Klar, parat – “På banen”

Populær skaterbane
Som mange måske har bemærket, er arbejdet i fuld gang på det store aktivitetsområde "På Banen". Skaterbanen, som FSR Beton har arbejdet på i ca. 4 uger, er støbt færdig. Banen er blevet taget fantastisk godt imod og bliver allerede flittigt brugt af både skatere, løbehjuls- og rulleskøjteentusiaster. Fjernelse af hegnet afventer de sidste godkendelser, alting tager dog desværre lidt ekstra tid i ferieperioden.
Parkourbanen
Opførelse af parkourbanen er netop begyndt, på dette område bliver der rig mulighed for, at alle kan boltre sig, hvad end det er for at træne parkour, eller om man blot ønsker at hænge på hovedet. Parkour består i alt sin enkelthed i, at bevæge sig i de omgivelser man er til stede i. Altså at bevæge sig fra A til B hurtigt og effektivt, udelukkende ved brug af egen krop. Parkourbanen forventes færdigbygget i slutningen af august måned.
Fitnessområde
Samtidig med at parkourbanen bliver sat op, bygges også fitnessområdet hvor det bliver muligt at dyrke mange former for fitness. Fitnessområdet forventes at stå færdig i slutningen af august.
Multibanen og scenen
Efterhånden som de pavillioner, der huser Lundebos beboere midlertidigt, bliver fjernet, vil først opsætningen af multibanen gå i gang og til sidst vil scenen blive etableret hen i mod hjørnet af ventemøllevej og daginstitutionen Ventemøllegården. Multibanen vil ligesom de øvrige områder kunne benyttes af børn og voksne i alle aldre og efter formåen. Det er stadig lidt uklart hvornår de sidste pavillioner vil blive fjernet så scenen kan færdiggøres, men multibanen vil sansynligvis stå klar i midten af september. Der håbes på at scenen kan stå færdig omkring midten af oktober eller starten af november. [gallery ids="12982,12983,12984" link="file"]
Opvisning og indvielse
Dianalund B&U Kultur der står bag indsamlingen af midlerne til - og oprettelsen af Aktivitetsområdet "På Banen", fortæller at de i forbindelse med indvielsen er i gang med at forsøge at arrangerer opvisning ved professionelle skatere og Calisthaenics/parkour udøvere som efterfølgende vil undervise i hvordan banerne kan bruges. Husk at følge med på deres facebookside: facebook.com/bogukultur

Tennisskole for børn og unge

Igen i år har tennisklubben i Dianalund holdt en Tennisskole i 3 dage, for alle 6-16 årige. Der blev tilmeldt 8 børn og unge samt nogle tilløbere. De var i alderen fra 5 1/2 år og op til 15 år. Alle var søde mod hinanden og de knoklede selvom deres træner, Sylvester var "hård". Men til gengæld lærte alle børnene at spille tennis, også dem der ikke havde prøvet det før.
Uden mad og drikke
Tenniseleverne skulle holdes friske så derfor var der både frugt og vand, som formanden og kassereren for tennisklubben sørgede for hele tiden var til rådighed. Eleverne skulle dog selv medbringe en madpakke. Frugten var sponsoreret af SuperBrugsen i Dianalund og vandet blev leveret af Sparekassen Sjælland-Fyn i Dianalund. Der meldes fra klubben at selvom tennisskolen i år var godt besøgt, kan der sagtens være plads til flere til næste år.
[gallery ids="12997,12996,12995" link="file"]  

Tre historiske ture i sommervarmen

Lokalarkivet i Dianalund er lukket i juli måned. Og så melder spørgsmålet sig uvægerligt: Hvad skal vi dog så få tiden til at gå med, når ikke man kan besøge Lokalarkivet? Det har Lokalarkivet naturligvis tænkt på: På vor hjemmeside er der tre historiske ture, man kan tage på med sin smartphone eller i-pad:
  • en oldtidstur
  • en byvandring i Dianalund
  • en byvandring i Ruds Vedby
Find dem her
Du finder dem her: http://gammeldianalund.dk/ Lokalarkivet åbner igen den 9. august

Sorø Kommune åbner legepladser op

I 2017 har der kørt en forsøgsordning med åbne legepladser på tre daginstitutioner. Forsøgsordningen har været en succes og bredes nu ud til at omfatte fem daginstitutioner og kommunens seks skoler.

