Beboerne på Sorøs plejecentre er færdigvaccinerede

Når man skal vaccineres mod Corona-virus skal man have to doser med to ugers mellemrum. Da det første stik blev givet til ca. 200 beboere på plejecentre i Sorø Kommune i uge 1, var det med en klar fornemmelse af at godt begyndt er halvt fuldent. 

I mellemtiden har der hersket tvivl om hvor mange vacciner, der kunne leveres, og selvom antallet af tilgængelige vacciner aldrig blev så lavt, at beboerne på plejecentrene måtte undvære, så er det et lettelsens suk, der drages efter andet besøg på kommunens plejecentre.

Regionen har lavet en stram prioritering af de vacciner, der er tilgængelige, så der var sikkerhed for, at de beboere, der er blevet vaccineret første gang også kunne blive færdigvaccineret. Det er vigtigt, for det er de mest sårbare borgere, vi har, siger leder af Sundhed og Omsorg i Sorø Kommune, Pia Nyborg Hansen.

Udover de borgere, der blev vaccineret for anden gang, var der også 23 overskydende doser, så medarbejdere, der blev vaccineret med overskydende doser i uge 1 også kunne blive færdigvaccineret.

Længe ventet skridt mod tryggere tider

Der har været omfattende besøgsrestriktioner på kommunens plejecentre siden midten af december 2020. Der har sågar været besøgsforbud på et enkelt, og Sorø Kommune har i sidste uge appelleret til pårørende om at lade sig teste, inden de kom på besøg på et plejecenter. 

Selvom beboerne nu er vaccinerede, så skal vi stadig passe rigtig godt på ikke at sprede smitte. Både fordi der kommer nye beboere til, og fordi vores medarbejdere gerne skal kunne føle sig trygge ved at komme på arbejde og være fit for fight til at tage sig af vores borgere. Men vaccinationerne er et vigtigt skridt mod større tryghed, siger Pia Nyborg Hansen.

Hvornår bliver det din tur?

I den kommende uge fortsætter indsatsen for at vaccinere borgere i Sorø Kommune. Borgere, der er over 85 år og modtager både personlig og praktisk hjælp i hjemmet skal vaccineres for anden gang. Efter dem sættes der gang i vaccination af de 65 - 84 årige, der modtager personlig og praktisk hjælp og derefter øvrige borgere over 85 år.

Alle borgere i Danmark vil modtage en invitation til at blive vaccineret, når det bliver deres tur. Invitationen lander i e-boks, og hos dem, der er undtaget fra at modtage digital post, ankommer invitationen som et fysisk brev.

Enkelte grupper af borgere, der i forvejen er kendt i kommunernes systemer, og som skal have arrangeret kørsel til vaccination bliver kontaktet pr. telefon af medarbejdere fra kommunen.

Artikelbillede: Image by tirachardz on Freepik

Bliv testet før plejehjemsbesøg

Selvom der er flere positive tegn på, at det går den rette vej med at bekæmpe corona-epidemien i Danmark, så er der stadig grund til at være forsigtig. Faldende smitte under stramme restriktioner og et vaccineprogram, der er kommet godt i gang – særligt på plejecentrene er grund til optimisme. Men kun hvis den er blandet med en god portion sund fornuft.

Det gælder især i omgangen med ældre mennesker og andre sårbare grupper. Derfor opfordrer Social- og Sundhedschef i Sorø Kommune, Annette Homilius nu borgerne til at lade sig coronateste, inden de besøger familie på et plejehjem.

Vi har i forvejen besøgsrestriktioner på vores plejecentre. Vi bruger værnemidler, og vi lader ikke besøgende bruge de offentlige områder på plejecentrene. Det gør vi for at beskytte både de ældre og medarbejderne, siger Annette Homilius.

Henover julen og indtil i sidste uge var der besøgsforbud på Egecentret på grund af flere smittede med COVID-19 – både borgere og medarbejdere, og det viser, hvor hurtigt det kan gå galt, selvom man er opmærksom på at nedbringe smittefaren.

Vores medarbejdere trækker et stort læs lige nu. Og det påvirker alle, så snart nogen skal selvisoleres fordi de er nære kontakter til en smittet. Og selv om næsten 95 procent af beboerne er blevet vaccineret første gang, så er de ikke uden for fare. De skal snart genvaccineres. Men det er højsæson for virussygdomme, og vi skal blive ved med at passe rigtig godt på alle, siger Annette Homilius.

