Generalforsamling udsættes

Udsættelse af generalforsamlingen i Sønderjysk Forening for Dianalund og Stenlille, som skulle have været afholdt d. 23. april i Degneparken.

Bestyrelsen ser sig nødsaget til at udsætte generalforsamlingen pga coronakrisen. Vi beklager dybt og vender tilbage med en ny dato, når det igen kan lade sig gøre at samles.

Læs også: Sønderjysk Forening - En betydende forening i lokalsamfundet

Sorø Kommune tilpasser sit nødberedskab

Nødpasning og hjemmeskole fortsætter, ældreplejen tilpasses individuelt. Sorø Kommune tilpasser sit nødberedskab, så kommunen fortsat kan tage bedst muligt hånd om både børn og ældre gennem den forlængede nødperiode.

Statsministeren meddelte mandag eftermiddag, at den nuværende situation forlænges til og med 2. påskedag. Det betyder, at Sorø Kommune nu tilpasser sit nødberedskab, så der også gennem de kommende uger vil blive taget bedst muligt hånd om borgerne.

Borgmester Gert Jørgensen siger:

- Først og fremmest vil jeg gerne på hele Byrådets vegne rose borgerne for deres konstruktive indstilling gennem hele denne vanskelige situation. Det er meget positivt at opleve, at hele samfundet i dén grad står sammen og gør fælles front mod coronavirusset, præcis som Dronningen opfordrede til i sin tale sidste tirsdag, og som statsministeren understreger på sine pressemøder.

­Også de kommunale medarbejdere fortjener ros for deres håndtering af situationen. 

- På vegne af hele Byrådet vil jeg gerne sige tusind tak til alle Sorø Kommunes ansatte for indsatsen indtil videre. Vi har oplevet, hvordan både medarbejdere og ledere i hele Sorø Kommune har udvist stor ansvarlighed og fleksibilitet og været rigtig gode til at samarbejde om at finde gode løsninger og tage hånd om vores borgere, fra de yngste til de ældste, siger borgmesteren.

Nødberedskab revurderes

Beslutningen om at forlænge nødperioden til efter påske betyder, at man også i Sorø Kommune går ind i en ny fase, hvor hele det nødberedskab, som er etableret på rekordtid i løbet af den seneste halvanden uge, nu skal revurderes og tilpasses den forlængede periode. Nogle tiltag vil kunne køre uændret videre gennem hele perioden, mens andre vil kræve fornyet vurdering og tilpasninger af serviceniveauet.

Kommunaldirektør Søren S. Kjær siger:

- Der vil være serviceydelser, som har været suspenderet midlertidigt, men som vi nu vil skulle tilbyde i begrænset omfang. Det kan for eksempel dreje sig om rengøring og genoptræning. Her vil der blive foretaget en konkret og individuel vurdering i forhold til den enkelte borgers behov for hjælp i den kommende periode.

- Der vil også være løsninger, som kan køre nogenlunde uændret videre – eksempelvis nødpasningen af børn i skoler og dagtilbud og skolernes fjernundervisning. Og så begynder vi i det små med at sætte de tekniske medarbejdere, der arbejder alene med at slå græs, tømme skraldespande og lignende, på arbejde igen, siger kommunaldirektøren.

Den længere periode med nødberedskab får også betydning for kommunens personale på især sundheds-, ældre- og socialområdet. Kommunen har oprettet en intern jobbank, hvor medarbejdere fra andre fagområder kan melde sig, hvis de er klar til at hjælpe til på nogle af de områder, hvor der kan blive mangel på hænder i den kommende tid.

Frivillig hjælp at hente

Har du brug for hjælp i coronatiden? Så er der god mulighed for at finde frivillige foreninger, som står klar til at hjælpe. Du har også mulighed for selv at byde ind, hvis du vil hjælpe andre.

Føler du dig ensom og isoleret i denne særlige tid, hvor alle skal holde afstand? Har du brug for praktisk hjælp til for eksempel indkøb? Eller savner du bare nogen at tale med?

Sorø Kommune og Frivilligcenter Sorø har i fællesskab udarbejdet en oversigt over de frivillige foreninger og organisationer, som tilbyder hjælp.

