Vil du være med til at starte en familieklub

KFUM's sociale arbejde søger efter lokale ildsjæle der vil være med til at starte en familieklub.

Hele Danmarks Familieklub som det projektet bliver kaldt, arbejder for at ingen børnefamilier skal stå alene, hvis de hellere vil være sammen med andre. Der er allerede startet familieklubber over hele landet.

Alle børnefamilier kan deltage, og det er set i flere lokalsamfund, at konceptet kan være med til at understøtte og styrke det lokale fællesskab blandt børnefamilier. Der er ønske om at kickstarte fællesskabet, når Covid-19 og de lokale forhold igen tillader det.

Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere om os, er du velkommen til at læse mere på heledanmarksfamilieklub.dk og se denne korte video om familieklubberne på YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=AUfZXFeuews

Kontakt

Hvis det har vagt din interesse, kan du tage kontakt til Jeanette Hohwü Bisgaard Sørensen som er projektkoordinator på Hele Danmarks Familieklub på mobil: 20 20 59 72 eller på mail: jbs@kfumsoc.dk

DIF Fodbold støtter butikkerne i Dianalund

Mange butikker i Dianalund har gennem tiden støttet op om den lokale fodboldklub, enten med sponsorater eller gaver til diverse arrangementer. Nu ønsker klubben at give igen i denne Coronatid og har fået fremstillet skabelodder, hvor man kan vinde gavekort til butikkerne. På skabelodderne er der også mulighed for at vinde to større præmier på henholdsvis 2.500 og 5.000 kr., som kan bruges i alle de butikker, der er med i ordningen.

Skrabelodderne vil kunne købes for 20 kr. pr. stk. fra den 26. marts.

Herunder følger en liste over de butikker i Dianalund Centret, der kan vindes gavekort til.

Gevinster på 5 x 200 kr.

 • Cafe Corner
 • Bog og Ide
 • Akelejen
 • Loop
 • Vintage Life

Genvinster på 5 x 100 kr.

 • Torvet pølser
 • Diana's Cafe & Steakhouse
 • Torvets Pizza og kebab house
 • Candy World

Butikker i byen

Herunder kan du se hvilke butikker i Dianalund du kan vinde gavekort til

5 x 200 kr.

5 x 100 kr.

 • Dianalund Pizza og Grill
 • Palermo
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er lod-forside.jpg
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er lod-bagside.jpg

Hvor købes lodderne

Det er ungdomsspillerne fra klubben der vil gå rundt i byen og i Dianalund Centret og sælge lodderne fra den 26. marts.

PUST adopterer verdensmål og styrker samarbejdet med Sorø Kommune

I PUST er der rum til at være i sorg og have det svært. Foreningen tilbyder samtalegrupper for mennesker, der har mistet en pårørende eller været del af en skilsmisse. I samtalegrupperne kan deltagerne møde andre i lignende kriser. Foreningens arbejde er baseret på frivillige, som leder sorg- og skilsmissegrupperne. 

Verdensmål nummer tre handler om sundhed og trivsel og omfavner det, der er grundkernen i PUSTs arbejde. Til det siger verdensmålsambassadør Pipaluk Balslev:

”De frivillige i PUST løfter en vigtig opgave ved at skabe rum, hvor folk kan møde andre i samme sårbare situation, som de selv er i. Et rum, hvor der er plads til være i sorg. Det spiller godt ind verdensmål 3, der også handler om trivsel.”

Rune Trappaud Rønne, som var initiativtager til PUST, der netop har to års jubilæum, supplerer:

”Det er ikke kun deltagerne i sorg- og skilsmissegrupperne, der får noget ud af det. Det er også de frivillige. Forskning peger på, at du bliver lykkelig af at lave frivilligt arbejde. Hvis man kan åbne for et stort, stærkt frivilligt miljø, som vi er på vej til i Sorø Kommune, så vil vi se en enorm effekt på de frivillige også. Når du ser andre frivillige blive glade for det gør, får du også selv lyst til at gøre noget. Den effekt er guld værd.”