Det er muligt at få en tid inden for 24 timer i den lokale testsatellit i Sorø-Hallen.

Fakta

Hvorfor skal du vælge at blive testet

  • Beboerne på plejecentrene er særligt sårbare, og de er endnu ikke færdigvaccinerede.
  • Der er brug for at alle medarbejderne i ældreplejen er raske og kan gå på arbejde. Og hvis der er mistanke om smitte hos dem, skal de isolere sig, testes og dermed være væk fra arbejdspladsen. Det gør, at systemet kommer under pres, hvis det stadig skal kunne levere den samme gode og trygge service til dit familiemedlem.
  • Det er gratis, nemt at få en tid, og det beskytter dig og alle du møder, at du ved om du er smittet eller ej.

Bestil tid til test på www.coronaproever.dk

Artikelbillede: Medical photo created by freepik - www.freepik.com

Alle kommunale byggegrunde udsolgt i Sorø By

Der er udsolgt af kommunalt udstykkede byggegrunde i Sorø by. De sidste parcelhusgrunde på Rørstensgården og Engstien er solgt her i starten af 2021. Også den kommunale udstykning omkring Færøvej i Dianalund er tæt på at være udsolgt.

”Det er glædeligt, at der er så stor interesse for at bo og bygge bolig i Sorø Kommune. Jeg er glad for, at vi som kommune kan tilbyde attraktive byggegrunde der både tiltrækker Sorø-borgere, men også trækker folk til fra andre kommuner,” siger formanden for Sorø Kommunes Teknik- og Miljøudvalg Jens Nygaard. 

Billede er fra den private del af Skelbæklund udstykningnen, hvor der lige nu er byggeri af seniorboliger i gang.

Nye spændende muligheder for byggegrunde åbner sig snart i Dianalund, hvor byggemodningen af Pilegårdstrekanten er lige om hjørnet og går i gang, så snart den nye lokalplan for området er endeligt vedtaget i foråret 2021. Derudover findes der også ledige byggegrunde ved Skelbæklund i Dianalund.

Billedet er fra gennemgravning af Pilegårdstrekanten.

Den store aktivitet i salg af byggegrunde betyder, at kommunen nu skal til at undersøge, hvordan vi skal vokse fremadrettet, så kommunen forsat er en aktiv spiller i udviklingen af hele Sorø Kommune. Her tænkes der også på Fjenneslev, Stenlille og Ruds Vedby.

Fokus på trafiksikkerhed på Sorøvej ved Stenlille

Kort før jul holdt Sorø Kommune møde med Vejdirektoratet. Emnet var trafiksikkerheden på Sorøvej i Stenlille, hvor der i november skete endnu en dødsulykke.

Sorø Kommune presser på for at styrke trafiksikkerheden og ønsker at indgå i en fortsat konstruktiv dialog med henblik på at finde en løsning.

Borgmester Gert Jørgensen siger: 

- Vi har forelagt Vejdirektoratet vores stærke ønske om, at trafiksikkerheden bliver forbedret, og vi har tilbudt at drøfte, om kommunale midler kunne fremme projektet og dermed få det med i Vejdirektoratets liste over behov for trafikale tiltag på statsvejnettet.  

Det største problem skyldes adfærd

Vejdirektoratet redegjorde på mødet for, hvordan de vurderer behov for trafikale tiltag både i forhold til trafiksikkerhed og fremkommelighed.

Borgmester Gert Jørgensen siger:

- I morgentrafikken er der problemer med trafikafviklingen, men de farlige situationer opstår især, fordi nogle bilister ikke overholder vigepligten og hastighedsbegrænsningen på stedet. For os handler det først og fremmest om trafiksikkerhed og dernæst om en god trafikafvikling.

Besigtigelse

Næste skridt bliver en fælles besigtigelse af krydset, hvor Vejdirektoratets eksperter og politiet har inviteret fagfolk fra Sorø Kommune med. Besigtigelsen er en et led i en helt fast proces for undersøgelse af dødsulykker, hvor man dels undersøger ulykkesstedet og dels forsøger at indhente viden, der kan bidrage til at sige noget om årsagen til dødsulykken. Besigtigelsen forventes gennemført i løbet af de næste to måneder. I den efterfølgende analyse vil det blive vurderet, hvorvidt der er forhold i krydset, der bør ses på, eller om andre årsager kan være skyld i ulykken.