­- Der findes rigtig gode tilbud fra de frivillige foreninger, som kan hjælpe folk med at komme godt igennem denne vanskelige tid. Det er meget positivt, at mange patientforeninger og andre foreninger har valgt at fortsætte eller endda udvide deres tilbud om hjælp og støtte i disse uger, siger leder af Sorø Sundhedscenter Mia Linda Møller.

Vil du hjælpe?

Hvis du selv tilbyder en hjælpeaktivitet, kan du henvende dig til Frivilligcentret, som kan synliggøre dit tilbud på hjemmesiden.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt kommunaldirektør Søren S. Kjær på 21 68 50 30 eller leder af Frivilligcenter Sorø Lone Lisborg på 29 41 70 92

Hjælp med at indsamle data

I disse Corona-tider, hvor vi skal være hjemme, eller gå tur alene, hvad kan en lokalhistorisk interesseret person, så få tiden til at gå med?

Hjælp lokalarkivet med at indsamle data fra denne Coronatid.

I dag har Lokalarkivet næsten ingen informationer om Den spanske Syge 1918/1919 og slet ingen informationer om børnelammelsen i 1950’erne. Noget tilsvarende bør ikke ske for denne epidemi.

Til butiksejere

Gem de skilte, I har skrevet i jeres butikker og aflever det til Lokalarkivet, fortæl hvordan I klarede jer igennem

Til private og skoleelever

Fotografer og dokumenter hvordan I klarer hjemmeundervisning og dagligdag og aflever det til Lokalarkivet. Skolebørn kan her øve sig i at indsamle historisk information.

Til lærere og pædagoger

Hvordan organiserer I hjemmeundervisning og pasningsordning

Til virksomheder

Hvordan blev I ramt, måtte I lukke, neddrosle, tage særlige hensyn

Når denne epidemi har lagt sig, burde Lokalarkivet gerne have rigeligt dokumentation fra lokalsamfundet.

Lokalarkivet er åben igen efter påske.  Nøjagtig åbningsdag meddeles senere. Adressen er Sømosevej 44. I skal sende jeres informationer til jmog@soroe.dk.

Jeg glæder mig til at sortere i den forhåbentlige store bunke af indberetninger.

Mvh
Jørgen Mogensen
arkivleder

Kædeorganisering passer på børnene

Nødpasningen i Sorø Kommunes daginstitutioner er tilrettelagt, så smittespredning bremses mest muligt.

Der bliver i disse dage lagt vagt- og bemandingsplaner i alle dele af Sorø Kommune. Målet er at passe på borgerne, forhindre smittekæder og sikre, at der er nok personale til den kommende tid.

Også nødpasningen i Sorø Kommunes dagtilbud er bygget op med fokus på at beskytte både børn og personale mod smittespredning.

Undgåelse af smittespredning

Helt konkret er personalet inddelt i "kæder", som arbejder adskilt af hinanden. Den første kæde består af de medarbejdere, som varetager nødpasningen på nuværende tidspunkt. Disse medarbejdere er på arbejde, så længe alle medarbejdere i kæden er raske. Hvis en medarbejder i kæden bliver syg, skiftes hele kæden ud med næste kæde. På den måde undgås det, at smitte spredes mellem kæderne.

- Det er nyt for os at tænke bemanding i en coronatid. Nu handler det for eksempel ikke om at fordele vagterne ligeligt blandt medarbejderne, men tværtimod om at lade nogle være i front så længe, som muligt, sådan at andre kan arbejde hjemmefra og holde sig friske, til hvis de første skulle blive syge. Vi oplever en stor forståelse og opbakning fra både medarbejdere og forældre, siger Johanna Jonsdottir, områdeleder i område Syd i Sorø Kommune.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt kommunaldirektør Søren S. Kjær på 21 68 50 30.

Artikelbillede: Markus Spiske (Unsplash)

Midlertidig reduktion af serviceniveau på ældreområdet

For at mindske smittespredning og passe på kommunens ældre og sårbare borgere indfører Sorø Kommune en række ændringer i hjemmeplejen og på kommunens plejecentre. Borgerne vil fortsat få den pleje, de har brug for.

Sorø Kommune indfører nu en midlertidig reduktion af serviceniveauet på ældreområdet. Det sker som følge af den helt særlige situation, vi befinder os i, og ud fra et ønske om at passe så godt som muligt på kommunens borgere.

