalbestyrelsen at vente med at indgå forlig om budgettet, før resultatet af den verserende retssag mellem Sorø Kommune og den tidligere leverandør af gadebelysning, SEAS-NVE, foreligger. Hvis Sorø Kommune taber sagen, vil kommunen skulle betale 17 mio. kroner til SEAS-NVE – midler som ellers kan bruges på investeringer i forbindelse med budgettet.

Landsretten valgte i sidste uge at udskyde domsafsigelsen i sagen fra den 23. september til den 7. oktober, hvilket altså kommer til at påvirke budgetprocessen i Sorø Kommune.

Gert Jørgensen siger: 

- Vi vil ikke risikere at stå i en situation, hvor vi disponerer midler i budgettet, som vi så efter ganske kort tid bliver nødt til at trække tilbage, fordi de skal bruges til at betale SEAS-NVE. Derfor har jeg helt ekstraordinært opfordret alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen, på det seneste møde i Kommunalbestyrelsen, til at afvente domfældelsen i SEAS-NVE-sagen den 7. oktober, før der indgås aftaler om budgettet for år 2022-25.

Fakta

Domfældelse i SEAS-NVE-sagen ventes den 7. oktober.

Fristen for aflevering af underændringsforslag til budgettet er derfor rykket til den 8. oktober.

Budget 2022 (2022-2025) behandles endeligt (2. behandling) i kommunalbestyrelsen den 13. oktober.

Porrer og rødbeder til et godt formål

Igen i år har du nu mulighed for at få fingrene i nyopgravede porrer og rødbeder ved SuperBrugsen på Frederiksberg samt ved Dianalund Centret.

Det er medlemmer fra Sorø-Dianalund Y-Mens Clubs som som sælger ud af de friskopgravede grøntsager ved boderne fredag den 1. oktober fra kl. 10 til 18 samt lørdag den 2. oktober fra kl. 10 til 15.

Overskuddet fra salget går ubeskåret til årets Y-Mens projekter, der i år blandt handet drejer sig om spejderarbejdet i Dianalund, Sorø og omegn, og om Folkekirkens Nødhjælps etablering af en WeFood-butik i Aalborg samt et børnehjælpsprojekt - primært for gadebørn i Mombasa, Kenya.

Artikelbillede: Billede af jacqueline macou fra Pixabay

Farvel til Småt Brændbart

Op imod en fjerdedel af affaldet i 'Småt og Stort brændbart' er materialer, der kan genbruges eller genanvendes. De ressourcer skal reddes, og derfor siger AffaldPlus fra oktober farvel til de populære containere og erstatter dem med to nye: 'Rest efter sortering' og 'Polstrede møbler'.

Kan det genanvendes?

Containerne til brændbart er blevet lidt af en sovepude - for kan man ikke finde en egnet container til sit affald, kan man altid smide det i brændbart: ”Alt kan brænde”, tænker man måske under et travlt besøg på genbrugspladsen.

Den tankegang er man dog nødt til at gøre op med. Man skal til at spørge sig selv ”Kan det genanvendes?”. Derfor introduceres 'Rest efter sortering' og 'Polstrede møbler' – og de er altså kun til affald, der ikke kan genanvendes. Læs mere her

Få hjælp til sorteringen

Har man brug for hjælp til sorteringen, kan man døgnet rundt søge i Affalds-ABC’en. Her får man svar på, hvor affaldet hører hjemme – både i beholderne derhjemme og på genbrugspladsen. Og er man stadig i tvivl, kan man altid hente råd og vejledning hos genbrugsvejlederne på genbrugspladsen.

Man kan møde de ”nye” containere på genbrugspladserne fra 1. oktober 2021. I den forbindelse vil der nogle steder blive rykket lidt rundt på placeringen af containere.

Eksempler på affald, der hører hjemme i de nye containere:

 • Glasfiber
 • Træ med råd
 • Fiberdug
 • Melaminskåle
 • Videobånd/cd’er/dvd’er uden omslag
 • Ringbind u. indhold
 • Beskidt papir/pap/plast

Affaldet skal være mindre end 1 m

 • Sofaer
 • Lænestole
 • Madrasser
 • Gulvtæpper

Affaldet skal være over 1 m

Husk, at hvis de polstrede møbler ikke fejler noget, kan de afleveres til Direkte genbrug, så andre kan få glæde af dem.

 • Blød pvc
 • Opfej
 • Trapezplader
 • Skorstensforing

Nærpolitistation i Dianalund Centret

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi slår den 4. oktober dørene op til den nye nærpolitistation i Dianalund Centret, Torvet 12, 4293 Dianalund.

