Der bliver hejst blå flag i Sorø kommune

Ingen havkyst
I Sorø Kommune er der ingen havkyst. Til gengæld er der andre gode bademuligheder rundt om i kommunen, hvis man skulle få lyst til at hoppe en tur i vandet. I Ruds Vedby blev badesæsonen skudt i gang den 19. maj, hvor Ruds Vedby Friluftsbad havde første åbningsdag i år. Det lune og solrige vejr i pinsedagene, gav forrygende forudsætninger for en god start på badesæsonen, og mange gæster benyttede sig af muligheden for at blive kølet af i varmen. Henover pinsen lagde flere end 200 et visit forbi Friluftsbadet hvor de havde mulighed for at nyde solens stråler i de grønne og rolige omgivelser.
Højre vandtemperatur i børnebassinet
Sorø Kommune har forinden åbningen gennemført nogle tekniske ændringer, således at temperaturen i børnebassinet nu er den samme som i voksenbassinet. Før var temperaturen i børnebassinet 2-3 grader koldere. I Friluftsbadet bliver vandet i de to bassiner renset biologisk og man er derfor fri for at tilsætte klor i vandet. Der bliver taget vandprøver på ugebasis og de første to prøver blev taget i ugerne op til åbning. Begge vandprøver var uden anmærkninger og badevandskvaliteten er helt i top.
Parnas og Tystrup sø
Foruden en tur i Friluftsbadet, har man i Sorø Kommune også mulighed for at hoppe i bølgerne og tage sig en svømmetur i Sorø Sø ved Parnas eller ved Skjolden og i Tystrup Sø ved Frederikskilde. Sorø Kommune har alle tre steder fået tildelt Blå Flag, som markerer at badestedet har gode badefaciliteter (toiletter, redningskrans m.m.) og at vandet er af høj hygiejnisk kvalitet. I løbet af sommeren tager Sorø Kommune løbende vandprøver for at holde øje med vandkvaliteten. Der er også en lang række Blå Flag aktiviteter. Man kan f.eks. tage på fisketur i Møllesøen, eller man kan hive kikkerten frem fra gemmerne og tage med på fuglesafari ved Tystrup Sø. På Sorø Kommunes hjemmeside finder du mere information om de mange Blå Flag aktiviteter. Deltagelse i aktiviteterne er selvfølgelig  gratis.
Ruds Vedby Friluftsbad
·         Friluftsbadet har to bassiner – et 25 m svømmebassin og et børnebassin med sandstrand ·         Badevandstemperaturen er omkring 23-24 grader ·         En enkelt entrébillet koster 25 kr. Et 10-turskort koster 200 kr. ·         Åbningstiderne er mandag til fredag kl. 14.30 – 17.00. Lørdag og søndag kl. 13.00 – 17.00 I skolernes sommerferie er der åbent alle ugens dage fra kl. 13.00 – 17.00.
Blå Flag
·         Blå Flag kampagnen er en international kvalitetsordning som i Danmark varetages af Friluftsrådet ·         Blå Flag vil være hejst i perioden fra den 1. juni til den 1. september ·         De seneste badevandsresultater findes på Sorø Kommunes hjemmeside
Kontakt vedrørende Ruds Vedby Friluftbad
Søren Borup Jensen sboj@soroe.dk Tlf. 24 41 51 72
Kontakt vedrørende Blå Flag
Christian Holt chho@soroe.dk tlf. 57 87 63 57  

Så er akutteamet klar!

Bedre samarbejde mellem sygehus og kommune
Færre genindlæggelser og en mere tryg overgang fra sygehus til eget hjem. Det er målet for det nye Akutteam, som fra 1. juni vil være en del af Sorø Kommunes sundhedstilbud til borgerne.
– Med akutteamet ønsker vi at styrke indsatsen over for borgere, som bliver udskrevet fra sygehuset. Det er utrolig vigtigt, at samarbejdet mellem sygehuset og kommunen omkring den enkelte borger fungerer godt, så borgeren får den nødvendige hjælp til fx medicin og genoptræning med det samme, siger formand for Social og Sundhedsudvalget, Lars Schmidt.
Akutteamet er oprettet med puljemidler fra Sundhedsstyrelsen, og håbet er, at akutteamet kan bidrage til at knække kurven over genindlæggelser, som har været stødt stigende over de senere år. De mange genindlæggelser skyldes blandt andet, at borgerne udskrives hurtigere og hurtigere fra sygehuset.
Tværfagligt team til styrkelse af rehabiliteringen
Teamet skal ikke erstatte de eksisterende tilbud, men bygge videre på de tiltag og tilbud, som allerede findes. Teamet arbejder tværfagligt og skal desuden styrke den rehabiliterende indsats efter udskrivelsen, for eksempel ved at hjælpe borgeren hurtigt i gang med den rette genoptræning. På sigt er det også planen, at akutteamet skal arbejde forebyggende med borgere, som er i risiko for at blive indlagt. Her kan Akutteamet nemlig tage infektionsprøver, give inhalationsbehandling mv. og forhåbentlig derigennem hjælpe nogle borgere så meget, at en indlæggelse kan undgås. Akutteamet består af fem sygeplejersker, to fysioterapeuter og en leder. Teamet har til huse på sundhedscenteret, hvorfra de kører ud til de nyudskrevne borgere.