Æ ndringerne sker af to hensyn. Først og fremmest for at mindske smittespredning ved at begrænse mængden af kontakter til borgerne, som for manges vedkommende tilhører en særlig risikogruppe. Dernæst for at opbygge en medarbejderreserve, som kan kaldes på arbejde, hvis de nuværende medarbejdere bliver syge i den kommende tid, så kommunen også i de kommende uger vil kunne varetage de vigtigste plejeopgaver for borgerne. 

Social- og sundhedschef Annette Homilius siger:

- Vi håber på, at borgere og pårørende har forståelse for den helt særlige situation, vi befinder os i. Når vi vælger at reducere i hjælpen nu, sker det dels for at passe på borgerne, og dels fordi vi gerne vil sikre, at vi også i de kommende uger har personale til at varetage de vigtigste plejeopgaver.

Reduceret service

Fra og med i morgen og foreløbigt to uger frem aflyses hjælpen til de borgere, som alene modtager hjælp til rengøring i eget hjem. Det gælder uanset, om man modtager hjælp fra Sorø Kommune eller fra en af kommunens private leverandører.

Borgere i eget hjem, som modtager hjælp til både rengøring og personlig pleje, vil opleve reduceret service. De vil i den kommende tid få reduceret hjælp til rengøring, og hjælp til bad vil blive reduceret til en gang om ugen. Også den øvrige personlige pleje kan blive reduceret ud fra en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers aktuelle behov. Madservice og hjælp til indkøb fortsætter uændret.

Borgere på kommunens plejecentre vil få reduceret hjælp til rengøring og pleje ud fra en individuel vurdering.  

Borgere i eget hjem, som får ændret i deres hjælp eller pleje, vil blive kontaktet direkte af kommunen på telefon.

Æ ndringerne gælder både kommunens plejecentre, Røde Kors-hjemmet og hjemmeplejen.

Der er indført udvidet telefontid til Social service, hvor man kan henvende sig med spørgsmål om hjælp og pleje. Telefonnummeret er 57 87 62 30. Man kan også ringe til kommunens hovednummer 57 87 60 00. 

Sorø Kommune opfordrer alle borgere til at følge myndighedernes anbefalinger i forhold til at begrænse smittespredning.

Kontakt

For flere spørgsmål, kontakt kommunaldirektør Søren S. Kjær på telefon 21 68 50 30.

Ny bestyrelse for Lokalhistorisk Forening for tidligere Dianalund kommune

Lokalhistorisk forening holdt ordinær generalforsamling tirsdag den 10.3.

Fhv. socialinspektør Bjørn Christensen var ordstyrer. Formanden fortalte om det forgangne år og løftede sløret for de kommende initiativer. Af de sidste fremhævede han busturen for medlemmer og andre interesserede den 13. juni med rundvisning i Ringsted kirke og besøg på det nyåbnede Frihedsmuseum. Han kom også ind på de to nye montrer, Arkivet har fået og den nye opslagstavle i Dianalundcentret, der lige er sat op.

Efter valg af bestyrelsen består denne nu af

Ib Skovlykke, formand

Runa Mathorne, næstformand og kasserer

Bente Jensen, redaktør af Opslagstavlen

Niels Dyrberg

Niels Jørgen Tinghus

Suppleanter er

Kirsten Nielsen Green

Lita Knudsen

Jørgen Mogensen er leder af Lokalarkivet er er som sådan kommitteret til bestyrelsen og valgtes til sekretær og webmaster.

Det hidtidige medlem af bestyrelsen, Kirsten Christensen, valgte at trække sig fra bestyrelsen på grund af sygdom. Formanden og Jørgen Mogensen takkede hende for det store arbejde, hun havde gjort for bestyrelsen, og ønskede hende god bedring. Hans Daugbjerg, der havde været suppleant, valgte at trække sig herfra for at bruge kræfterne som frivillig i Lokalarkivet i stedet. Også han blev takket for sit arbejde, der er gået langt ud over det, der kan forventes af en suppleant. Jørgen Mogensen var glad for at han nu kom tilbage på fuld tid i Arkivet.

22 deltog i Generalforsamlingen

Ib Skovlykke

formand

Arrangementer trækkes tilbage

På grund af de seneste udmeldinger om at alle offentlige institutioner lukker ned i 14 dage fra fredag, er arrangementer for disse frem til udgangen af marts taget ned.