Fra venstre: Lars Damgaard Formand for Børne- og Undervisningsudvalget, Rune Trappaud Rønne PUST, Mette Hesselberg PUST, Pipaluk Balslev Verdensmålsambassadør. Står her foran scenen På Banen Foto: Signe Foersom

PUST og Sorø kommune i tættere samarbejde 

PUST og Sorø Kommune har netop styrket samarbejdet, og kommunen skal fremover rekruttere deltagere til PUSTs sorg- og skilsmissegrupper. Det er ofte sagsbehandleren i kommunen, læreren i felten og pædagogen i børnehaven, der møder borgere i krise. I samarbejdet med PUST har kommunen et sted, hvortil de kan henvise borgere, der har brug for et rum til at tale om deres sorg. Samarbejdet spiller godt ind i verdensmål 17, der handler om partnerskab for handling.

Chef for Børn- og Undervisning i Sorø Kommune Henrik Madsen siger:” Vi er meget tilfredse med samarbejdet med PUST, som løser en vigtig opgave. Allerede før PUST så dagens lys, var vi i dialog med Rune om, hvordan vi i fællesskab kan støtte børn og unge i sorg eller krise, og jeg glæder mig over, hvor langt PUST allerede er nået.”

Tirsdag eftermiddag overrakte formand for Børne- og undervisningsudvalget i Sorø Kommune Lars Damgaard et verdensmålsadoptionsbevis til PUST og sagde:

”Sundhed og trivsel handler ikke kun om fravær af sygdom. Det er en langt mere kompleks kombination af fysiske, mentale, følelsesmæssige og sociale faktorer. Jeg er glad for, at vi med PUSTs adoption af verdensmålene, igen får mulighed for at understrege vigtigheden af det arbejde, PUST allerede udfører. Jeg håber, at vi med denne fælles retning, yderligere kan udbygge samarbejdet imellem PUST og Sorø Kommune. I min rolle er jeg naturligvis særligt glad for, at også mange af vores børn og unge i Sorø Kommune har glæde af PUSTs arbejde."

Samhørighed i verden

For Rune Trappaud Rønne giver det god mening, at PUST med foreningens arbejde sætter fokus på verdensmålene.

”Jeg er glad for, at det kan vi være en del af det her vigtige arbejde. Grundtanken med verdensmålene er at skabe en samhørighed i verden. Og skabe synergien mellem virkeligheden og nogle politiske mål. Første gang jeg hørte, at Sorø Kommune havde gjort det her til et projekt, syntes jeg, det var vildt ambitiøst. Men jeg kan faktisk godt se, hvor kommunen er på vej hen med det nu. Det, at den er i gang med at konkretisere arbejdet med verdensmål, er helt vildt fantastisk. For så gør Sorø Kommune jo præcis det, som alle vi frivillige organisationer gør: Bidrager til, at vi hænger sammen, og at vi hjælpes ad med få løst de her kæmpe globale problemer, vi står i,” siger Rune Trappaud Rønne.

FAKTA

PUST er frivillig social forening, som tilbyder samtalegrupper for mennesker i sorg eller skilsmisse.

PUST adopterer:

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Verdensmål 17: Partnerskab for handling.

Sorø kommunes Vision 2022 bruger aktivt FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling for at skabe bæredygtig omstilling og bæredygtig vækst. Med afsæt i verdensmålene vejleder og hjælper Sorø Erhverv og kommunens verdensmålsambassadør virksomheder, institutioner, borgere og foreninger til at arbejde bæredygtigt.

Sorø Kommune rammer den gode stil, tænker grønt og kører el-bil

Sorø Kommune har i løbet af det seneste år udskiftet otte biler på det tekniske område med elbiler.

Dermed er næsten halvdelen af bilerne, som Teknik, Miljø og Drift råder over, elbiler. Elbilerne har siden efteråret bragt kommunes servicefolk rundt i hele kommunen for eksempel ved transport af værnemidler til de kommunale institutioner og ejendomme.

Der kommer flere til

De otte ny elbiler er blot de første i rækken. Kollegerne på rottebekæmpelsesområdet kan se frem til, at tre ud af deres fem biler ligeledes vil blive elbiler i løbet af det næste års tid.

El varebil fra Kinesiske Maxus

Mikael Gangsted, teamleder i bygningsdrift i Sorø Kommune fortæller: ”Da det sidste år blev besluttet, at de nye biler på området skulle være elbiler, havde medarbejderne i driftsafdelingen en konkurrence om et slogan til bilerne. Det blev rengøringsteknikker Rikke Nissen, der vandt. Vinder-sloganet ”Vi rammer den gode stil - Tænker grønt og køre el-bil” er nu påklistret bilerne og kan ses i gadebilledet”.

