Tilmelding til Kunstdage i Pinsen

Er du kunstner, kunsthåndværker eller har du et udstillingssted har du nu mulighed for at tilmelde dig "Kunstdage i Pinsen" som er en årligt tilbagevendende begivenhed, der er arrangeret af de seks sjællandske kommuner Holbæk, Kalundborg, Lejre, Slagelse, Ringsted og Sorø.

Det koster 800 kr. at deltage der giver optagelse i den folder der bliver udarbejdet, hvor der vil være en kort beskrivelse af alle de kunstnere, kunsthåndværkere og udstillingssteder der er tilmeldt. Som noget nyt er der også blevet lavet en app indeholdende de samme informationer. Der vil desuden blive gjort reklame for begivenheden på plakater og på Facebook.

Læserbrev: Problemer med af isning af kunstgræsbanen

Hej alle forældre og spillere i Dianalund Fodbold.

Hvis I har en formodning om at Holberg Arena (kunststofbanen) ikke er lige så god at spille på som den var sidste år i forbindelse med vintertræning, så er det rigtigt. Vi har ikke mulighed for at få ICE Break på kunstgræsbanen i Dianalund pga. det spildevand der løber fra kunstgræsbanen løber direkte ud i Bjørn å, som løber over på den anden side af Per Degns Vej. Spildevandet fra kunstgræsbanen vil gøre skade i kloakken, svares der fra Sorø kommune. Derfor har ejendomscenteret fået besked på at vi i Dianalund ikke må få ICE break på banen ej heller vejsalt.

(Bare til Info.:  ICE Breaken der anvendes på banen er miljøgodkendt og næsten så miljøvenligt det kan drikkes.)

Nedenstående er noget af dialogen med kommunen. :

Kommunens udsagn: ”Banen må gerne anvendes i frostvejr, den vil dog nok i praksis ikke være anvendelig”

Realitet/virkelighed.: ”Vi kan ikke spille på den, da vi oplever hvad der sker med den sorte gummi-kugle belægning når frosten sætter ind. Det samler sig i små klumper og sætter sig fast i støvler og ligger som klumper på banen og uden for banen. Og hvis der er noget miljøloven håndhæver ift. kunstgræsbaner er det meget vigtig at de gummikugler bliver på banen for de er skadelige for grundvandet i for store mængder."

Trænere er blevet bedt om at tage billeder når frosten hindrer at banen er ok at spille på, som dokumentation for kommunen skal varetage pleje af vores bane.

Jeg venter på svar fra Sorø kommune ift. nogle flere spørgsmål jeg har stillet. 

Med venlig Hilsen

Formanden
Karin Dam Pedersen

Flere bruger biblioteket

Udvidet åbningstid, Bykontor og en bred vifte af arrangementer – dét er opskriften på, hvordan bibliotekerne i Sorø Kommune har fået flere borgere inden for dørene.

Forfatterarrangementer, tirsdagstræf, musikalske lørdage, brætspil og kreaværksteder – det er blot nogle af de mange arrangementer, man har kunnet opleve på bibliotekerne i Sorø og Dianalund inden for det seneste år.

Herudover samarbejder bibliotekerne med både sundhedsplejersker, daginstitutioner og skoler om børneaktiviteter, og i aftentimerne har såvel læse- som strikkeklubber fast mødested på biblioteket. På Sorø Bibliotek kan man desuden besøge Bykontoret, som bl.a. tilbyder inspiration til oplevelser i lokalområdet og sælger billetter til arrangementer.

Flere og flere får øjnene op for biblioteket

Både Sorø Bibliotek og Dianalund Bibliotek har oplevet stigende besøgstal. Dianalund Bibliotek har haft hele 3495 flere besøg i 2018 end i 2017, hvilket svarer til en fremgang på ca. 10 procent. På Sorø Bibliotek er fremgangen på ca. fem procent med 8274 flere besøg i 2018 end i 2017. 

Det glæder Bo Christensen, formand for Kultur og Fritidsudvalget i Sorø Kommune.

– Biblioteket har man gjort en stor indsats for at åbne biblioteket op for borgerne og invitere folk inden for. Der er mange arrangementer, og ikke mindst i Dianalund er der gang i nogle rigtige fine initiativer, hvor biblioteket bliver et samlingssted for nye fællesskaber. Det er meget positivt. Jeg synes, personalet på biblioteket fortjener en stor ros her. De har i dén grad formået at gribe bolden fra den biblioteksstrategi, som biblioteksledelsen, medarbejdere og politikere formulerede i fællesskab i 2015. Her var målet netop, at biblioteket skulle åbne sig op mod omverdenen. Det har biblioteket været rigtig god til at gøre, og det er en spændende udvikling, som jeg gerne ser fortsætte.

Der skulle være gode chancer for at fortsætte den positive udvikling. Bibliotekets sæsonprogram for 2019 kommer snart på gaden og vil være spækket med gode oplevelser.

