Flere aktiviteter til kommunens sårbare ældre og handicappede

De ældre og handicappede har været særligt hårdt ramt af nedlukningerne gennem coronapandemien. Det har for en del borgere medført øget risiko for blandt andet social isolation, ensomhed og tab af færdigheder. På den baggrund har regeringen og et bredt flertal i Folketinget afsat midler til, at denne målgruppe kan genvinde færdigheder og deltage i aktiviteter, som kan medvirke til at bringe større livskvalitet og glæde i hverdagen. Midlerne indgår som en del af den aftale om en sommer- og erhvervspakke, som blev indgået den 19. maj. Sorø Kommune modtager i alt 420.000 kr. i sommer- og erhvervspakken.

Formand for Social og Sundhedsudvalget, Lars Schmidt, siger:

”Efter en meget lang periode med restriktioner, besøgsforbud og nedlukninger er vi er glade for at kunne give de ældre og handicappede mulighed for at deltage i aktiviteter, som ellers ikke ville være afholdt. Vi håber, at de ekstra aktiviteter vil være med til at give en fornyet følelse af fællesskab og livsglæde efter en periode med begrænset aktivitet og færre sociale kontakter.” 

Demente prioriteres

I den overordnede aftale er der særligt fokus på, at midlerne skal komme kommunens borgere med demens samt deres pårørende til gode. Det gælder både de borgere, som bor på plejehjem, og de borgere, som bor i eget hjem. På den baggrund har Social og Sundhedsudvalget på møde den 22. juni besluttet, at en del af pengene prioriteres til kommunens borgere med demens. Blandt andet vil kommunen se nærmere på mulighederne for at inddrage frivillige organisationer i planlægning og i afholdelse af aktiviteterne.

Aktiviteter til bosteder

En anden prioriteret gruppe er handicappede borgere, som bor på botilbud. Her kan de ekstra aktivitetsmidler for eksempel bruges til dagsture eller udendørs sociale aktiviteter hen over sommeren og resten af året.

Artikelbillede: People photo created by pressfoto - www.freepik.com

Forsinket sæsonstart for Ruds Vedby Friluftsbad

Ruds Vedby Friluftsbad er endnu ikke klar til at åbne og bliver desværre ikke klar til skolernes sommerferie begynder på lørdag.

Friluftsbadets biologiske rensningssystem har fungeret upåklageligt siden badet åbnede i 2015, men da Sorø Kommunes teknikere i år havde gjort bassinet klar til åbning i starten af juni, kunne de via den sidste vandprøve inden åbningen konstatere et for højt niveau af en enkelt bakterie. Et større detektivarbejde gik i gang for at finde årsagen og løse problemet.

Jesper Fussing Hjortgaard, Lars Albertsen og Michael Jørgensen, som står for den tekniske drift af badet, kunne se, at en del af planterne i det plantebed, som er en del af den biologiske rensning, var gået i forrådnelse. Plantebedet blev derfor tømt for vand og planter og fyldt med rent vand. 

Det tager en uge at få svar - hver gang

Nu venter de tre teknikere på svar fra laboratoriet, som behandler de vandprøver, der skal vise, om vandkvaliteten er på plads. Det tager en uge at få svar på prøverne, hvilket gør detektivarbejdet til en langsommelig affære.

”Det er møghamrende ærgerligt, at vi ikke kan åbne endnu. Vi ved, at både skolebørnene og svømmeklubben glæder sig til at komme i gang med svømmesæsonen, og det er næsten ikke til at holde ud at holde badet lukket, når solen skinner. Men vandkvaliteten skal selvfølgelig være helt på plads. Så vi er nødt til at prøve os frem skridt for skridt og vente på prøvesvar. Det skal nok lykkes at få badet klar – vi kan bare ikke love hvornår,” siger Jesper Fussing Hjortgaard.

Sorø Kommunes teknikerne er i løbende dialog med firmaet Junckerhaven, som har etableret det biologiske rensningssystem, og med det tyske firma Polyplan, som står for at opsamle og behandle alle det tekniske data fra badet.

