Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på Filadelfia

Hvad skal man efter sommerferien, hvis man har gået på specialskole eller bare ikke passer ind i det almindelige skolesystem? 

Filadelfia tilbyder i august et helt nyt tilbud til unge, der er på kanten af uddannelses- og arbejdsmarkedet. Der er tale om et tre årigt uddannelsesforløb, STU, som skal forberede unge til en ungdomsuddannelse, job eller andre aktiviteter. 

Filadelfia har mange års erfaring med unge med epilepsi, hjerneskade, autisme, ADHD eller andre neurologiske udfordringer. Det nye tilbud er tilrettelagt til unge med særlige behov mellem 16 og 25 år, der ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Uddannelsen favner såvel timer på skolebænken som praktik på værksteder. 

- Vi håber, at vores nye tilbud vil danne bro mellem uddannelse og job - ved at tage de unge i hånden, støtte dem og tilskynde dem til at vokse og udvikle sig. Filadelfias værdier: Helhedssyn, respekt og nytænkning har været understøttende for projektet og dets tilblivelse. Vi glæder os til at starte den nye uddannelse for de unge efter sommerferien. De mange faglige kompetencer og erfaringer indenfor de sociale dagtilbud med værkstederne sammen med specialskolen kan bringes i spil på en ny måde, siger adm. direktør Jens-Otto S. Jeppesen. 

Direktør Jens-Otto S. Jeppesen

Mange praktikområder på Filadelfia

Eleverne kan vælge at komme i praktik inden for fx køkken, hotel, cykelværksted. Hvis man har grønne fingre, så er der mulighed for pasning af grønne områder, drivhus og urtehave. Maskiner og vedligehold af bygninger er også en mulighed som praktikant. Der er meget at vælge imellem på Filadelfia, der er en stor arbejdsplads med 800 medarbejdere. 

- Vi ser frem til at byde de unge mennesker velkommen. På Filadelfia har vi ni værksteder med faguddannede medarbejdere, som også har stærke socialpædagogiske kompetencer. Alle har en stor faglig viden, men også en særlig viden og erfaringen indenfor epilepsi, ADHD, hjerneskade og neurologiske udfordringer. Derfor kan vi skabe et trygt og stærkt miljø for de unge, forklarer forstander Søren Astrup Juul. 

Forstander Søren Astrup

Filadelfias nye ungdomsuddannelse er kendetegnet ved: 

 • Den unge i centrum 
 • Det lille og alsidige miljø 
 • Stærk faglighed og solid erfaring

Der er løbende optag af elever. 

Book tid til borgerservice

Mandag den 3. maj åbner Borgerservice på Rådhuset i Sorø igen. Det er dog ikke alt, der bliver som det plejer.

Den mest positive ændring er, at der ikke længere kommer til at være kø foran skrankerne. Til gengæld skal alle bestille tid på forhånd via kommunens hjemmeside.

https://soroe.dk/om-kommunen/aabningstider/tidsbestilling

Her kan man fremover booke alle Borgerservices sædvanlige services og tider til henvendelser. Det sker i et nyt system, som indføres samtidig med genåbningen.

”Vi er glade for at kunne møde borgerne igen og hjælpe dem, hvor vi kan. Jeg er klar over, at nogle vil være skeptiske, og at mange hellere vil møde op, end at skulle bruge kommunens hjemmeside til at booke. Men på denne måde får vi bedre tid til alle, og vi er klar til at hjælpe med det samme, fordi vi ved, hvorfor du kommer, og hvad du skal bruge hjælp til,” siger Kenneth Damsgaard Hyde, Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef, Sorø Kommune.

Man kan også ringe

Udover at booke på nettet kan man også ringe til Borgerservice på 7876 0690 og få hjælp til at booke en tid. Derudover vil der i de første 14 dage efter genåbningen være en medarbejder dedikeret til at hjælpe dem, der er mødt frem uden tid, med at komme ordentligt videre.

Nye åbningstider

Samtidig er der indført nye åbningstider for den telefoniske henvendelse til ydelsesområdet. Fremover vil Sygedagpenge, Kontanthjælp samt Flekslønstilskud, Ressourceforløbsydelse og Jobafklaring kunne træffes dagligt fra 10-12.