Jens Nygaard siger:

- Det er for tidligt at sige, hvilken løsning der er den rigtige. Vi ser frem til den videre dialog med Vejdirektoratet om mulige løsninger. Det gælder om at finde en løsning, der øger trafiksikkerheden og samtidig ikke giver problemer med fremkommeligheden, som ikke bliver mindre vigtig nu, hvor vi udvikler Pilegårdstrekanten i Dianalunds østlige del.

Sorøvej er en statsvej, mens Omfartsvejen er en kommunevej. Derfor skal eventuelle løsninger findes i et samarbejde mellem Vejdirektoratet og kommunen.  Eventuelle forslag til tiltag vil bero på en bevilling til Vejdirektoratet.

DUR holder virtuelt bestyrelsesmøde


Corona eller ej og selvom alt mere eller mindre er ramt af corona restriktioner og nedlukninger, holder vi i Dianalund Udviklingsråd stadig bestyrelsesmøder.

Dette foregår så selvfølgelig bare virtuelt. Billedet herunder er fra sidste bestyrelsesmøde den 12/1, hvor der blandt andet blev talt om det høringssvar til Pilegårdsudstykningen som Dianalund Udviklingsråd er i gang med at skrive.

Herover ses skærmbillede fra det virtuelle bestyrelsesmøde i Dianalund Udviklingsråd den 12. januar 2021.

Referat fra bestyrelsesmødet bliver lagt op her på hjemmesiden, så snart det færdigbearbejdet og godkendt.

Se de øvrige referater her: Bestyrelsesreferater.

Orientering om “Tip politiet” funktionen på mobiltelefoner

Politiet valgte i oktober 2020 at lukke for Politi-app'en. Det skete for at fokusere kræfterne om hjemmesiden politi.dk, der især er designet for at blive brugt fra mobiltelefonen. 

Den har de samme funktioner, som Politi-app'en men hvor en app automatisk lægger sig som en genvej på telefonens skrivebord, så er det anderledes med en hjemmeside. 

Mange beboerforeninger og andre har været glade for muligheden for nemt at kunne tippe politiet via app'en om kriminalitet og utryghedsskabende adfærd i deres lokalområde. Så derfor har vi lavet denne nemme guide til hvordan du kan lave en skrivebordsgenvej for politi.dk. 

I toppen af siden vil du finde tip politiet-funktionen, så du fortsat nemt kan fortælle os om de ting, som du synes vi bør vide. 

Screenshot af Politiets mobil-hjemmesside

Millionstøtte til bæredygtig skolerenovering

Det er netop blevet offentliggjort, at Holbergskolen i Dianalund er et blandt i alt 17 projekter, som får støtte fra Realdanias pulje, som blev oprettet i forbindelse med coronakrisen for at fremme bæredygtigt byggeri. 

Bevillingen fordeler sig på 500.000 kr. til en målrettet bæredygtighedsanalyse og 2.400.000 kr. i støtte til at gennemføre renoveringen. Tidligere på året fik Sorø Kommune tilsagn om 1.830.000 kr. i støtte til bæredygtig renovering af den del af Holbergskolen, som skal huske den integrerede institution Troldehaven samt indskolingen. Det nye tilsagn bringer Realdanias støtte op på knapt 5 mio. kr. i alt.

Borgmester Gert Jørgensen siger:

”Det er overordentligt positivt. Med Realdanias støtte får vi mulighed for at gå ambitiøst til værks og blive pionerer i Norden inden for bæredygtig renovering, samtidig med at vi skaber nogle moderne, sunde og indbydende rammer om børnenes og de unges hverdag og skolegang. Begge dele er vigtige elementer i Byrådets Vision 2022 og i Sorø Kommunes arbejde med FN’s verdensmål.”