Åbent hus

I den anledning holdes der den 4. oktober i tiden fra 15.30 til 17.30 Ã¢â‚¬Âåbent hus” i nærstationen og på de tilstødende arealer i centret ud for stationen for alle interesserede borgere. Der bydes på lidt forfriskninger, og der er samtidig mulighed for at hilse på politihundene, sidde på en politimotorcykel, opleve en patruljebil indefra og naturligvis at møde de nye lokale politibetjente, Anders og Kasper.

Justitsministeren

I forbindelse med arrangementet vil justitsminister Nick Hækkerup kl. 16.00 klippe det røde bånd over til den nyindrettede nærpolitistation. Den politiske aftale, der er indgået for politiet i 2021 til 2023, indebærer, at der på landsplan etableres 20 nye nærpoliti-enheder. Formålet er at gøre politiet mere fysisk tilgængeligt, synligt og komme tættere på borgerne lokalt. Hvert sted skal der være åbent mindst 15 timer om ugen.

Flagalleen efterlyser foreninger

Skal din forening have lidt forstærkning til foreningskassen?


Til byens flagalle skal vi bruge nogle friske folk, der ca. 15 gange om året vil påtage sig at sætte flag op i byen i 2022 og fremefter.


Vore nye flagtrailere må trækkes af stort set alle biler.


Flagene er fastmonterede på stængerne, og skal altså ikke tages af, men rulles om stangen.


Vi har i alt 167 flagstænger der er fordelt på 3 trailere så antal passer med en bestemt vejstrækning.
Hvis det ønskes kan ruten deles med andre foreninger i 2 eller 3 ruter.

Kontakt

Lyder det interessant så send en mail til formand Arne Pedersen på: formand.dur@gmail.com, eller ring på: 20 68 49 45 

Folkemødet er også for børn

For mange klinger ”folkemøde” af politik og samfundsdebatter, men når Folkemøde Sorø løber af stablen lørdag den 18. september, bliver det med et program, som bugner af sjove ting for børnefamilier, der har lyst til at lege og opleve musik, historier, dans og udklædning. 

På folkemødet samles en stor del af det lokale børnekulturliv for at involvere, inspirere og underholde børnefamilierne. Det er dagen, hvor de bedste kræfter, der er vandt til at arbejde med børn, slår sig løs og giver kulturelle smagsprøver, der aktiverer sanserne og sender humøret i vejret.

Bag de mange indslag står både kommunens kulturinstitutioner, foreninger og enkeltpersoner. Fælles for dem alle er, at de brænder for at formidle kultur og kreativitet til børn og ser et aktivt børnekulturliv som en vigtig ressource i vores liv. Blandt standholderne kan børnefamilierne blandt andet komme helt tæt på Sorø Bibliotek der, sammen med Musiske Skole præsenterer et stort program for børnefamilierne.

Mia Sørup, Biblioteksleder, siger: ”Bibliotekerne i Sorø, Lokalhistorisk Arkiv og Sorø Musiske Skole er på folkemødet sammen om en stand, der bliver fyldt med aktiviteter for både store og små. Vi dykker ned i litteraturen og musikken i form af leg og fortælling, og vi håber at især en masse børnefamilier vil kigge forbi. Bibliotekerne er blandt andet en støtte for børns muligheder for at få en bog i hånden og tidligt fremme læselysten og Sorø Musiske Skole giver børn mulighed for at udtrykke sig kreativt, så vi håber at børnene og deres voksne, går fra folkemødet med en nysgerrighed på vores mange tilbud.”


Kom og spil på et instrument, lav teater og animation, dans, hør historier, klæd dig ud som en verdensmålssuperhelt, leg med biodiversitet, lær børneyoga – og meget mere!

Glæd dig til masser af børneaktiviteter:

Se hele programmet på folkemoede.soroe.dk.


Gymnastiksalen i det gamle gule Frederik V’s ridehus  
Kl. 14.00: Familieyoga for børn i alderen 2-6 år v. Signe Engelsen

Aktivitetsscenen
Kl. 11.30 Biodiversitet for børn v. Kongskilde Naturcenter

Kl. 14.00 Superheltesjov for børn og barnlige sjæle – kom og vær med! v. verdensmålsambassadør Pipaluk Balslev
Kl. 14.30 Ballet v. Sorø Balletforening

Stande
Sorø Musiske Skole og Sorø Bibliotek & Bykontor (stand nr. 36-37)

Kl.11.30: Elever og lærer fra Sorø Musiske Skole spiller

Kl.11.45: Teaterleg: v. Teaterlærer Annette Ludvigsen Sorø Musiske Skole, Åben for alle børn

Kl.11.45: Snak m. Sorø Musiske Skole / Prøv et instrument.

Kl.13.00: Teaterleg: v. Teaterlærer Annette Ludvigsen Sorø Musiske Skole, Åben for alle børn

Kl.12.45: Sorø Musiske Skole v. kunstlærer Tina Elf laver Åbent værksted, åben for alle børn.