Det betyder, at i alt 11 legepladserne fra og med juli står åbne for offentligheden, når institutionens åbningstid slutter.

Ideen om at åbne legepladserne er en del af byrådets mål om at udvikle skolernes og institutionernes udendørs aktivitetsområder.  ”Vi har haft succes med at åbne tre legepladser op i 2017 og ser derfor kun god grund til at brede ordningen ud. Og nu hvor sommerferien står for skud, håber vi, at rigtig mange vil gå ud og gøre brug af tilbuddet og besøge vores åbne legepladser” – siger formand for Teknik og Miljøudvalget Jens Nygaard og formand for Børn og Undervisningsudvalget Lars Damgaard.

Kan bruges når institutionen er lukket

De åbne legepladser kan anvendes i døgnets lyse timer af alle kommunens borgere og besøgende når institutionen eller skolen er lukket, samt i weekender og i ferieperioder.  Pladserne står ulåste og er markeret med skilt ved indgangen. Leg er på eget ansvar, og institutionerne håber, at alle vil passe godt på børnenes legepladser.

Områdedeler Johanna Jonsdottir kan bekræfte, at 2017 har givet gode erfaringer med de åbne legepladser. ”Selvfølgelig appellerer vi til, at alle vil passe på vores legepladser, for de skal stå klar til vores børn mandag morgen når en ny uge begynder – ja og så er det altså rigtig træls, når der er en hunde-høm-høm midt i sandkassen. Men det synes vi også, at langt de fleste tænker over og respekterer. Det er dejligt at se vores gode legepladser blive brugt, og vi håber, endnu flere vil gøre brug af dem, nu hvor flere åbnes op.” – siger Johanna.

Oversigt over åbne legepladser i Sorø kommune

Disse legepladser bliver fra juli 2018 ”åbne legepladser” i Sorø Kommune

Skoler:

·        Frederiksberg Skole
·        Sorø Borgerskole
·        Pedersborg Skole
·        Stenlille Skole
·        Holbergskolen
·        Ruds Vedby Skole

Daginstitutioner:

·        Grønnegården
·        Holberghaven
·        Magdalene Haven
·        Villa Villakulla
·        Natur-Børnehuset

Globalt udsyn – lokal udvikling

Et samlet byråd besluttede den 28. juni at sende forslaget til Vision og Planstrategi 2022 for Sorø Kommune i offentlig høring frem til 21. september. Borgere, virksomheder, foreninger, organisationer og andre inviteres til at give deres besyv med i form af et høringssvar.
Globalt udsyn
Som noget nyt har byrådet besluttet at lade FN’s 17 verdensmål udgøre den overordnede ramme for Vision og Planstrategien. FN’s verdensmål er en ambitiøs, global udviklingsplan, som frem mod 2030 skal bane vejen for en mere bæredygtig verden – i økonomisk, social og miljømæssig forstand. Borgmester Gert Jørgensen siger:
– Ved at tage afsæt i FN’s 17 verdensmål vil vi gerne signalere, at selvom vi er en mindre kommune, kan vi godt have et stort udsyn og tage vores del af ansvaret i en global verden. Flere og flere lande, organisationer og myndigheder orienterer sig mod FN’s 17 verdensmål som et pejlemærke for udviklingen. I byrådet synes vi det er spændende at se, hvad vi kan få ud af at se vores lokale udvikling i et større perspektiv.
Løsninger skabes i fællesskab
Gennem fire lokale temaer lægger Vision og Planstrategien op til et bredt samarbejde med borgere, virksomheder, foreninger og andre interessenter om at skabe fælles, tværfaglige løsninger på de muligheder og udfordringer, som Sorø Kommune står over for.
– Det står lysende klart, at løsningerne på fremtidens udfordringer er noget, der skabes i samarbejde mellem flere aktører. Hvad enten det handler om at fremme sundhed og trivsel blandt udsatte borgere, at sikre at de unge kommer godt i gang med en ungdomsuddannelse eller at tiltrække flere borgere til vores kommune – så er det ikke opgaver, kommunen kan løse alene. Samarbejde, tværfaglighed og fællesskab er begreber, som kommer til at fylde meget mere i de kommende år, siger Gert Jørgensen.
Vær med
Forslag til Vision og Planstrategi kan ses på hjemmesiden www.vision2022.soroe.dk. Her kan man også indsende sit høringssvar frem til 21. september. Der vil blive holdt et borgermøde om Vision og Planstrategien den 11. september. Vision og Planstrategi 2022 behandles endeligt i Byrådet den 21. november 2018. Vision og Planstrategien danner desuden grundlag for den kommende kommuneplan.
Fakta om Vision og Planstrategi 2022
Byrådet har udvalgt ni verdensmål, som er særligt relevante for Sorø Kommune. Det er verdensmål nr. 3 ”Sundhed og trivsel”, nr. 4 ”Kvalitetsuddannelse”, nr. 7 ”Bæredygtig energi”, nr. 8 ”Anstændige jobs og økonomisk vækst”, nr. 9 ”Erhverv, innovation og teknologi”, nr. 11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”, nr. 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion”, nr. 13 ”Klimaindsats” og nr. 17 ”Partnerskab for handling”.
Fire lokale temaer
  • Tema 1: Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle
  • Tema 2: Levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie
  • Tema 3: Viden og vækst – arbejde og uddannelse til alle
  • Tema 4: Erhverv, infrastruktur, innovation og teknologi
Høringsperioden
Vision og Planstrategi 2022 er i høring fra 29. juni til 21. september 2018. Send dit høringssvar til vision@soroe.dk. [gallery link="file" columns="2" ids="12889,12890"]