Svanemærket renovering

Renoveringen skal skabe moderne pædagogiske rammer, og den skal ske på bæredygtige præmisser, som gør, at Holbergskolen kan blive den første skole i Norden, som efter en renovering kan opnå svanemærket. Det glæder formand for Børn og Undervisningsudvalget, Lars Damgaard. Han siger:

”Det er en fantastisk nyhed. Jeg glæder mig særligt over, at vi nu får mulighed for i endnu større grad at gøre renoveringen så bæredygtig som overhovedet muligt. Alting begrænses jo af økonomi, og indtil det for os alle er en helt naturlig ting at bygge bæredygtigt, så vil det ofte være et noget dyrere byggeri. Så Realdanias midler er på miljøet og vores børns vegne hjerteligt velkommen.”

Også formand for Teknik og Miljøudvalget, Jens Nygaard, glæder sig over det kommende projekt.

”Udover at projektet bliver et kæmpe plus for Dianalund og bidrager til den samlede klimaindsats i Sorø Kommune, så vil det også give os værdifulde erfaringer med bæredygtig renovering, som vi kan bruge i fremtiden og også stille til rådighed for andre bygherrer gennem Realdanias videnspanel.”

Projektet forventes udbudt i efteråret 2021 med henblik på opstart i 2022. Hele den gennemgribende renovering ventes afsluttet i 2024.

Bæredygtighed og pædagogik

Renoveringen af Holbergskolen har fokus på såvel bæredygtighed som pædagogik. Af projektbeskrivelsen fremgår det, at man ønsker at ”renovere skolen gennemgribende således, at den kan møde nutidige pædagogiske mål og krav. Samtidig er det er ønske, at bearbejdet bygninger helhedsorienteret, således at de vil fremtræde med et entydigt og ensartet udtryk (…) Der lægges vægt på, at arkitekturen giver et samlet udtryk præget af åbenhed og tilgængelighed, samtidig med at skolens bygninger og rum kan understøtte brugernes daglige arbejdsgange og de pædagogiske visioner og principper. Byggeriet skal være innovativt og skal udføres i godt, dansk håndværk og design. Det skal endvidere repræsentere den byggestil, som traditionelt forbindes med den lyse, nordiske arkitektur plandisponeringen, så der udformes overskuelige naturlige og funktionelle sammenhæng mellemskolens forskellige bygningskroppe.” Endvidere er det et ønske, at ”renoveringen bliver bæredygtighedscertificeret/ svanemærket og dermed bidrager til den samlede klimaindsats i Sorø Kommune.”

Bæredygtigheden i projektet opnås blandt andet gennem genanvendelsen af eksisterende bygninger og materialer, optimering af driften gennem reduktion i antallet af kvadratmeter samt gennem CO2-besparende elementer i form af isolering, klimavinduer, klimaskærm samt materialevalg. 

Afsat 80 mio. kroner

Byrådet har i alt afsat 80 mio. kroner til den gennemgribende renovering af Holbergskolen. Hertil kommer de knapt 5 mio. kroner fra Realdanias pulje til klimamæssig bæredygtighed i kommunale byggeprojekter.

Første etape bliver renoveringen af Bygning A, som huser indskolingen og som fremover også vil huse den integrerede institution Troldehaven.  Denne del af renoveringen fik i september 2020 tildelt 1.830.000 kroner fra Realdanias pulje. Erfaringerne fra første del af renoveringen skal bruges i det følgende arbejde.

Projektet forventes udbudt i efteråret 2021 med henblik på opstart i 2022 og ventes afsluttet i 2024.

Læs mere om Realdanias pulje og de øvrige projekter her: Flere kommunale byggeprojekter får Realdania-støtte til at skrue op for de grønne ambitioner

Et godt tilbud til piger i alderen 13-16 år

Girltalk afholder gratis EmpowR-tilbud til piger i alderen 13-16 år.

Kender du en pige, der vil have godt af at mødes med jævnaldrende til ærlige snakke om alt, hvad der rører sig i unge pigers liv? EmpowR-grupper starter nu op i Sorø. EmpowR er hygge, snak og fællesskab. Gruppen har forskellige temaer, hvor deltagerne vender tanker og følelser om alt fra krop og identitet til selvværd og fremtiden. Forløbene er gratis og målrettet piger i alderen 13-16 år. 