Se alle åbningstider og kontaktoplysninger på Sorø kommunes hjemmeside.

Du kan fremover booke tid hos Borgerservice via bookingsystemet

For at booke skal du enten bruge Nem-ID eller oprette dig som bruger.

Dianalund Centret pynter op til sommeren

Efter at Dianalund Centret fik lov at åbne op igen, tænkte man fra centrets side, at det ville være godt at få pyntet op med nogen stærke farver for at give noget kulør på tilværelsen. Derfor har de fået indkøbt en hel masse farvede paraplyer og hængt op overalt i centret. Det er tanken de skal hænge sommeren over og lyse op frem til midten af august, hvor paraplyerne bliver skiftet ud med flag for at fejre Dianalund Centrets fødselsdag den 4. og 5. september.

Fire store arrangementer

Der er planlagt 4 store arrangementer i Dianalund Centret i år, startende med torvedag lørdag den 29. maj med blandt andet Danmarks billigste kartofler og 1000 pandekager bagt af Alsidige Kvinder i Dianalund. Fødselsdagen bliver traditionen tro afholdt den første weekend i september og i år er det den 3. og 4., hvor der blandt andet er gratis pølser om fredagen samt børneunderholdning og lagkage om lørdagen og en hel masse andet. De to sidste arrangementer falder ved juletid hvor det selvfølgelig ikke er nogen jul uden julefest i centret med juletræstænding og juleshow for børnene den 26 november. I år vil der også være julearrangement den anden lørdag i december hvor der vil være gratis gløgg og æbleskiver ved nettotorvet.

Paraplygaderne startede i Portugal

Måske du har set de farvede paraplyer i Dianalund Centret og tænkt det har jeg set før. Den samme måde at benytte de farvede paraplyer bliver efterhånden brugt rigtig mange steder rundt om i verden. Det startede oprindeligt i 2011 i en mindre portugisisk by ved navn Árgueda som i anledningen af deres årlige kunstfestival lod udvikle en installation af firmaet Sextafeira Produgues der arbejder med at lave billige men samtidig flotte gadeudsmykninger.

Billede fra en af gaderne i Árgueda, Portugal.

Cykelsti mellem Bromme og Tersløse bliver dyrere end ventet

Det er ikke første gang, at de fysiske forhold i jordbunden bringer kedelige overraskelser for anlægsprojekter i området mellem Tersløse og Bromme. I 2019 blev omfartsvejen ved Tersløse sat på hold, efter at tekniske undersøgelser havde vist, at jordbundsforholdene ville medføre en omfattende fordyrelse af både omfartsvejen og cykelstien. 

På det tidspunkt blev det besluttet at fortsætte med planlægningen af cykelstien, også selvom man imødeså større udgifter til jordhåndtering end oprindelig antaget, og det stod klart, at de 10 mio., som var budgetteret til cykelstien, sandsynligvis ikke ville kunne dække hele projektet.

Blød jord og højt grundvand

I forbindelse med de videre geotekniske undersøgelser er der efterfølgende foretaget test af jordens nedsivningsevne og måling af grundvandsspejlet. Disse undersøgelser peger dels på, at der kan være udfordringer med jordens bæreevne, og dels, at grundvandsspejlet står så højt på strækningen, at det ikke kan lade sig gøre at lede regnvand væk fra cykelstien via nedsivning i en grøft, som det ellers var tanken. Cowi har samlet vurderet, at cykelstien kan ventes at koste op til 21,65 mio. kroner fremfor de 10 mio., der er budgetteret med.

– Det er velkendt, at vej- og cykelstiprojekter ofte byder på overraskelser i form af jordbundsforhold eller andet, der viser sig ikke at være, som man forventer. Og det er altid en konkret afvejning af de økonomiske konsekvenser, der må afgøre, hvorvidt man går videre med projekterne, siger borgmester Gert Jørgensen.

Håber på grøn pulje

Sorø Kommune vil nu søge om midler fra en pulje til kommunale cykelstiprojekter, som blev afsat som led i regeringens aftale om grøn omstilling af transporten.