”Når den biologiske rensning fungerer som den skal, skal vi helst røre så lidt ved systemet som muligt. Systemet styrer selv vandgennemstrømningen i filtrene, så vandet bliver renset hele tiden. Selv i hedebølgesommeren 2018 fungerede rensningen, som den skulle. Men i år driller det desværre,” siger Jesper Fussing Hjortgaard.

Fakta

 • Ruds Vedby Friluftsbad er et klorfrit svømmebad med biologisk rensning. Vandet holdes rent og friskt gennem et sindrigt system af biologiske og fysiske filtre, som sorterer urenheder og bakterier fra.
 • Vandkvaliteten badet følges altid tæt. Hele badesæsonen tages vandprøver en gang om ugen, som analyseres på et laboratorium.
 • Da Ruds Vedby Friluftsbad åbnede med biologisk rensning i 2015 var badet det første offentlige af sin art i Danmark. I Tyskland er der større tradition for badesøer med biologisk rensning.
 • Badet rummer ca. 830 kubikmeter vand. Alt vandet passerer gennem det biologiske filtersystem én gang i døgnet.

Der skal styr på de invasive planter

Hug bjørnekloen ned og giv et praj om japansk pileurt

Kæmpebjørneklo og japansk pileurt er kraftfulde planter, der ikke hører til i den danske natur, og de har ingen naturlige fjender her i landet. Begge planter udskygger hurtigt andre lavere planter, med deres højde og enorme vækst.

Det er grundejers ansvar at bekæmpe bjørneklo fra den 1 juni og henover sommeren. Vigtigst er det, at forhindre blomstring og frøsætning. Sorø Kommune har foretaget kontrol udvalgte steder, og kan i særlige tilfælde bekæmpe store bestande på ejers regning.

Modsat bjørneklo er der ingen lovhjemmel til at bekæmpe japansk pileurt. Jens Nygaard ønsker, at der bliver sat fokus på at bekæmpe pileurten, og på de udfordringer den allerede skaber for husejere rundt omkring i kommunen. Sorø Kommune bekæmper ikke japanske pileurt i dag. Pileurten er meget vanskelig, og ekstrem dyr i ressourcer at få bugt med grundet dens kraftige vækst. Men uden bekæmpelse vokser problemerne. Kommunen er  i gang med en kortlægning, for at finde ud af problemets omfang. 

Faktaboks

 • Kæmpebjørneklo er fra Kaukasus. En enkelt plante sætter i snit 20.000 frø og kan blive 2-5 m høj med brede skærme af blomster. 
 • Japansk pileurt er fra Østasien. Pileurten kan blive op til 3 m høj, og har et rodnet der kan brede sig mere end 7 m ud fra plantens centrum. Rødderne kan skyde op igennem asfalt og bygninger.
 • Begge planter blev indført til landet som prydplanter.
 • Har du spørgsmål til bekæmpelse af bjørneklo, eller ser du bjørneklo et sted, hvor den ikke bliver bekæmpet, så skriv til natur@soroe.dk. Du kan også give kommunen oplysninger om det på app'en "Tip Sorø". Brug også ”Tip Sorø”, hvis du ser en bestand af japansk pileurt, og hjælp med at få kortlagt plantens udbredelse.

Kontakt

Kæmpebjørneklo

Line Strandholm Magnussen
Biolog
Teknik, Miljø og Drift
Telefon: 57876348
E-mail: lsma@soroe.dk

Japansk pileurt

Peder Neerup Madsen
Leder af Vej, Park og Trafik
Teknik, Miljø og Drift
Telefon: 57876314
E-mail: penm@soroe.dk 

Artikelbilleder:
Japansk Pileurt (Christian Hummert (Ixitixel), CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons)
Bjørneklo (Pixabay)

Kulturprisen i 2020 går til Gamle køretøjer i Stenlille.