Kl.13.45: Teaterleg: v. Teaterlærer Annette Ludvigsen Sorø Musiske Skole, Åben for alle børn

Kl.13.45: Sorø Musiske Skole v. animationslærer Søren Jakobsen laver animationsworkshop, åben for alle børn.

Verdensmål (stand nr. 40)
Klæd dig ud som en Verdensmål superhelt

Sorø Kunstmuseum (stand nr. 46)

Kreative aktiviteter for børn og voksne

Affaldsplan2021-33 i høring

Med affaldsbekendtgørelsen af 9. december 2020, er kommunerne blevet pålagt at hustandsindsamle 10 sorterede affaldsfraktioner (mad, rest, pap, papir, plast, metal, glas, mad- og drikkekartoner, tekstil samt farligt affald). På denne baggrund er nærværende udkast til affaldsplan for husholdningsaffald i Sorø Kommune blevet udarbejdet.

Planen vedrører husholdningsaffald fra private husholdninger. Erhvervene skal fortsat sikre en høj genanvendelse ved selv at finde løsninger for deres genanvendelige affald.

Udspil fra Affaldplus

I løbet af efteråret 2021 vil AffaldPlus kommunerne i fællesskab komme med et udspil til beholdersammensætning og tømmefrekvens af de enkelte beholdere, da der kan være en økonomisk og miljømæssig gevinst i at være så ensartede som muligt, indenfor fællesskabet. Der er derfor ikke i planen beskrevet en specifik løsning for antal af beholdere, sammensætning af fraktioner eller tømmefrekvens.

Sorø Kommunes affaldsmedarebjdere samt medarbejdere fra AffaldPlus vil deltage i folkemødet den 18. september, hvor vi håber at få gode input fra de fremmødte borgere.

Planens hovedindhold er udarbejdet i samarbejde med de øvrige AffaldPlus kommuner.

I løbet af efteråret vil Sorø Kommune udarbejde et nyt affaldsregulativ, der vil komme i høring i vinteren 2021/2022.

Pixiversionen "Den nye affaldsplan i korte træk" beskriver hvad en kommunal affaldsplan er, hvad planen indeholder og hvad der er nyt i forhold til tidligere planer. Pixiversionen er lidt mindre teknisk end den fulde plan og kan læses for sig selv, eller som understøttelse til den fulde plan.

Sorø Kommune har søgt om dispensation for implementeringsfristen (1. juli 2021) og forventer en fuld implementering i kommunen den 1. maj 2023.

Enhver har ret til at se planen og dens eventuelle revisioner, samt kommentere planen indenfor høringsperioden på otte uger. Affaldsplanen er i offentlig høring indtil den 28. oktober 2021.

Høringssvar kan sendes til mail affald@soroe.dkeller med post til Sorø Kommune, Rådhusej 8, 4180 Sorø, att.: Affald. Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 28. oktober 2021.

Hjalmer optrådte på Filadelfia

Natasha Winther, Rasmus Andersen og Michelle Ahm var de første i køen til Hjalmer-koncerten. Studerende Linus Kaster stod og ventede sammen med dem foran Store Sal, så de var sikker på at få gode pladser helt foran. 

Michelle Ahm havde sin Hjalmer t-shirt på, hun havde nemlig været til en koncert tidligere med sit store idol. Også Rasmus Andersen var topfan og havde skrevet R+H på sin hånd med tush. De var bare nogle af de mange glade mennesker, som fik en god oplevelse med Hjalmer

Filadelfia fik chancen for koncert med Hjalmer, idet SMIL-Fonden havde udbudt koncerten på auktion. Hjalmer er ambassdør for SMIL-Fonden, som gør et stort arbejde for syge børn.

Budget 2022-2025 for Sorø Kommune er sendt i høring

Kommunalbestyrelsen har fået præsenteret det tekniske budgetforslag for 2022-2025 for Sorø Kommune. Økonomiudvalget har efterfølgende godkendt at sende det tekniske budgetforslag i to ugers høring. Det er startskuddet til, at de politiske forhandlinger om en egentlig budgetaftale indledes.

Budgetforslaget tager afsæt i Sorø Kommunes Kodeks for det gode budgetarbejde vedtaget i januar 2021, som definerer de mål, som det tekniske budget skal leve op til: Fortsat overskud på driften, en robust likviditet og overholdelse af servicerammen. Det tekniske budgetforslag er i balance og lever op til målsætningerne i det vedtagne kodeks.

Frist for at indsende høringssvar til budgettet er d. 15. september kl. 8.00. Høringssvar sendes til budgethoeringssvar@soroe.dk.

Indkomne høringssvar bliver oversendt til Kommunalbestyrelsen og offentliggjort på Sorø Kommunes hjemmeside.