Med de mange nye elbiler kommer kommunen endnu et skridt nærmere klimamålsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser samt at nå de af FN’s verdensmål, som Kommunalbestyrelsen i Vision 2022 har valgt at arbejde særligt for.

Holberghallen bliver testcenter

Flere borgere skal kunne testes for COVID-19, og der skal være mulighed for, at borgerne kan blive vaccineret i deres hjemkommune. Derfor er der fra denne uge mulighed for at møde op uden tidsbestilling og få foretaget en kviktest to steder i Sorø Kommune:

Frederiksberghallen, Hal 1 - Smedeparken 1, 4180 Sorø, mandag, onsdag og lørdag fra kl. 9-19

Holberghallen, i cafeteriet - Sømosevej 48, 4293 Dianalund, tirsdag, torsdag, fredag og søndag fra kl. 9-19

På kvikteststederne anvender man en såkaldt antigentest, hvor en podepind bliver ført op i næsen. Følsomheden af denne test er mindre, end ved podning i halsen (PCR-test). Til gengæld får man svar indenfor 15-20 minutter. Mange, der har prøvet denne testtype, melder om stort ubehag ved testen, da podepinden skal meget langt op i næsen. Men for nylig er testen blevet forbedret, så podepinden ikke behøver at komme lige så langt op. Formålet med åbningen af flere kvikteststeder og indførelsen af en ny og mere skånsom testmetode er, at få flere til at benytte sig af muligheden for at blive testet.

Alene i Sorø Kommune er der nu tre teststeder, som er tilgængelige for alle borgere (1 med PCR-test i Sorø Hallen, som kan bookes via coronaproever.dk og 2 med kviktest). Og sammen med de øvrige nye teststeder i Region Sjælland, teststederne i resten af landet og test på Sorø Kommunes arbejdspladser, er de en del af et fintmasket net af testmuligheder.

Alle kommuner i Region Sjælland er blevet bedt om at melde ind med lokaler, der kan opfylde de krav, der er til velegnede test- og vaccinationssteder. I Sorø Kommune kan de krav bedst opfyldes i de sportshaller, som lige nu er ubenyttede. Derfor giver det god mening for Sorø Kommune at stille netop hallerne til rådighed. I hvert fald til og med d. 5. april.

Løser udfordringen, hvis restriktioner lettes

Restriktionerne, der holder hallerne lukkede for offentligheden varer indtil videre til og med den 5. april. De er tidligere blevet forlænget flere gange. Men skulle der efter den dato være mulighed for igen at byde foreningerne ind i hallerne, så står medarbejdere fra Sorø Kommune klar til at give så meget plads som muligt i hallerne tilbage til foreningslivet.

Kommunens afdeling for Teknik, Miljø og Drift er klar til at sætte ind med gode kræfter til rengøring og oprydning, så hallerne kan bruges de dage, hvor hallen ikke er optaget af test.

Kommunen er blevet pålagt en meget vigtig samfundsopgave omkring test og vaccinationer, som vi er klar til at løse. Men vi kan stille til side og sørge for en rengøring, der gør det muligt for brugerne at komme i Frederiksberghallen, de dage, hvor den ikke bliver brugt som teststed. Det er noget, vi vil prioritere højt, siger Mikael Gangsted, der er teamleder i Teknik, Miljø og Drift, Sorø Kommune.

Og viljen til at skabe rum for idræt i hallerne følges til dørs af en vilje til konstruktiv dialog med de berørte foreninger:

Når vi får svar på nogle af de mange ubekendte – om dato og omfang af genåbning og det fremtidige behov for lokaler til test - så er vi klar til at tage en snak med alle, der gerne vil bruge hallerne, og til at finde de bedst mulige løsninger, siger Stine Rich Hansen, centerchef, Byråd og Kultur, Sorø Kommune.

