Forskønnelsesdag på Holbergskolen

Sidste år startede skolebestyrelsen på Holbergskolen en tradition, som blev kaldt "Skolens dag". Igen i år var alle klasser, med deres lærer, elever og forældre inviteret til at gøre lidt ekstra for deres skole. Overalt blev der vasket og ryddet op de steder der normalt ikke når at få den ekstra opmærksomhed. Ligesom sidste år benyttede også 9. klasserne sig af muligheden for at tjene lidt ekstra til årets store skolerejse, ved at sælge kage og drikkevarer fra deres midlertidige bod.
Grill under halvtag
Selvom regnen silede ned det meste af dagen og aftenen, lykkedes det alligevel at få blus på grillene. Indtagelsen af den medbragte mad måtte dog foregå indendørs. I alt ialt var det igen i år en succes med at få forskønnet Holbergskolen. Billeder er fra deltagende forældre [gallery link="file" ids="13350,13351,13352,13353,13354,13355,13356,13357"]  

Sorø Kommune får lov at låne 34 millioner

Sorø Kommune har netop fået besked fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om, at kommunen bevilges lånemulighed på i alt 34 mio. kr. De 30 millioner bevilges som et tiårigt likviditetslån, mens de resterende fire millioner kan lånes til udvikling af den borgernære velfærd i form af konkrete projekter. Borgmester Gert Jørgensen siger:
– Det glæder mig meget, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har lyttet til vores forespørgsel og vist forståelse for den vanskelige situation, vi er havnet i som følge af tilbagekøbet af gadebelysningen fra SEAS-NVE. I den vanskelige budgetproces, vi befinder os i, er det imidlertid vigtigt, at vi husker, at der er tale om lån. De 30 millioner skal betales tilbage over ti år med godt tre millioner om året.
Falder på et tørt sted
Der er dog ingen tvivl om, at de 34 millioner falder på et tørt sted i forhold til vores likviditet og den igangværende budgetproces, hvor byrådet skal finde balancen mellem indtægter og udgifter.
– I det tekniske budget har vi på forhånd tilført midler for at følge med den demografiske udvikling i kommunen. I forhold til at løse den budgetmæssige udfordring, vi står overfor, så har vi jo som politikere især tre håndtag, vi kan dreje på. Vi kan håbe på statslige tilskuds- og lånemuligheder. Vi kan udskyde planlagte anlægsopgaver, og vi kan prioritere i kommunens serviceniveau. Som bekendt fik vi ikke andel i særtilskudspuljen, men derfor er det så meget desto mere glædeligt, at vi nu får låneadgang på 30 millioner til likviditet. Det letter naturligvis presset på de øvrige håndtag en smule, siger Gert Jørgensen.
Sorø Kommunes budget er i høring. Budgetforslaget indeholder et løft på 32 mio. kr. i 2019 til kommunale serviceudgifter, hvoraf de 10 mio. kr. alene er udgifter forbundet med den demografiske udvikling i antallet af børn og ældre. Det er blandt andet dette budgetløft, som giver den aktuelle budgetmæssige udfordring og gør det nødvendigt at prioritere i de kommunale udgifter.

Teknisk budget med udsigt til anlægs- og servicetilpasninger

Efter to år med kommunale budgetter uden besparelser, må såvel borgere som politikere i år forberede sig på en vanskeligere situation i år. Ligesom mange af landets øvrige kommuner er Sorø Kommunes økonomi under pres, og ud af det tekniske budgetforslag, som netop er sendt i høring, fremgår det, at der skal findes prioriteringsforslag for 25-30 mio. kr. i 2019, hvilket svarer til mellem 1 og 2 procent af Sorø Kommunes samlede budget, som er på 1,87 mia. kr. om året.

Find budgettet her: Budgetforslag

Omprioriteringer er nødvendige for at skabe det råderum, som er nødvendigt for at håndtere nye opgaver og rumme de behov, der opstår som følge af flere borgere eller af ændringer i borgernes behov.

Det er især tre faktorer, som sætter kommunens økonomi under pres.

Positiv befolkningsudvikling

Den positive befolkningsudvikling, hvor flere borgere i alle aldre flytter til Sorø Kommune, er meget positiv på længere sigt. På den korte bane giver tilvæksten af især børn og ældre dog et pres på den kommunale økonomi, da det medfører øgede udgifter til børnepasning og ældrepleje.