En tidligere deltager fortæller 

“EmpowR har det gjort det nemmere for mig at snakke med andre om, hvordan jeg har det. Jeg har fået konkrete værktøjer, jeg kan bruge i hverdagen, som f.eks. lige at tage en pause eller ringe til en, jeg er tryg ved. Jeg vil helt klart anbefale det til andre”.

Tilmelding

Næste hold starter op i Sorø den 9. februar 2021 kl. 17.00-19.00. Forløbet strækker sig over 4 mdr. med 10 mødegange.

Vi overholder alle coronaretningslinjer – holder god afstand, lufter ud, spritter af osv. Så man kan trygt deltage.

30.000 indbyggere i Sorø kommune

I november rundede Sorø kommune 30.000 indbyggere. Dette er primært sket som følge af en støt stigende mængde af tilflyttere, både fra omegnskommunerne men også fra København.

Se i klippet herunder interview med Emilie Steensby, der netop er flyttet til Dianalund fra Roskilde med sin familie. Afsnittet i nyhedsudsendelsen fra TV2 Øst, starter fra 9 minutter og 20 sekunder.

Link til udsendelsen: https://www.tv2east.dk/nyheder/11-01-2021/1930/1930-11-jan-2021

Dianaloopet blev indviet

De gode mennesker bag planlægning af Dianaloopet er med deres egne ord endelig blevet færdige. I går blev der så på trods af corona afholdt et mikroskopisk arrangement ved "På Banen" for officielt at indvie Dianaloopet her i Dianalund.

3 forskellige ruter

Dianaloopet er 3 forskellige ruter rundt i og omkring Dianalund, udført af Fitness- og motionsgruppen under Dianalund Udviklingsråd (DUR). Alle ruterne er lagt således at de giver den udøvende mulighed for at opleve diverse seværdigheder og historiske interessepunkter.

Ruternes længde er fordelt på henholdsvis 2,7 km, 6,3 km og 8 km. Ruterne har fået hver deres navn, der knytter sig til Dianalund og omegn. Den korteste har fået navnet Filadelfialoopet da det meste af ruten går gennem Filadelfia. Det er også den rute med flest interessepunkter. Den mellemlange på 6,3 km, har fået navnet Holbergloopet, da den blandt andet fører ud forbi Holbergs Tersløsegaard. Den længste rute har fået navnet Naturloopet da den blandt andet kommer forbi Skelbæklund og videre ind gennem skoven over Dianalund.

Gå, cykel eller løb

Alle ruterne er lagt an på at man selv kan vælge om man vil gå, cykle eller løbe ruterne. Ruterne er tiltænkt både store og små i Dianalund, med lyst til at opdage byen på en ny måde. Ruterne skal også ses som en mulighed for at gæster eller f. eks. patienter på Filadelfia, kan lære Dianalund at kende. Løbere eller elever på Dianalunds skoler, hundeejere og alle andre, der har lyst til at være aktive og udforske området på en anden måde, er selvfølgelig også mere end velkomne.

Foldere om ruterne

Der er blevet produceret foldere, der viser hvordan ruterne forløber. Disse vil være at finde på biblioteket, Dianalund Centret og Filadelfia så snart alt vender tilbage til normalen igen.

Ruterne kan også ses her på dianalund.dk på følgende adresse:

dianalund.dk/dianaloopet

Her kan du finde links til ruterne på Google Maps og fulde beskrivelser af alle interessepunkterne undervejs på ruterne.

Historien om loopet

Ting tager tid, det har på mange måder været præmissen for Dianaloopet. Kløverstierne, som er et landsdækkende sti-koncept, var for fire år siden udgangspunktet for Fitness og motionsgruppen: Fire ruter af forskellig længde, der skulle vise byens attraktioner, seværdigheder og interessepunkter. Ruterne skulle alle have samme start- og slutsted, så det kunne da ikke tage ret lang tid at lave ruterne i Dianalund, tænkte gruppen, da de gik i gang.  Men der var mange bump på vejen, inden målet nu er nået. Kort og grafik har været en stor udfordring undervejs, samt manglende tilladelse til at sætte markeringer på veje og stier af lodsejere, derfor blev den fjerde og længste rute droppet. Sidenhen stoppede tilskuddene til kløverstiskonceptet, så derfor valgte gruppen at lave Dianalunds egen udgave – nemlig Dianaloopet.