Testmetode

 • Kviktest (antigentest) er væsentlig mindre følsom end PCR-testen.
 • Til gengæld får du svar allerede efter 15-20 minutter.
 • Ved denne test bliver du podet i næsen. 
 • Indtil nu har det været meget ubehageligt for mange, men en udvikling af testen betyder, at podepinden ikke skal så langt op i næsen som hidtil.
 • Du behøver ikke at booke tid til en kviktest.

Find flere oplysninger om kviktest på Falck.dk

Restriktionerne

Siden 1. marts 2021 har det igen været muligt for op til 25 at dyrke udendørs idræt i organiseret regi. Der gælder dog stadig stramme restriktioner for indendørs idræt og brugen af indendørs idrætsfaciliteter.

Derfor er alle kommunens indendørsfaciliteter fortsat lukket for forenings- og fritidsaktiviteter – foreløbig frem til og med mandag 5. april 2021.

Læs mere om restriktionerne her.

Artikelbillede: Medical photo created by freepik - www.freepik.com

Generalforsamlingen i DUR udskydes

I Dianalund Udviklingsråd afholder vi normalt vores generalforsamling i marts måned. Det er desværre ikke muligt i år pga. Covid-19 og de nuværende restriktioner ift. forsamlinger.

Vi har derfor valgt at udsætte vores generalforsamling, men håber at kunne afholde denne i løbet af April. 

DURs bestyrelse mødes virtuelt under Corona pandemien
DURs bestyrelse mødes virtuelt under Corona pandemien

Når vi kan mødes igen

Når der åbnes mere op og det igen bliver forsvarligt at mødes, vil der som vanligt blive indkaldt til generalforsamlingen via mail direkte til alle medlemmer samt på vores hjemmeside Dianalund.dk, Facebook og Instagram.

Hvad er DUR

Læs mere: Du kan læse mere om DUR lige her: Hvad er DUR

Artikelfoto: Background photo created by jcomp - www.freepik.com

Byrådet bliver til Kommunalbestyrelsen

Byrådet har nu godkendt navneændringen, som dermed er vedtaget og træder i kraft med det samme.

For at et byråd kan skifte navn, skal sagen behandles to gange. Sagen blev behandlet første gang på byrådsmødet i december 2020, hvor 24 ud af byrådets 25 medlemmer stemte for.

Samlet kommunalbestyrelse for Sorø kommune - Foto: Jacob Vind

Borgmester Gert Jørgensen siger: 

- Vi er den folkevalgte bestyrelse for hele kommunen – præcis som vi hele tiden har været. Og hvis vi kan bidrage til sammenhængskraften i vores dejlige kommune ved at kalde os kommunalbestyrelse, så er det et skridt, vi med glæde vil tage. Der var gode historiske grunde til, at vi indtil nu har kaldt os et byråd – og nu er der så gode grunde til at begynde at kalde os kommunalbestyrelse. Jeg håber, borgerne i hele kommunen vil tage godt imod den nye betegnelse.

Lidt historie

Det kommunale selvstyre blev indskrevet i Grundloven i år 1849. Med loven om købstadskommuner af 26. maj 1868 blev det bestemt, at disse skulle styres af et byråd med et antal valgte medlemmer og en af kongen beskikket borgmester som formand. Det styrende organ i Sorø blev derfor fra år 1868 kaldt byrådet. 

Sorøs købstadstatus er således baggrunden for, at styrelsesorganet i Sorø Kommune har heddet byråd og ikke kommunalbestyrelse.

I landkommuner – også kaldet sognekommuner – hed forsamlingen tidligere sogneråd, men betegnelsen kommunalbestyrelse vandt fra 1920’erne frem, og de sidste sogneråd forsvandt med kommunalreformen i 1970. Efter loven om kommunernes styrelse af 31. maj 1968 bestemmer den enkelte kommune selv, hvorvidt det styrende organ i kommunen skal benævnes kommunalbestyrelse eller byråd.

Ved kommunesammenlægningen i 2006 besluttede sammenlægningsudvalget enstemmigt, at sammenlægningen af Sorø, Dianalund og Stenlille kommuner skulle hedde Sorø Kommune, og at styrelsesorganet skulle hedde Sorø Byråd.