– I forhold til cykelstien vil vi nu afsøge mulighederne for at indhente midler fra en af de statslige puljer. Vi forventer at få svar på vores ansøgning før de kommunale budgetforhandlinger i efteråret, og så må vi i kommunalbestyrelsen foretage en samlet vurdering og beslutning, siger Gert Jørgensen.

I mellemtiden har Sorø Kommune valgt at lade kommunens rådgiver Cowi A/S færdiggøre arbejdet med projektet med henblik på at kunne sende anlægsopgaven i udbud til sommer og udvælge en entreprenør, såfremt projektet er klar til gennemførelse. 

Fakta

 • Oprindeligt var planen, at regnvand skulle ledes væk fra cykelstien via nedsivning fra en grøft langs stien. Nye undersøgelser viser, at det vil være nødvendigt at lede regnvandet væk gennem rør og opsamlingsbassiner. Det bringer den samlede udgift op til 21,65 mio. kr. Dette beløb indbefatter 15 procents såkaldt risikotillæg til, hvis der skulle opstå yderligere overraskelser. 
 • En dobbeltrettet cykelsti koster normalt ca. 3.500 kr. pr. løbende meter. På grund af den dyrere regnvandshåndtering vil meterprisen på Bromme-Tersløse-cykelstien komme til at ligge på ca. 6000 kr. 
 • Sorø Kommunes rådgiver Cowi A/S har afsøgt en række muligheder for at reducere ekstraomkostningerne, eksempelvis ved at gøre skillerabatten mindre og bruge geonet til at holde på den bløde jord.  

Artikelbillede af Hans Braxmeier fra Pixabay

Erhvervsudviklingsrådet inviterer til trivselsuge

Sorø Erhverv og Sorø Erhvervsudviklingsrådet sætter sammen med Sorø Kommune fokus på medarbejdertrivsel efter et usædvanligt år med corona og udnævnt onsdag den 19. maj til trivselsdag. Her opfordrer de alle virksomheder til at deltage i et fælles trivselsevent kl. 12-12.15. Erhvervsudviklingsrådet inviterer desuden alle til at deltage i en trivselsstafet, som fra kl. 12.15 afgår fra Ruds Vedby, Fjenneslev, Skovperlen (Slagelsevej) og Kongskilde med kurs mod Sorø. Alle er velkomne til at løbe med, så langt man vil – eller til at heppe langs ruterne.

- Vi ved, at bedre trivsel giver bedre bundlinje, så også derfor er vi i Erhvervsudviklingsrådet optagede af at sætte fokus på trivsel og sundhed. Vi håber, at rigtig mange virksomheder vil tage imod opfordringen til at være med i trivselseventet den 19. maj, så vi sammen kan sætte Sorø Kommune på landkortet som et sted, hvor vi i fællesskab sætter fokus på trivsel, siger Malene Frandsen, næstformand i Sorø Erhvervsudviklingsråd.

Sorø Gymnastikefterskole danser for 

Sorø Gymnastikefterskole har udviklet en dansesekvens – Sorø Dansen – som alle inviteres til at danse med til. Dans og instruktionsvideo vil kunne ses på efterskolens blog på hjemmesiden https://soroefterskole.dk/blog/soroe-dansen. Hvis man er ekstra frisk, kan man filme sin dans og sende den til rs@soroefterskole.dk Ã¢â‚¬â€œ så vil den indgå i en fælles video fra dagen. 

Fakta 

 • Trivselsugen finder sted i uge 20 - fra 17. til 21. maj.
 • Der er ingen tilmelding – alle arbejdspladser tilrettelægger frit deres egne aktiviteter.
 • Inspiration til aktiviteter kan ses på kommunens hjemmeside – søg på trivselsuge.
 • Erhvervsudviklingsrådets trivselsdag finder sted onsdag den 19. maj kl. 12-12.15. Trivselsstafetten afgår fra kl. 12.15 fra fire steder i Sorø Kommune.
 • Sorø Gymnastikefterskoles Sorø Dans kan ses på https://soroefterskole.dk/blog/soroe-dansen. Alle er velkomne til at danse med!

Artikelbillede: Business photo created by yanalya - www.freepik.com

Forårshilsen fra naturgruppen i DUR

Hej naboer

DUR fik den gode idé, at starte en naturgruppe, der skal hjælpe naturen lidt på vej her i Dianalund og Tersløse. Det er vi rigtig glade for, da vi elsker den vilde natur og det vil vi rigtig gerne dele med jer.