Skellebjerg og Omegns Beboerforening holder generalforsamling

Skellebjerg og Omegns Beboerforening holder generalforsamling onsdag d. 23. januar kl. 19.30 i Menighedshuset i Skellebjerg. Det har tidligere været annonceret i beboerforeningens blad, og her kommer lille reminder.

Læg gerne vejen forbi

Vi håber, at mange af medlemmerne vil lægge vejen forbi og komme med kommentarer, ris/ros og idéer til arrangementer i 2019 eller senere.

Benyt også gerne lejligheden til en snak med bestyrelsen om årets gang i Skellebjerg eller lignende.

Læs mere

Læs mere om Skellebjerg beboerforening ved at klikke her.

Solcenter i Karsholte Købmandsgård

Der er lige åbnet et solcenter på adressen Karsholtevej 27, i Karsholte Købmandsgård.

Gården, der oprindelig havde et jordtilliggende, der svarer til grundene omkring Enighedsvej, var udstykket fra Lyngmosegård/Møllegården, Karsholtevej 44, og var nok oprindelig en aftægtsgård.

I 1869 købte maltgører og rugbrødsbager Jens Jensen fra Mullerup gården. Hans kone, Anne, kom fra Niløse, og hun ønskede at flytte nærmere på sin familie her, så Jens Jensen købte den lille gård. Her indrettede han kælderen til et malteri og indrettede en høkerbutik i stueetagen. Denne høkerbutik udviklede sig til en regulær købmandshandel i løbet af et par år. Til gården hørte også et savværk og en kornmølle, der begge fik kraft fra det samme vandhjul i Bjørnevad å. Der hvor der i dag ligger et sort og hvidt hus, lå der den gang en mølledam. Jens Jensen var veteran fra 1864, hvor han måtte forlade kone og tre børn for at gå i krig. Han fik sin ilddåb i skanse 2, men undgik såvel psykiske som fysiske men, sådan som mange andre i vort område ellers gjorde.

Jens Jensen med sin familie foran købmandsgården ca. 1900
Jens Jensen med sin familie foran købmandsgården ca. 1900

Jensen var en velhavende mand og havde 7-10 folk i sit brød. 1902 solgte han forretningen til sin svigersøn, Bendsen. 1906 solgte denne møllen og savværket til Morten Pind, og i 1932 solgte han købmandsforretningen til slagteren Plambech, der drev forretningen videre. I 1951 måtte Plambech sælge forretningen på grund af sygdom til Knud Marboe fra Gammelgang og Erik Christensen, Dianalunds senere borgmester.

Købmandsgården ca. 1910
Købmandsgården ca. 1910

Erik Christensen stoppede 3 år senere, og Marboe kørte forretningen videre indtil 1990, hvor købmandshandlen stoppede. Da Marboe overtog forretningen, overtog han også en varetur, hvor han kørte ud til gårde tre gange om ugen. Købmandsgården var også et ægopsamlingssted, hvor to mand kørte rundt på gårdene hver uge og købte æg. Disse blev stillet i kasser, der hver rummede 1000 æg, ved Købmandsgården, og hver tirsdag hentede en æghandler kasserne og kørte dem til København. I 30’erne havde gården også været opsamlingssted for grise. Landmændene afleverede grisene i en fold, hvor nu Enighedsvej 2 ligger. Her blev de så hentet af Slagelse slagteri. Men i 40’erne begyndte slagteriet selv at hente grisene på de enkelte gårde.

Da Marboe overtog forretningen, var den på kun 20 m2, men han udvidede den kraftig og byggede beboelsen i gule mursten bag forhuset.

Forretningen fik ikke lov at stå ledig i lang tid, efter at Marboe havde drejet nøglen om. KFUM lejede sig ind her. I 1990’erne havde KFUM utrolig mange medlemmer og lige så mange aktiviteter. Lokalerne blev deres hjemsted, og blev kaldt Kærnehuset. Lige efter årtusindskiftet forsvandt medlemmerne pludseligt, og KFUM måtte opgive Kærnehuset. Lokalerne blev så overtaget af en frisør Sanne. 2007 lejede et par familier lokalerne og oprettede Slikjunglen, der holdt i 10 år. Nu har Guth og Frost så overtaget huset og har indrettet et solcenter.

Da bygningen rummede en stor ta-selv-slikbutik ca 2015
Da bygningen rummede en stor ta-selv-slikbutik ca. 2015

Lokalerne i Karsholte Købmandsgård har aldrig stået tomme i længere tid i modsætning til butikslokaler andre steder i byen. Det skyldes utvivlsomt, at de ligger ved en amtsvej, har toiletfaciliteter og gode parkeringsforhold.