Hver onsdag i sommerhalvåret fyldes Banevænget i Stenlille af glade bilentusiaster. Her handler det ikke om at have den nyeste model, de bredeste dæk eller det sejeste udstyr. Tværtimod skal køretøjerne have mindst 25 år på kilometertælleren, for at kunne være med. Gamle Køretøjer i Stenlille er blevet et tilløbsstykke og hædres nu af Kultur og Fritidsudvalget i Sorø Kommune for deres indsats for at skabe liv i lokalområdet. 

Youngtimers, oldtimers, veteranbiler, veteranmotorcykler, veteranknallerter, veteranlastbiler og gamle cykler… Der er ingen smalle steder, når Gamle Køretøjer i Stenlille inviterer til onsdagstræf. Alle køretøjer uanset mærke eller stand er velkomne, blot de kan bevise, at de er mindst 25 år gamle. Til gengæld er der garanti for en hyggelig aften blandt andre, der deler samme interesse.

En to mange

Det startede ellers i det små med kun ganske få deltagere, men takket være en ihærdig indsats og en god portion stædighed, er det lykkedes initiativtageren Anders Gordon Brøndt, at gøre onsdagstræffene til et sandt tilløbsstykke med op til flere hundrede køretøjer. Der er også kommet salgsvogne, pokaler og merchandise til, men det er stadig hyggen, der er det vigtigste, og muligheden for at snakke med andre, der har den samme passion for gamle køretøjer.

Følg gruppen på Facebook: https://www.facebook.com/groups/VeteranbilerStenlille/

Hædres med Kulturpris 2020

De populære onsdagstræf er ikke gået ubemærket hen, og i 2020 valgte Kultur og Fritidsudvalget at tildele årets Kulturpris til arrangementet. Prisen overrækkes på onsdagstræffet den 16. juni kl. 19.00. Her vil Borgmester Gert Jørgensen og Formanden for Kultur og Fritidsudvalget Bo Christensen overrække prisen og være med, når pokalen for aftenens køretøj overrækkes.

Alle er velkomne - dog er der krav om Coronapas.

Fakta om kulturprisen:

Prisen går til en person, en gruppe eller institution, der har gjort en særlig indsats eller været nyskabende på det kulturelle område.

Prisen kan ikke søges, men uddeles på baggrund af en indstilling. Kulturprisen udgør 5000 kr.

Tidligere prismodtagere:

 • 2019: SUP - Sorø Ungdomsprojekt
 • 2018: Billedkunstner Soli Madsen
 • 2017: Lørdag i Hallen
 • 2016: Kyndelmisse
 • 2015: Sorø Jazzfestival
 • 2014: Bogcafeen i Stenlille Kulturhus
 • 2013: Kunstnergaarden i Dianalund
 • 2012: Helge Torm
 • 2011: Kirsten Ernst
 • 2010: Sorø Kultur og fritidscenter
 • 2009: Liv i Stenlille for Stenlille Festivalen.
 • 2008: Museumsdirektør Ea Stevns Matzon
 • 2007: Ruds Vedby Borgspil

Artikelbillede: Bente Jønsson fra Pixabay

Donation til to nye padelbaner i Dianalund

Dianalund Udviklingsråd modtager en donation på 100.000 kr. fra Sparekassen Sjælland Fonden. Pengene skal være med til at finansiere to padelbaner i området tæt ved Holberghallen og Holbergskolen.

Padel, tidligere kaldt padeltennis, er en blanding mellem tennis og squash. Padel er kendt som en social sport, da det altid spilles af 4 spillere, og samtidigt kræver spillet mindre teknik end andre sportsgrene – derfor er det også  nemt for både begyndere og børn at kaste sig ud i.

Dianalund Udviklingsråd er i fuld gang med at samle midler til at realisere visionen om at opføre to padelbaner, og en af de første bidragsydere til finansiering af projektet er Sparekassen Sjælland Fonden.