Du kan stadig se arrangementer fremadrettet her: dianalund.dk/hele-aaret

E-Dur har været på Dagmar bryggeriet

Dianalunds Erhvervsnetværk arrangerer events for deres medlemmer flere gange om året, nogle er bare rent hygge og andre har også tilsnit af alvor. Denne gang blev man som medlem budt indenfor hos Dagmar Bryggeriet som blandt andet er ejet af Søren Vestergaard, der bor i Dianalund.

Lidt baggrundshistorie

Dagmar bryggeriet ligger i baggården til et gammelt korn magasin, der er en del af en tidligere, nu fredet købmandsgård i Ringsted.

Bryggeriet blev grundlagt i 2005 og brygger ca 35.000 liter øl om året, ved at lave omkring tre bryg om måneden på deres bryganlæg fra ABUK. Det er et komplet brugt klassisk anlæg fra england. Bryggeriet har taget navn efter Dronning Dagmar, der var gift med Valdemar Sejr og som er begravet i Skt. Bendts kirke i Ringsted.

Rigtig hyggelig aften

Medlemmerne havde en rigtig hyggelig aften på bryggeriet, hvor Søren underholdte med historier og anekdoter omkring bryggeriet, og hvordan øllet bliver produceret.

Der var 15 deltagere, som havde en god aften, med snak, ølsmagning, tapas og hygge.

Bliv medlem af E-Dur

Er du erhvervsdrivende med adresse i Dianalund, kan du blive medlem ved at skrive til: edur@dianalund.dk

Borgermøde om trafikstrukturen i Dianalund

Hvorfor lykkes det ikke med omfartsvejen

Jordbundsprøverne viser at der skal køres ca. 1.000 lastbillæs jord (360.000 tons) væk, for at skabe et stabilt underlag til etableringen af omfartsvejen. Det ville give en anslået prisstigning på mellem 38 og 51 millioner. 

Kort historisk gennemgang

Man startede med at beslutte hvordan projektet skulle udbydes, og dette blev til en hovedentreprise, hvor det blev anbefalet at udfører grundige jordbundsundersøgelser, og da disse foreligger bremses hele projektet, idet resultaterne efter flere gennemgange, viste at jordbunden var betydeligt mere ustabil end først antaget.

Hvad kunne man gøre 

Geonet til forstærkning af jordbund. Foto fra Wikipedia

Der blev tænkt i Geonet som giver styrke til jorden. eller at man kunne læse jorden af hos landmænd eller bruge jorden som støjvolde, men alle løsningerne koster for mange penge. Landmændene skal dræne deres jord efterfølgende og den lerede jord skulle blandes op med anden jord hvis den skulle bruges som jordvold. Kommunen blev tilbudt slagger til at stabilisere med, men dette kunne heller ikke anvendes, da der er vandboringer i området.

Er der alternativer

Der er ikke set på alternativ placering af omfartsvejen og dermed alternative boringer, men dette er fordi der ikke et politisk mandat. Det kræver en ny forundersøgelse og at borgerne bliver hørt igen.

Udstykningen pilegårdstrekanten

Der blev undervejs kort fremlagt at forhandlingerne og vedtagelsen af en lokalplan for området bliver fremrykket, således man vil kunne nå frem til, at udbyde de første grunde til salg i marts 2022. Det vil i den forbindelse være naturligt at have udkørsel mod hovedvejen mod Stenlille, hvis ikke omfartsvejen bliver gennemført.

Indkommende forslag til trafik omkring Holbergskolen

  • Lukke Holbergsvej ved skolen
  • Lukke for tung trafik
  • Cykelsti bag om Tersløse Kirke til sølvagerparken
  • Trafikgener - vejbump og helleanlæg virker

Den videre proces

Når Sorø kommune har fået samlet alle synspunkter og ideer fra borgerne, vil de mange forslag blive behandlet og sammen med arbejdsgruppen, som blev dannet ved mødet, tage stilling til, hvilke løsninger kommunens rådgiver vil blive bedt om at indarbejde i det kommende skitseprojekt. Efterfølgende skal dette skitseprojektet behandles politisk og sendes i offentlig høring, før det kan vedtages.