Den længe ventede udligningsreform, som har været til forhandling i Folketinget i foråret, er pt. sat i bero, fordi det ikke lykkedes partierne at nå frem til en aftale før sommerferien. Det betyder, at en ændring af reformen ikke kan nå at træde i kraft pr. 1. januar 2019, som det ellers var ønsket. Det får negativ betydning for Sorø Kommunes økonomi, da Sorø Kommune er blandt de kommuner, som gennem flere år har været underkompenseret i udligningssystemet.

Endelig har beslutningen om at købe vejbelysningen af SEAS-NVE sat kommunens likviditet under pres. På lang sigt er det en økonomisk fordelagtig beslutning, men på den korte bane medfører det en investering på ca. 35 mio. kroner.

Borgmester Gert Jørgensen siger:

– Vi går til opgaven med at skabe råderum til at løse det kommende års nye opgaver med både alvor og optimisme. Det er naturligt, at vi efter et par år uden besparelser har brug for at se vores budgetter og aktiviteter igennem, så vi kan forny kommunens velfærd indenfor de givne indtægter. Jeg ser frem til et godt forhandlingsforløb med byrådets partier, så vi i fællesskab kan finde den rigtige balance, når vi planlægger økonomien omkring de kommende års kommunal velfærd.

Det tekniske budgetforslag, som danner grundlaget for den politiske forhandling mellem byrådets partier, rummer derfor forslag til omprioriteringer på i alt 80 forskellige områder og til en samlet værdi af 34 mio. kr. i 2019, hvilket giver mulighed for politisk prioritering.

Iværksætterkursus skal hjælpe nye virksomheder godt i gang

Allerede den 5. september har du mulighed for at hente inspiration til dit iværksætterprojekt, når der afholdes informationsaften som afsæt for det kommende kursus.

- På informationsaftenen introducerer vi kurset, og gennemgår de emner der undervises i. Derudover er der et indlæg omkring forretningsplanen og hvilke overvejelser, man bør gøre sig, før man går i gang. Informationsaftenen er for alle, og man er ikke bundet til at deltage på iværksætterkurset efterfølgende, forklarer Bolette Trier Nissen, der er erhvervskonsulent hos Slagelse Erhvervscenter.
Hvordan kommer du videre?

Selve kurset starter den 18. september og løber over otte tirsdage frem til den 13. november. Deltagerne føres gennem en række relevante emner bl.a. forretningsidéen, økonomi, markedsføring, salg, forsikringsforhold og jura.

- Det er et bredt program, der skal sikre, at kursisterne kommer igennem de emner, vi erfaringsmæssigt ved, kan være udfordrende som iværksætter. Når kurset er afsluttet, er målet for os, at deltagerne har fået en masse relevante informationer, men endnu vigtigere at de ved, hvordan de kommer videre med deres idéer og projekter, siger erhvervschef for Sorø Erhverv, Laila Haunstrup Bregner Carlsen.
Hele vejen rundt

En af de tidligere kursister, Rikke Johnsen, var så småt gået i gang med sin virksomhed, da hun hørte om iværksætterkurset. Hun deltog sidste efterår, og har efterfølgende fået udviklet ”Rikkes Æ ldreomsorg” til en fornuftig forretning, hvor hun kan leve af det, hun allerhelst vil; at give ældre medborgere hjælp og omsorg i hverdagen.

- Jeg tog nok kurset lidt bagvendt i forhold til flere af de andre, da jeg allerede var i gang med min virksomhed, men det var absolut ikke et minus. Jeg synes, det var et supergodt forløb, hvor vi nåede hele vejen rundt om de emner, jeg gerne ville vide mere om. Der er rigtig mange ting at få styr på i starten, og der er kurset en god hjælp, siger hun.
Startet på nyt iværksætteprojekt

Den beskrivelse af opstartsforløbet, kan Katja Feilberg godt genkende. Hun deltog på iværksætterkurset tidligere på året, og har udover den oprindelige virksomhed, efterfølgende startet endnu et iværksætterprojekt.