Arkivleder
Jørgen Mogensen

Sorø Erhverv holdt nytårskur for 220 fremmødte

I går deltog rekordmange i Sorø Erhvervs årlige nytårskur for det lokale erhvervsliv. Mere end 220 havde valgt at bruge aftenen på Comwell for at ønske hinanden godt nytår og netværke på tværs af brancher og virksomheder – store som små.

Fortsat godt lokalt erhvervsklima 

Formand Michael von Bülow og næstformand Malene Frandsen, Sorø Erhvervsudviklingsråd, åbnede aftenen til tonerne af champagnegaloppen med en præsentation af årets mange begivenheder og bedrifter. Sorø Kommune indtager fortsat en første plads for regionens bedste erhvervsklima i Dansk Industris årlige erhvervsklimaanalyse og ligger samtidig også helt fremme blandt andet på skole-virksomhedssamarbejdet i Dansk Byggeris analyse.

Laila Carlsen, erhvervschef udtaler

- Vi  er utroligt glade for den store opbakning, vi oplever fra de lokale virksomheder. 3370 timer har Sorøs virksomheder brugt i selskab med Sorø Erhverv i 2018. Det gælder både som deltagere til fx temaarrangementer, men også når vi arbejder for at styrke samarbejdet mellem skole og erhvervslivet. Det er vi utroligt glade for og stolte af.

Flot præmiering af vigtigt arbejde

I år gik de to fyrtårnspriser til Hjerneskadeforeningen og ASTRA på Mærsk Mc-Kinney Møller Videnscenter.For at vinde prisen skal man have formået at skabe opmærksomhed omkring Sorø. Det kan være ved at trække besøgende, handel eller arbejdspladser til kommunen, eller på anden måde have fået sat Sorø på landkortet.

ASTRA får fyrtårnsprisen

Rolf Clausen, formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget overrakte den ene af priserne.

– Det glæder mig endnu engang at kunne konstatere, at vi har et fantastisk erhvervsliv og et fantastisk samarbejde med erhvervslivet i Sorø Kommune. Det glæder mig også, at vi med Fyrtårnsprisen kan anerkende nogle af de organisationer og virksomheder, som gør en kæmpe indsats for at sætte Sorø Kommune på landkortet. I år gik prisen til Hjerneskadeforeningen og til Astra, som er det nationale læringscenter for naturvidenskab. Begge prismodtagere har fokus på, hvordan vi udvikler og får det bedste ud af landets allervigtigste ressourcer – nemlig vores og vores børns hjerner! Det er en vigtig dagsorden, som bestemt fortjener en pris.

sammen med Hjerneskadeforeningen

Det go’e hjørne i Karl F. Petersens gamle butik

Smørrebrødsbutikken ”Det go’e hjørne” på hjørnet af Dr. Sells Vej og Sømosevej i Dianalund er lige åbnet. De fleste lidt ældre mennesker husker stedet som Karl F. Petersens manufakturhandel.

Selve huset er fra 1948. Boghandler Rasmus Nielsen, der havde forretning og bolig på Stationsvej, overtalte Emil Knudsens enke til at sælge sig den grund med æbletræer, hun ejede her. Emil Knudsen var elinstallatør og frihedskæmper og som sådan døde han i tysk fangenskab i februar 1945, hvorefter enken ønskede at flytte væk fra byen. Derfor kunne Rasmus Nielsen købe grunden. Han byggede det hus, der står der endnu, til sin datter og svigersøn. Huset indeholdt 3 forretninger i stueetagen og to lejligheder på første sal. De to forretninger, der lå i hvert sin ende, var spejlvendt af hinanden. I øst enden drev svigersønnen boghandel, mens hans bror, Karl F. Petersen fik vestenden. I midten havde Banken for Sorø og omegn til huse.

Boghandleren, Egon Petersen, døde i 1963 og forretningen blev overtaget af boghandler Mogens Jensen, der i 1969 byggede den forretning, hvor nu Diana Radio har til huse. Senere flyttede han ned i Dianalundcentret, hvor boghandlen stadig ligger.

Banken for Sorø og omegn blev til Privatbanken, der blev til Unibank, der nu hedder Nordea. Den flyttede også ned i centret i den bygning, der nu rummer et fitnesscenter. Karl F. Petersen blev boende. Butikken, der var hypermoderne i 1948, ændrede ikke udseende før Karl F. Petersen døde i 2006. De første år kunne der være kø ved butikken, for Karl F. Petersen førte de sidste moder i dametøj.

I 2007 åbnede børnetøjsbutikken Hannibal i Karl F. Petersens lokaler, senere kom der en blomsterbutik og senere overtog Ungdomsskolen lokalerne. Boghandlen og banken blev overtaget af Poul Tams ejendomshandel i 1988.

Karl F. Petersens bil, en Volvo, medvirkede i Tv-serien Krøniken, hvor direktøren for radiofabrikken Bella kørte rundt i den.

Skrevet af Jørgen Mogensen
Arkivleder