Din Tøjmand ændrer navn

Din Tøjmand der har ligget i Dianalund Centret i næsten 12 år skifter nu navn til HR. Tøj fra torsdag den 3. oktober. Det gør de fordi de igennem årene har fået flere henvendelser fra tøjkæden Tøjeksperten, og nu er ejerne Thomas Hansen og Niels Kristiansen blevet enige med Tøjeksperten om de rette betingelser.

Nye mærker

Der vil være nye mærker på hylderne efter navneskiftet, men der bliver også holdt fast i mange af de kendte fra tidligere. Der har igennem den sidste måned været store gule markeringer på butiksvinduerne. Dette for at gøre alle kunder opmærksomme på at butikken ændre navn. Samtidig er det også for at man har mulighed for at benytte sit gavekort til butikken.

Lukket i højest 3 dage

Butikken vil være lukket mandag og tirsdag, fordi hele varelageret skal have nye varenumre og registreres på ny. Thomas og Niels håber meget på at kunne åbne deres nye butik allerede om onsdagen, og fra torsdag vil der være gode åbningstilbud.

Sorø Kommune udskyder nyt skole-it-system

Sorø Kommune har valgt at udskyde åbningen af SkoleIntras afløser Aula til årsskiftet.

I de fleste af landets kommuner bliver den nye skole-it-platform Aula, som afløser SkoleIntra som kommunikationsplatform mellem lærere, elever og forældre, taget i brug den 21. oktober. Sorø Kommune har imidlertid besluttet at udskyde ibrugtagningen til 1. januar 2020. 

”Når vi vælger at udskyde åbningen af Aula, skyldes det især, at vi ønsker at være helt sikre på, at de væsentlige og grundlæggende funktioner i systemet er udviklet tilstrækkeligt i forhold til vores behov, og at systemet samlet set hurtigt vil styrke skolernes kommunikation og samarbejde,” siger Børne- og Familiechef i Sorø Kommune, Henrik Madsen.

https://youtu.be/j59vCKas2f0

Skolernes medarbejdere vil som følge af den nye plan begynde at kunne arbejde i Aula efter efterårsferien, så de kan gøre sig nødvendige erfaringer med systemet, før Aula bliver åbnet for forældre og elever fra 1. januar 2020. Skulle det eventuelt vise sig, at Aula ikke lever op til Sorø Kommunes forventninger i løbet af efteråret, kan det komme på tale at flytte på datoen igen.

Aula skal med tiden også dække dagtilbudsområdet, og her er planen fortsat, at Aula tages i brug efter sommerferien 2020.

Fernisering i Borgerhuset

Torsdag den 26. september afholdte Borgerhuset i Dianalund fernisering på efterårets maleriudstilling. Ib Skovlykke fra bestyrelsen bød velkommen.

De to kunstnere Jytte Malmborg og Christian Lorentzen fortalte herefter om deres værker og om malerierne udlånt af Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutikker i Sorø og Dianalund. 

Malerierne hænger i Borgerhuset året ud, og kan beses af alle på gangen foran den gamle byrådssal og i gangen i underetagen. For de, der har en nøglebrik, kan malerierne i lokale nr. 1, 2, 3 og 4 også ses.

Malerierne på udstillingen kan købes og pengene fra salget går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp.

DUR i Dianalund Centret

Dianalund Udviklingsråd har længe haft to store plakater hængende i Dianalund Centret der informere om DUR's arbejde og opfordre til at man bliver medlem af DUR.

Hvad sker

Nu er det også blevet muligt at følge med i hvad der sker i byen da opslagstavlen bliver opdateret med med nye arrangementer fra dianalund.dk/arrangementerne

DUR's bestyrelse

Samtidig er alle medlemmer af bestyrelsen i Dianalund Udviklingsråd og placeret i udstillingsskabene med billede og navn samt kontaktoplysninger.

Lokalplan for omfartsvej vedtaget

13 (C O V) stemte for, 8 (A F Ø) stemte imod og 2 (B) undlod at stemme da der den 18. september blev vedtaget lokalplan for omfartsvejen omkring Tersløse fra Sorø mod Dianalund.

Offentlig høring

Lokalplanen har været i offentlig høring i 8 uger fra den 22 maj til den 6. august, hvor der undervejs er kommet en del indsigelser. Disse har blandt andet været:

 • Omfartsvejen er for dyr i forhold til effekten
 • Forslag om etablering af cykelstien nu og udskydelse af omfartsvejen
 • Opbakning til omfartsvejen
 • Værdiforringelse af de berørte ejendomme
 • Støjgener
 • Væsentlig påvirkning af de ejendomme, der må afgive arealer til omfartsvejen (dyrknings-, arronderings-, EU-tilskuds- og beskatningsmæssigt)
 • Miljøvurdering
 • Påvirkning af kulturmiljøet, drikkevandsinteresserne og et beskyttet dige

På baggrund af disse indsigelser har fagcentret i Sorø kommune foreslås det at ny vandboring tages i drift og før anlægsarbejde af vejanlægget påbegyndes, samt at omfartsvejen som udgangspunkt skal følge det eksisterende terræn.

