Nu kommer der håndsprit i hallerne

Det sker efter, at flere foreninger har henvendt sig til Sorø Kommune og efterspurgt bedre muligheder for at efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til især håndhygiejne.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Bo Christensen, siger:

- Først og fremmest vil jeg gerne rose foreningerne for at tage et stort ansvar for at følge myndighedernes retningslinjer i forbindelse med deres aktiviteter. Jeg oplever et foreningsliv som er meget optaget af at bidrage til, at vi som samfund kommer godt gennem coronatiden igennem at have nogle gode fritidsaktiviteter at mødes om, samtidig med at vi tager de hensyn, der skal tages. Vi har lyttet til foreningers ønsker om bedre muligheder for at spritte hænder på vej til og fra aktiviteterne, og derfor bliver der nu etableret dispensere. 

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Nygaard, siger: 

- Vi følger udviklingen nøje og vurderer behovet løbende. Der bliver arbejdet på at skaffe håndfri dispensere, ligesom behovet for at opsætte dispensere i nogle af de mindre sale og lokaler løbende vil blive vurderet.

Det er fortsat foreningernes egen opgave at sørge for sprit, afstand mv. i forbindelse med foreningsaktiviteterne. Sorø Kommune opfordrer foreningerne til løbende at følge med i anbefalingerne fra både Sundhedsstyrelsen og specialforbund og landsorganisationer.  

Artikelbillede: Hand photo created by lifeforstock - www.freepik.com

Så kom der billeder på de nye bestyrelsesmedlemmer

Dianalund Udviklingsråd nåede at afholde ordinær generalforsamling inden Corona lukkede hele Danmark ned. Der var desværre ikke nok til stede til den første generalforsamling til at tage stilling til ændringsforslagene til DUR's vedtægter. Der kunne som følge af nedlukningen først indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i slutningen af juni. Her blev forslagene dog taget af bordet igen.

Du kan læse referaterne lige her: Generalforsamlingsreferater

Bestyrelsen blev endeligt konstitueret

Bestyrelsen kunne først endeligt konstitueres efter at alle forslag til den ordinære generalforsamling var blevet behandlet. Derfor blev bestyrelsen først sammensat efter den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen har nu holdt sit første møde, hvor der også blev tid til at få taget billeder af de nye medlemmer. Det drejer sig om Annika Egeskov som er ejer af fodplejeklinikken Hos Annika i Dianalund Centret som er valgt som nyt medlem for erhvervsområdet i stedet for Charlotte Hjerpsted (Skoringen). Som repræsentant for institutionerne er Bo Breuning Depner fra Dianalund Kirker valgt og Annika Willer Olsen og Vanesa Aloisio er begge valgt som borgermedlemmer.

Du kan se hele bestyrelsen lige her: DUR's Bestyrelse

Spørgeskema om “På Banen”

Det er nu ved at være over 1 år siden, at "På Banen" for alvor blev taget i brug. I den forbindelse vil Dianalund B&U Kultur gerne stille nogle få spørgsmål omkring brugen af området.

Det er Dianalund B&U Kulturs håb at så mange som muligt vil svare på undersøgelsen, for at man på den måde kan få et så nuanceret billede af brugen af "På Banen" som muligt.

Konkurrence

Når du deltager i undersøgelsen og udfylder din emailadresse til sidst i spørgeskemaet er du med i lodtrækningen om et gavekort til en Biograftur.

Linket

Du deltager i spørgeskemaundersøgelsen ved at klikke på dette link: https://forms.gle/HtuJ1iped3DGVb258

Folkemøde Sorø 2020 aflyses

Årets Folkemøde Sorø var planlagt til den 19. september. På grund af de fortsatte restriktioner i forhold til større forsamlinger, har Sorø Kommune valgt at aflyse folkemødet.

– Det er med stor beklagelse, at vi har besluttet at aflyse Folkemøde Sorø 2020. Men med udsættelsen af Fase 4 i genåbningsplanen, ser vi ikke andre muligheder end af aflyse. Vi kan ikke planlægge et folkemøde, hvor det så viser sig, at der kun må deltage eksempelvis 100 eller 200 mennesker, siger Gert Jørgensen. 

Usikkerhed om fase 4

Forsamlingsforbuddet blev ikke hævet som planlagt til 200 personer i starten af august, og det er usikkert, hvornår og hvorvidt fase 4 af genåbningsplanen træder i kraft, og man må forsamles op til 500 personer.

– Jeg ved, at både borgere, foreninger og erhvervsliv har set frem til mere normale tilstande og glædet sig til at kunne vise alt det, som Sorø har at byde på. Men vi sætter selvfølgelig sikkerheden højest og tager ingen chancer. Når vi vælger at aflyse nu, sker det også i respekt for alle de foreninger, virksomheder og andre aktører, som ellers ville risikere bruge en masse energi på at forberede deres deltagelse på folkemødet – kun for at risikere, at vi kunne blive nødt til at aflyse på et senere tidspunkt, siger Gert Jørgensen. 

Sorø Kommune fortsætter dialogen med de øvrige aktører om at holde et folkemøde i 2021.

Pas på – høj brandfare

De næste mange dage byder på varmt og tørt vejr i hele landet. Når det samtidig blæser bare en smule, er der øget risiko for, at der kan opstå brand i det fri, i haven eller andre steder med tørt brændbart materiale (vegetation, træhuse, stråtag osv.).

Tjek hjemmeside

Derfor opfordrer Danske Beredskaber alle til at tjekke brandfare.dk, hvis du skal grille, tænde bål, bruge ukrudtsbrænderen, bruge naturen til aktiviteter eller lignende. Og husk nu at tage cigaretskoddene med hjem - ikke kaste dem i vejgrøften, på det tørre græs eller andre steder.

Læs mere på www.brandfare.dk

Læs også de gode råd på: https://danskeberedskaber.dk/grill-og-baalsted/.

Er du i tvivl om et arrangement eller en aktivitet, så spørg gerne hos dit lokale beredskab: https://danskeberedskaber.dk/beredskaber/

Nyd de dejlige sensommerdage, men pas på hinanden og den skarpe sol.

Artikelbillede: Nature photo created by rawpixel.com - www.freepik.com

Ledigt fest lokale på Niløse skole

På den gamle skole i Niløse har Sorø Kommune et flot festlokale m. køkken og adgang til gymnastiksal, som kommunen udlejer til arrangementer. Tidligere har det fungeret ved, at man skulle skrive sig på en fysisk tavle for at reservere lokalet på selve skolen.

Med ønsket om at udbrede kendskabet og øge brugen, har vi nu automatiseret det hele, så lokalet har fået egen hjemmeside, hvor man kan booke og betale. Man får adgangskoder digitalt og kan selv åbne op og lukke igen.

Lokalet er for HELE Sorø Kommune. Det vil sige kommunens borgere, foreninger, institutioner og lignende. Det koster 2.500 for en weekend, der strækker sig fra fredag kl. 12 til søndag kl. 23.

Book på nettet

Kig forbi https://nilose.bookhus.dk når du næste gang skal planlægge en komsammen med op til 60 mennesker.

Spørgsmål vedrørende leje af lokaler skal ske til Sorø Kommune, Birgitte Bennedsen på tlf. 5787 6307

Artikelbillede: Screenshot af hjemmesiden: https://nilose.bookhus.dk