Fra venstre ses Esben Korre, Dorte Westergaard, Brian Jensen, Helle M. Nielsen og Helen Jensen
Esben, Dorte, Brian og Helen er fra Dianalund Udviklingsråd og Helle er Fillialdirektør for Dianalund-Sorø filial i Sparekassen Sjælland-Fyn

- Vi er lige gået i gang med at finde midler til projektet via kommunen, fonde og sponsorer, så det betyder rigtig meget for os, at Sparekassen Sjælland Fonden så tidligt i forløbet har valgt at støtte os. Vi håber, at det kan motivere flere til at bidrage, så vi kan gå i gang med at opføre de to baner, så de kan være klar til nye spillere i slutningen af  året, siger Brian Jensen fra Dianalund Udviklingsråd.

Fonden bakker op om udendørs aktiviteter i Dianalund - Sparekassen Sjælland Fonden uddeler midler til projekter, som gavner samhørighed og fællesskab. Der er mange gode tanker bag ønsket om at opføre padelbanerne. Visionen er at få børn, unge og ædre ud og bevæge sig, og denne sport kan appellere til mange, da den er nem at lære og samtidigt er social.

Derudover er det en sportsgren, som også kaster smil og venskabelig konkurrence på banen af sig. Derfor vil Fonden gerne støtte op om projektet, som kan blive til gavn for mange i Dianalund, fortæller Filialdirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn for Dianalund og Sorø, Helle M. Nielsen.

Kort vej til omsorgsjob

De trykker på alle knapper og trækker i alle håndtag i Sorø Kommunes vikarservice. Der skal skaffes ferieafløsere til en sommer, hvor medarbejderne, som har været igennem et hårdt år, fortjener i den grad deres ferie. Her betyder en godt besat vagtkalender, at de ældre får den ekstra omsorg, som kalder smil, glæde og tryghed frem i dagligdagen.

Anne Hansen leder Sorø Kommunes vikarservice, og hun har både snøren ude efter faglærte og ufaglærte, nyudklækkede studenter. Faktisk alle over atten år, som kunne tænke sig et job, der giver mening og som spreder glæde.

 • Vi sørger for at give en masse tryghed og oplæring til dem der kommer ind, så det kan blive en sommer med store oplevelser for dem, siger hun.

Gå ind – få et job

Torsdag den 10. juni er der arrangeret walk in-jobsamtaler på Værkerne, på Frederiksvej 27 i Sorø. Det foregår fra kl. 10-12. Her står Anne og andre ledere og medarbejdere klar til at svare på spørgsmål om de jobs, der er i spil, og hvordan man kan komme i gang i plejesektoren i Sorø Kommune.

Der er både ledige pladser som ferieafløsere hen over sommeren og som fastansat i et fag, hvor man kan få stor betydning i hverdagen – både for borgerne, men også for de kollegaer, der står klar til at tage rigtig godt imod nye medarbejdere.

Tryg oplæring

I hjemmeplejen er social og sundhedshjælper Stinne Sømosegaard vant til at have nye kollegaer med ude i borgernes hjem. Og hun glæder sig til at se, hvem hun får muligheden for at lære op til den kommende sommer.

Det kan godt være grænseoverskridende for mange at tage fat i det her fag. Vi kommer meget tæt på borgerne, og det kræver altså, at man bliver tryg ved det. Så vi kaster ikke bare folk ud i det, men tager dem med rundt som føl. De kan kigge over skulderen, begynde at tage del i det, og tage selvstændigt over, i det tempo, der passer til dem, siger hun.

Den typiske oplæringstid er på 14 dage, men Stine beretter om, at der både er plads til dem, der skal have en erfaren kollega med i længere tid og til dem, der hurtigere gerne vil ud på egen hånd.

Overskrid grænser ind til store oplevelser

Når det første lag af blufærdighed er skrællet af, er det da også et fag, som kan være fyldt med gode oplevelser.

Der går ikke lang tid, før man finder ud af, at opgaver med personlig hygiejne fylder utrolig lidt i det, man tager med hjem fra en arbejdsdag. Det er jo bare en del af arbejdet for os. Men når det er gjort, betyder det så meget for de borgere, vi er der for. De smil, det sociale samvær og den tillid, der er mellem dig og borgeren, bliver det, du husker, fortæller pædagog Tanja Christiansen fra Plejecenter Mølleparken.