Efter henvendelser fra flere borgere i hele Sorø Kommune stillede Det Konservative Folkeparti i december 2020 forslag om at ændre navnet fra Sorø Byråd til Sorø Kommunalbestyrelse. Årsagen til henvendelserne var, at betegnelsen Sorø Byråd kunne efterlade en opfattelse blandt borgerne af, at det politiske arbejde alene handlede om Sorø by. De Konservative foreslog derfor, at betegnelsen for den folkevalgte bestyrelse i Sorø Kommune ændres fra Byråd til Kommunalbestyrelse.

Giv dit input til trafiksikkerhedsplanen

Hvordan er det at færdes i trafikken i Sorø Kommune – til fods, på cykel og i bil? Sorø Kommune er ved at opdatere kommunens trafiksikkerhedsplan, så kommunen kan prioritere forbedringer af trafiksikkerheden bedst muligt. Alle borgere opfordres til at komme med input til planen. 

Sorø Kommune opfordrer alle borgere til at komme med input til den nye trafiksikkerhedsplan ved at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. Man deltage via et link på Sorø Kommunes hjemmeside.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Nygaard, siger: 

- Det er vigtigt for os at høre om borgernes oplevelser af trafiksikkerheden. Borgernes input kan hjælpe os med at prioritere, hvilke indsatser der er vigtigst, så jeg håber, at rigtig mange vil give deres besyv med.

Spørgeskemaundersøgelsen løber frem til 23. marts. 

Den nye trafiksikkerhedsplan vil gælde fra periode 2021-2026. Planen bliver udarbejdet i løbet af foråret og vil blive politisk behandlet i Teknik og Miljøudvalget til sommer.  

Kontakt 

For yderligere spørgsmål kontakt vejingeniør Gity Azizi på giaz@soroe.dk.

Vil du være med til at få Padel Tennis til Dianalund

Helen Jensen havde set et indslag i fjernsynet om Padel og fik den ide at man skulle prøve at få sådanne baner til Dianalund. Spillet så sjovt ud og gav masser af motion. Helen har derefter været ud og se andre baner  og dem der spillede der, sagde til hende: "Gå i gang ! Det er så sjovt."

Hun er nu allerede godt i gang og har forbindelse med bla. foreningerne i byen, DUR, DGI, DTF og kommunen og der er p.t. en lille gruppe på 5, som gerne vil have dette projekt op at stå.

https://youtu.be/l2cStBQTlZ4

Men hvad er Padel (tennis)

Sporten er let at komme i gang med og appellerer derfor til en bred gruppe af udøvere børn, unge, ældre og uøvede og handicappede.

Banen er omgivet af både glas og trådhegn. Begge dele bruges aktivt i spillet.

Padel er en helårsaktivitet  og spilles både inden- og udendørs. De fleste udendørsbaner er åbne alle dage, året rundt og har monteret lys, så der kan spilles, efter mørkets frembrud.

Padel har fantastiske fordele, der gør spillet helt unikt:

 • Nemmere og hurtigere at lære end nogen anden ketcher sport.
 • Det forbedrer din reaktionstid og reflekter.
 • Det kræver mindre styrke og teknik end andre sportsgrene, hvilket gør det lettere for børn og begyndere at komme i gang.

Padel er ikke så fysisk krævende , som f.eks. badminton, squash, tennis og fodbold m.fl., hvilket i sidste ende medfører færre sportsskader.

Padel er mere skånsomt overfor knæ og hofter end sport der spilles på et hårdt underlag.

Padel spilles på kunstgræs.

Det er samtidig en social sport, da det altid spilles af 4 spillere.

Padel har 2-3 gange mere effektiv spilletid, end mange andre ketchersportsgrene på grund af rebounds fra væggen og det faktum at bolden, stort set, altid bliver på banen.

Padel spilles med et bat, typisk lavet af glasfiber, carbon og kulfiber. Bolden ligner en tennisbold, men er marginalt mindre og har mindre tryk.

Padel banen

Banen er 10x20 meter med et net, der deler banen på midten. Bagvæggene og et stykke af sidevæggene er dækket af glasvægge og resten af sidevæggene og toppen af bagvæggene, er dækket af metalgitter.

200 Baner i Danmark

Der er allerede etableret 200 baner rundt om i Danmark, så hvorfor skulle der ikke også være plads til det i Dianalund. Hvis du vil være med til at få dette projekt realiseret og være med til at udvikle Dianalund, skal du kontakte Helen Jensen på: padel@dianalund.dk