- Da jeg var halvvejs igennem informationsaftenen, vidste jeg, at jeg ville deltage på kurset. På det tidspunkt var jeg lige sprunget ud som selvstændig med virksomheden KelsaVisions inden for bogholderi, administration og digital markedsføring. På kurset fik jeg masser af brugbar viden. Det var lige det, jeg havde behov for. Efterfølgende har jeg også brugt den viden til at starte et nyt projekt op sammen med en partner. Vi har lavet en online stressplatform der hedder Tid og Balance, hvor vi hjælper stressramte med at få nem adgang til viden og hjælp. Det er fantastisk spændende at opdage, hvordan de ting jeg fik med fra kurset, også kan bruges i en ny proces, siger Katja Feilberg.
Den bedste start

Iværksætterkurset er for alle, både dem der lige er gået i gang, og dem der bare har en god idé. Informationsaftenen afholdes den 5. september, og der er opstart på kurset den 18. september. Begge dele afholdes hos Slagelse Erhvervscenter i Det Gamle Posthus, Sdr. Stationsvej 26, 1. sal i Slagelse.

- Undersøgelser viser, at der er en større sandsynlighed for, at en nystartet virksomhed lever mere end tre år, hvis man modtager vejledning før og under opstart. Derfor prioriterer både Slagelse Erhvervscenter og Sorø Erhverv at kunne tilbyde iværksætterne den bedste start blandt andet via gode kurser og vejledningstilbud, siger Bolette Trier Nissen fra Slagelse Erhvervscenter.

Tilmelding til informationsaften og iværksætterkursus på www.slagelseerhvervscenter.dk

Tilmeld dig til Informationsaftenen her: https://www.slagelseerhvervscenter.dk/store/p57/informationsaften Og til selve iværksætterkurset her: https://www.slagelseerhvervscenter.dk/store/p56/Ivaerksaetterkursus2018#

Historiske dage i Dianalund – ud af skolen og ind i historien

Af Jørgen Mogensen
Artikelbillede: Pixabay

Næsten 350 elever på Holbergskolen kommer til at opleve historien i lokalområdet fra den 3. til den 7. september. I et formidabelt samarbejde mellem Holbergskolen og en række institutioner og organisationer i Dianalund og Skellebjerg vil 3. til 8. klasse mærke det lokalhistoriske vingesus i uge 36.

De involverede institutioner og organisationer er:

 • Lokalarkivet
 • Borgerhuset
 • Filadelfias Museum
 • Kunstnergården
 • Menighedsrådet (Tersløse og Skellebjerg kirker)
 • Spejderhytten
 • Tersløsegård
 • Hertil kommer så Kulebjerg overdrev (Knoldebjerg)

3. og 4. klassetrin skal se og opleve oldtiden, dels i Lokalarkivet, dels på Knoldebjerg og i lokalområdet.
4. klassetrin skal desuden besøge Tersløse kirke
5. og 6. klassetrin skal opleve landbruget i gamle dage og kunst på Kunstnergården, opleve Filadelfias kirke, Skellebjerg kirke og Tersløse kirke samt prøve at være spejder
7. klassetrin skal besøge Tersløsegård, Kunstnergården og Tersløse kirke
8. klassetrin skal lege byråd i Den gamle byrådssal i Borgerhuset, skal besøge Filadelfias museum og Lokalarkivets udstilling om Indre Mission.

Det bliver en spændende og krævende uge. Til gengæld får eleverne en oplevelse for livet.

Byens blad på gaden med august nummer

Det nye nummer af Dianalund Byens blad er på gaden med deres august nummer. Denne gang er der om et stort historie projekt, hvor børnene lærer om Dianalunds historie. Dianalund Centret fejrer fødselsdag med Hr. Plys og masser af lagkage. I Stenlille har de igen i år sat deres store arrangement op "Sjov i gaden". Denne gang med western-tema, og derfor har de valgt at kalde det for STENLILLE Hus på prærien med en mængde aktiviteter i gennem hele ugen.
Multitalentet fra Togo
Du kan også læse historien om Sylvester Agbedoglo fra det vestafrikanske land Togo, med mange talenter både lige fra trommespiller til lokalpolitiker. Du kan læse hele bladet her: https://issuu.com/dianalundby/docs/12dianalundby-web