Fyldt med mod og selvtillid efter Filadelfia’s Specialskole

Kan ikke måles på en karakterskala
Mens Facebook flyder over med 12-taller, så er historien om Theis Hatton fra Roskilde en helt anden succes, som man ikke kan måle på en karakterskala med tal – men på en vægt med selvtillid og gå-på-mod. Udfordringer med diagnoser, mobberi og modløshed kunne tage lysten fra enhver. Men Theis Hatton fik vendt udviklingen og begyndte på en frisk på Filadelfia's Specialskole – lige nu med et 10-tal i skriftlig dansk ved 9. klasse afgangsprøve.
- Det er helt vildt og fantastisk at komme så langt. Skolen har været god for mig, forklarer Theis Hatton, som har epilepsi og ADD – en forstyrrelse af opmærksomheden.
De sidste 2,5 år har han taget toget kl. 7 om morgen fra Roskilde og mødt ind på skolen i Dianalund kl. 8.30. Det tager 1,5 time hver vej. Før passede han ikke sin skole i Roskilde. Han kom der en gang om ugen i et par timer. Mere kunne han ikke overskue.
- Jeg blev mobbet, havde ingen at tale med og passede ikke ind. Til sidst holdt jeg op med at komme. Her på specialskolen får jeg den støtte, som jeg har brug for. Undervisningen foregår i mit tempo. Hvis man går i 7. klasse, men ens niveau svarer til 5. klasse, så er det der, man begynder – og jeg er virkelig rykket, forklarer Theis Hatton.
Hjemme i Roskilde er Lene Gramstrup glad, som er mor til Theis. Hun har fulgt udviklingen både fagligt og på selvtilliden.
- Theis har fået troen på sig selv og på, at han er god nok, som han er. Det er rigtig vigtigt. Skolen har været dygtig til at anerkende og se Theis behov, fortæller hun.
En af flere elever
Theis Hatton er bare en ud af flere elever, som klarer sig godt efter en tur på skolebænken på Børneskolen, Filadelfia.
- Vi arbejder med en anerkendende tilgang til de unge og deres udfordringer. Det bygger dem op og giver dem en tro på sig selv. Vi giver dem også redskaber til at strukturere hverdagen, så de kan håndtere udfordringer som fx besvær med hukommelsen og koncentration, forklarer leder af Børneskolen Jesper Thor Olsen. - Børn vil gerne, hvis de kan. Mange har oplevet, at der er mange ting, som de ikke formår. Men vi hjælper dem til at kunne selv
Glæder sig til efterskolen
Theis Hatton skal nu i 10. klasse på efterskole. Han er ikke i tvivl om, at det nok skal gå.
- Det er dejligt bare at glæde sig til efterskolen. Alle har noget at kæmpe med, og jeg har været igennem det meste. På efterskolen kan jeg koncentrere mig om det sociale. Det faglige kan jeg godt, forklarer han.
Fakta om børneskolen
Børneskolen på Filadelfia er for børn og unge med kognitive vanskeligheder eller skolevægring som følge af fx ADHD, autisme, epilepsi, hjerneskade eller lignende. Der er klassetrin fra 0.-10. klasse. Se også mere her: http://www.filadelfia.dk/formidling/boerneskolen