Vi vil snart gå en lille tur rundt i byen og finde inspiration til gode projekter og arrangementer vi kan afholde. Hvis du har en idé til et arrangement eller du har spottet et godt sted at forvilde, så sig endelig til og skriv til os på naturgruppen@dianalund.dk, så vi husker at komme forbi der også. Der er også stadig plads til flere i gruppen, så giv lyd, hvis du vil være med til at gøre Dianalund og Tersløse lidt vildere.

Du kan starte med et fuglebad

Vi vil ind i mellem dele gode link og komme med råd til hvordan du selv kan gøre din have mere lækker for insekter, fugle og andet småkravl. Det kan gøres ganske let og behøver ikke gå på kompromis med din egen brug af haven. Det nemmeste er naturligvis, at lære at elske alt ukrudtet og muldvarpene og bare lade stå til, men det er ikke lige der de fleste er endnu, så start med det du kan overskue lidt hjemmehørende planter og måske et lille vandhul, eller bare et fuglebad.

Indtil vores næste opslag, kan du prøve at score din have og se hvor god den er for biodiversiteten lige her: https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Parcelhushaver_folder_01.pdf

Husk at den typiske have scorer under 10 point, så du skal ikke miste modet, hvis du får en lav score, det får du let lavet om på!

Kærlig hilsen fra naturgruppen - Katrine, Claus, Rebekka, Sascha og Kirsten

artikelbillede: pasja1000 fra Pixabay

B&U takker af

B&U pigerne har siden 2014 drevet Dianalund Børn & Unge kultur – en undergruppe til Dianalund Udviklingsråd. Formålet med gruppen har været at skabe aktiviteter og arrangementer for børn og unge i Dianalund. Gruppen har siden sin opstart haft masser af spændende foredrag og arrangementer, og har været fulde af gode ideer til events og nye aktiviteter.

Sankt Hans i børnehøjde

B&U pigerne har startet traditionen med Sankt Hans i børnehøjde, som altid er en begivenhed med mange deltagere. Arrangementet er nu givet videre til spejderne i Dianalund, som vil videreføre traditionen med et tidligt Sankt hans bål, hvor selv de mindste kan nå at være med.

Masser af arrangementer og svævebane

Gruppen har indbudt til glaskunst, foredrag om mobning med Peter Mygind, fastelavn, Jacob Rising med ”Værtens vildeste quizshow”, Sebastian Klein´s skøre safarishow, Niarn foredrag om misbrug, Trolle & Tormod, Sebastian Dorset´s Bliv en succes på 60 minutter, mindfulness, rock for børn, foredrag om superkryb, skateevents og meget mere.

En udvidelse af legepladsen i Byparken blev det også til da svævebanen stod klar og kunne indvies.

Man kan sagtens kører to, den kan ikke bære mere end 90 kg

"På Banen"

Men det helt store ønske var at lave en skaterbane til byens unge, og da Sorø Kommune satte helhedsplanen for Dianalund i gang, begyndte drømmen at vokse. I 2017 blev det politisk godkendt at B&U gruppen kunne gå i gang med deres længe ventede aktivitetsområde. Vi kender det nu som ”På banen”. Et område der lokker folk fra mange andre byer til, og som næsten altid er befolket af byens børn og unge. Området kom til at indeholde meget mere end bare en skaterbane. B&U fik også fondet midler til både småbørnslegeplads, multibane, fitness, klatretårn, parkour og legeplads til de mindste.

Hele projektet har krævet mange, mange timer og kræfter og er en meget stor bedrift.

B&U takker af men efterlader sig en masse gode minder, læringstimer og ikke mindst mange timers leg og hygge til alle byens børn og unge i mange år frem.

Vi vil fra Dianalund Udviklingsråd sige tusind tak til B&U pigerne for deres store indsats gennem de sidste 7 år.

Hvis nye kræfter skulle have ideer og lyst til at drive gruppen videre og lave arrangementer eller aktiviteter for byens børn og unge kan DUR kontaktes på formand@dianalund.dk.