Hvem skal have frivillighedsprisen

Du kan stadig indstille din kandidat
Alt du skal gøre er at sende en mail til Susanne Lysholm Jensen på suje@soroe.dk, hvori du fortæller om hvem du vil indstille og med hvilken begrundelse. Det kan både være en individuel person og en gruppe af personer. Der lægges vægt på at din kandidat enten
 • viser stort engagement til gavn for andre
 • har skabt opmærksomhed på en ellers overset problematik
 • har fremmet samarbejdet på tværs af den frivillige verden
 • eller har ydet en usædvanlig indsats igennem en årrække og bidraget til, at Sorø Kommune er et godt sted at bo.
Det kan selvfølgelig også være en kombination af flere af de ovennævnte.
Vinderen udpeges
Social- og Sundhedsudvalget udpeger vinderne, og priserne for individuel og gruppe bliver overrakt den 28. september, som er i forbindelse med fejringen af Frivillig Fredag.

En af Dianalunds markante bygninger har fået nyt indhold

Skrevet af: Jørgen Mogensen, Arkivleder Dianalund har haft læge siden 1877. Oprindelig boede lægen på hjørnet af Seehusenvej og Dr. Sells Vej, der hvor der i dag er et anlæg. Den anden læge i huset startede Filadelfia og kunne efterhånden ikke passe den almindelige lægepraksis. Derfor flyttede en ny læge til egnen, Dr. Christiansen. Han byggede huset, der nu har adressen Dr. Sells vej 20b Hans hus bestod kun af det mod gaden gavlvendte hus mod øst og så den lave længe i tilknytning hertil. I det gavlvendte hus boede han med sin familie, mens konsultationen var i den lave bygning. Han havde også en stald og kuskebolig. Den bygning lå omtrent der, hvor nu nr. 18 ligger. Jorden omkrig den nuværende Dr. Christiansens vej tilhørte oprindelig også ham. Her kunne hans heste græsse, og her havde han æbletræer.
Kommunekontor og teknisk skole
Dr. Christiansens efterfølger, Tage Philbert, solgte det store hus til kommunen i 1955 og byggede et mere beskedens hus i baghaven, Dr. Sells Vej 20a. Kommunen byggede den mod vejen gavlvendte bygning i vestenden og indrettede kommunekontor, kæmnerbolig, teknisk skole og bibliotek i bygningen. Biblioteket var på første sal i den nye tilbygning, mens kæmneren (kommunaldirektøren) boede i stueetagen. Kommunekontoret var i stueetagen i resten af bygningen, mens teknisk skole var på første sal. Efter kommunesammenlægningen i 1966 blev kommunekontoret for lille og indeholdt for få parkeringspladser. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor at flytte rådhuset ½ km mod syd og dermed også byens centrum. Det nye kommunekontor – i dag Borgerhuset – blev opført på bar mark og stod færdigt i 1969. Kommunen tog derefter fat på at indrette det gamle kommunekontor til bibliotek. Det stod færdigt i 1970/71 og blev rosende omtalt i samtidens aviser som et meget smukt bibliotek. I 1975 ansattes en bibliotekar på deltid, Hans Henrik Petersen. Da kæmneren byggede nyt hus i midten af 1970’erne, fik biblioteket rådighed over hele huset, og bibliotekaren blev fuldtidsansat i 1979, samtidig med at en børnebibliotekar blev ansat på deltid. 1997 udlåntes de første cd’er, og edb-registrering indførtes 2001. I forbindelse med den nye kommunesammenlægning pr 1.1. 2007 aftaltes det, at Dianalund skulle bevare sit bibliotek, og at det skulle flyttes op i rådhuset fra 1969 (Borgerhuset). Det skete i 2012, og huset på Dr. Sells Vej 20b stod tomt, idet også Lokalhistorisk Arkiv flyttede op i Borgerhuset. Teknisk skole var ophørt i 1958. I første omgang blev huset udlejet til Røde Kors, der brugte det til skole og til administration for flygningehjælpen på Vestsjælland. Senere blev det solgt og i dag er der indrettet 8 lejligheder, hvoraf 7 allerede er beboet. [gallery link="file" ids="13049,13050,13051,13052"]