Det griber dig

Og det er lige til at blive afhængig af, fortæller Stinne Sømosegaard. Hun trådte selv ind i faget ved en pludselig indskydelse.

Mine venner og min familie sagde, at det nok ikke var noget for mig, men allerede efter første dag, var jeg på krogen. Det var lige mig, og nu jeg har været her i 18 år, siger hun.

Det er de sociale oplevelser med borgerne – at være der for noget, der har brug for dig, som måske har det svært, og som sætter pris på smil og overskud, som fik krogene til at sidde så godt fast.

Og hun er ikke den eneste der hænger fast i faget. Blandt de faste afløsere i hendes team i hjemmeplejen er der lige nu en kollega, som også bare skulle ind og snuse til det en sommer, inden en uddannelse. Men hun hænger også ved.

Det hænger nok også sammen med, at vi er gode til at byde folk velkommen, fortæller Stinne og fortsætter:

Vi er jo glade for nye ansigter, og vi sørger for, at de er en del af det sociale, vi har sammen i medarbejdergruppen. Og så mærker vi hele tiden efter, om der er brug for, at de får lidt ekstra støtte på de dage, hvor der kan være pres på, siger Stinne.

For at medvirke til en god fremtid, for dem der vælger et job i Sundhed og Omsorg, er der stor fokus på, at hjælpe medarbejderne videre i uddannelse.

Man får noget erfaring og kan bedre tage en beslutning, om man har lyst til at tage en uddannelse som Social og sundhedshjælper, Social og sundhedsassistent eller en anden sundhedsfaglig uddannelse. Under ansættelsen kan vi skabe kontakt til en uddannelseskonsulent, som kan vejlede nærmere om uddannelse, og der er også mulighed for uddannelse I samarbejde med jobcentret.

Stinne Sømosegaard og Tanja Christiansen

Hvordan kommer man ind i faget?  

Alle, der er interesserede i at arbejde sammen med Stinne og Tanja, har muligheden nu. Anne Hansen står som sagt klar til walk in-jobsamtalerne, men hun har også hele tiden telefonen på sig, hvis nogen skulle være interesserede. For der er rift om kandidaterne. 

Vi har oplevet, at færre har spurgt til stillingerne i år, end der plejer at være. Mange af dem, der ellers ville søge mod plejesektoren, arbejder som podere rundt omkring i testcentrene. Det er også et godt job, men de går glip af den varige personlige kontakt, der er mellem vores medarbejdere, og de borgere, som bliver så uendeligt glade for at se dem hver dag. Det skal man ikke snyde sig selv for, siger hun.

Anne Hansen kan kontaktes på telefon 57876610 og på mail: ahan@soroe.dk

Hvis du har benene til at få dig ind fra gaden, kan du få din nysgerrighed om arbejdslivet i plejesektoren i Sorø stillet torsdag den 10. juni kl. 10-12 i Værkerne på Frederiksvej 27, Sorø.

Historie Festival

I dagene fra den 30. juni til og med 4. juli er du og din familie velkomne til at deltage i Historie Festivalen 1684-1862 med temaet ”Naturen kalder”.

Med forskellige arrangementer rundt omkring for både børn og voksne, kan i komme rundt om temaet på mange måder. 

Gratis og Betalingsarrangementer

Der er gratis og betalings arrangementer. Husk at bestille billet vedr. betalings arrangementerne, da det kan være begrænsninger på hvor mange billetter der er. 

Covid19 hensyn tages. Husk corona pas / test til betalings arrangementerne. 

Se gerne hele programmet på deres hjemmeside, om der er noget i kunne tænke jer at være med til www.1684-1862.dk

Arrangementer i Dianalund

Der afholdes to arrangemneter i Dianalund i forbindelse med Historie festivalen. Du kan læs mere om disse ved at klikke på nedenstpende links:

Ses vi?