Revideret rute for Omfartsvejen om Tersløse
Linieføringen af omfartsvejen

Det videre arbejde med at etablere en omfartsvej og cykelsti til 47,3 mio kr. kan nu fortsætte.

Det er muligt at læse det fulde referat fra byrådsmødet her: https://dagsordener.soroe.dk/vis/#b6ecad77-0e1e-4302-a2f6-d619baecbb66

Ny ordblindedag vil nedbryde fordomme

Som noget helt nyt holder Sorø Kommunes skoler et stort arrangement for ca. 300 ordblinde elever og deres forældre. Det sker den 9. september i Sorø Hallen.

Ordblindedagen byder på foredrag med standup-komiker Christian Fuhlendorff, som selv er ordblind, og ordblindementor Christian Bock, samt stjerneløb og aktiviteter og rig mulighed for at høre om de digitale hjælpemidler, der findes til ordblinde. 

Formand for Børn og Undervisningsudvalget i Sorø Kommune, Lars Damgaard, glæder sig til dagen.

– Jeg syntes i dén grad om idéen om en ordblindedag. Ordblindhed er et handicap, man ikke kan se, og ethvert positivt fokus på udfordringen er velkomment. Både børn og voksne har brug for nogen at spejle sig i og for ikke at blive marginaliseret, og det kan netop sådan en dag være medvirkende til. Jeg håber også, at dagen kan bidrage med vidensdeling både for børn, forældre og fagpersoner, siger han.

Det er Sorø Kommunes læsevejledere, som har taget initiativ til den nye ordblindedag.

– Vi vil gerne være med til at nedbryde nogle af de tabuer, der findes om ordblindhed. Med de hjælpemidler, der findes i dag, findes der faktisk ikke noget, man ikke kan som ordblind. Men man skal arbejde hårdere end mange andre, og derfor synes vi, at de ordblinde fortjener et stort skulderklap og en masse positiv opmærksomhed, siger Bente Lauritsen, læsevejleder på Pedersborg Skole.

På alle skoler i Sorø Kommune har man uddannet ordblinde elever til AppWriter-agenter, som kan støtte andre ordblinde elever, hjælpe både elever og lærere med de digitale hjælpemidler og fungere som rollemodeller. De unge agenter får også en aktiv rolle at spille på ordblindedagen. 

Fakta

 • Ordblindedagen finder sted mandag den 9. september kl. 8.30-14.00 i Sorøhallen.
 • Ca. 400 ordblinde elever og forældre ventes at deltage.
 • Forældre og andre interesserede, som ikke har mulighed for at deltage i arrangementet, kan høre Christian Bocks foredrag på Pedersborg Skole kl. 15.30-17 eller på Sorø Akademi kl. 19-20.30.
 • Ca. 3-7 procent af befolkningen er ordblinde. Ca. hver femte dansker har læse- eller skrivevanskeligheder.
 • Ordblindhed findes i forskellige grader. I skolen har man mulighed for at teste for ordblindhed fra 3. klassetrin. 

Kontakt

For flere oplysninger, kontakt Klaus Bolø, arrangør og testlærer (ordblinde), på telefon 41 18 27 96 (bedst efter 9.30) eller på mail klbo@soroe.dk

Program for dagen

Kl. 08.30: Ankomst

Kl. 09.00: Velkomst ved Formand for Børn og Undervisningsudvalget og fagcenterchef i Hal 1

Kl. 09.15-10.30: Foredrag i Hal 1 ved ordblindementorChristian Bock, der selv er ordblind.

Kl. 10.30-12.30: Stjerneløb og åbent på udstillerstandene i Hal 3A+B (Gyldendal, Nota,

Wizkids, Sorø Akademi, EUD, UU, Erhvervsliv m.fl.), frokost i cafémiljøet i Hal 3A+B.

Kl. 12.30-13.30: Foredrag i Hal 1 ved Christian Fuhlendorff, standup-komiker, der

selv er ordblind

Kl. 13.30-14.00: Afrunding og evaluering af dagen.

Artikelbillede: Photo by Rob Hobson on Unsplash

Fødselsdagsfest i Dianalund Centret

Der var lagt op til noget af en fest, da der om fredagen blev startet ud med underholdning for børnene med ballonshow ved klovnen Karl Smart. Der var efter showet uddeling af ballonfigurer til alle. Den store hoppeborg nede på det nydøbte Børnetorvet (Det tidligere Alditorvet), blev også flittigt benyttet.

Der var en gratis pølse til alle der kiggede forbi og det var der så mange der gjorde, at der var lang kø ned igennem centret.

Fødselsdag - dag 2

SuperBrugsen i Dianalund havde indbudt til gratis morgenbord allerede fra kl 9, alt imens der gik en hyggelig harmonika spillende musikant rundt i hele centret. Prisbaskeren med Danmarks billigste kaffe blev solgt fra kl. 11 og også her var der lang kø. Traditionen tro var der selvfølgelig masser af lagkage og en gratis kop kaffe til alle fødselsdagsgæsterne.

Danmark for målene

Udenfor på det lille torv havde Danmark For Målene karavanen stillet op med udstilling om natur og grøn omlægning. Her var blandt opstillet en udstilling om pantflaskernes rejse igennem genanvendelsessystemet.