Borgerhuset og Dianalund Centret

Større sammenhæng
Der er i forbindelse med helhedsplanen blevet dannet en gruppe, der vil forsøge at skabe et område omkring Dianalund Borgerhus, som giver en bedre sammenhæng mellem Dianalund Centret og Borgerhuset. Det er målet at skabe en mere dynamisk bymidte ved at opføre en imødekommende og tilgængelig adgang fra Centret til Borgerhusets nye hovedindgang langs bygningens sydlige facade.
Imødekommende og tilgængelig adgang
Der benyttes de samme 30 x 30 cm beton fliser og granit chaussésten bånd som er anlagt ved Centrets plads midt for Dianalund Centret, for på den måde at opnå en bedre sammenhæng mellem de to områder. Kantstenen, der nu ligger langs p-pladsen ved handicaprampen, flyttes ud, så den kommer til at flugte med kantstenen ved indkørslen fra Sømosevej. På det område anlægges der en 7 m bred promenade med et legende mønster af belægning, græs og træer som guider besøgende mellem Borgerhuset og Centret. Den eksisterende cykeloverdækning bliver erstattet, og den sydlige terrasse renoveres. Ved den østlige facade reetableres der to trapper op til en renoveret ”læseterrasse” med tilhørende nye indgange/sikkerhedssystem ind til biblioteket.
Parkering
Der nedlægges 20 parkeringspladser i forbindelse med etablering promenaden, disse erstattes ved at benytte de omkring 20 grus parkeringsbåse på den modsætte side af den nye hovedindgang. De 20 grus p-båse sammen med de 25 eksisterende asfalt p-båse (på den modsatte side af den fremtidige promenade) svarer til 45 pladser i alt.
Tidsplan
Etape 1 bestående af ny imødekommende adgang fra Centret til Borgerhuset og renovering af udendørsarealerne omkring Borgerhuset syd og øst påregnes gennemført i år. Hertil har Sorø Kommune bevilget penge til gennemførelsen via Helhedsplanen. For Etape 2 bestående af renovering af udendørsarealerne omkring Borgerhuset nord samt ny belægning på Sømosevej er finansieringen endnu ikke på plads. Derfor kan der heller ikke p. t. gives et tidspunkt for gennemførelse. Gruppen arbejder p. t. med fondsansøgninger for at få økonomien på plads.
Oversigtsplaner
Herunder kan du se de udarbejdede forslag til renovering af borgerhuset henholdvis syd og nord for, samt forslag til belægning på Sømosevej mellem Borgerhuset og Dianalund Centret. [gallery ids="12492,12493,12494"]

Nyt Erhvervshus skal ligge i Sorø Kommune

Ti erhvervshuse

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har i dag udtalt, at der vil blive etableret ti Erhvervshuse i hele landet som et led i regeringens forenkling af erhvervsfremmesystemet.

De foreløbige meldinger fra Christiansborg peger på, at et af de ti Erhvervshuse skal ligge i Sorø Kommune. Borgmester Gert Jørgensen glæder sig over udmeldingen.

– Det glæder mig meget, at erhvervsministerens udmelding tyder på, at et af landets ti Erhvervshuse kommer til at ligge i Sorø Kommune. Et Erhvervshus vil betyde nye vidensarbejdspladser i kommunen, og det er meget positivt. For virksomhederne på Midt- og Vestsjælland vil det betyde, at de får kort vej til meget specialiseret erhvervsvejledning, som kan supplere de tilbud, de i dag får gennem den kommunale erhvervsservice. Så jeg håber bestemt, at det falder på plads, og jeg skal være den første til at hilse det nye Erhvervshus velkommen.

Grundtanken i regeringens nye erhvervsfremmeindsats er, at erhvervsindsatsen skal tage mere direkte afsæt i virksomhedernes behov. Også det bifalder Gert Jørgensen.

– Det er netop ved at lytte til virksomhederne, at det er lykkedes os at skabe særdeles positive resultater i forhold til det lokale erhvervsklima i Sorø Kommune. Så jeg mener, det er den helt rigtige tilgang, som vil komme både virksomhederne og landets kommuner til gode, siger han.

Tilbud tilgængeligt for alle virksomheder

Formålet med Erhvervshusene er at gøre de tilbud, som hidtil har været målrettet en mindre gruppe af vækstvirksomheder, tilgængelige for alle virksomheder samt at samle specialiserede kompetencer inden for virksomhedsudvikling og -drift.

Få sparring på, hvordan du kan udvikle din virksomhed

Sorø Erhverv har indgået et samarbejde med foreningen Sparringspartnerne, som er specialiseret i at give sparring til virksomhedsledere og iværksættere om bl.a. forretningsudvikling og finansiering. Det nye samarbejdet betyder, at lokale virksomheder og iværksættere med vækstpotentiale nu kan få op til 20 timers gratis sparring med en garvet erhvervsleder fra Sparringspartnerne.

Samarbejdet indledes med et inspirationsmøde for virksomhedsledere om finansiering.

Erhvervschef i Sorø Kommune, Laila Bregner Carlsen, siger:

– Sparringspartnerne er erfarne erhvervsfolk, som har valgt at stille deres viden til rådighed for virksomhedsledere og iværksættere. Det nye samarbejde betyder, at vi nu kan tilbyde et længere og mere individuelt forløb til mindre virksomheder og iværksættere, som gerne vil udvikle deres forretning. Jeg håber, at mange af vores lokale små og mellemstore virksomheder vil benytte sig af tilbuddet og kigge forbi til inspirationsmødet, siger Laila Bregner Carlsen, erhvervschef i Sorø Kommune.

Også erfarne erhvervsfolk er velkomne på mødet. Sparringspartnerne er nemlig på udkig efter lokale frivillige til foreningen. Formand Niels Buchholst siger:

– Vi vil gerne involvere lokale kræfter som sparringspartnere. Derfor vil jeg opfordre alle de dygtige, modne erhvervsfolk i Sorø Kommune, som gerne vil dele ud af deres viden og erfaring til glæde for yngre virksomhedsledere og iværksættere, til at deltage i mødet og høre, om Sparringspartnerne kunne være noget for dem.

Bliv klogere på finansiering

Inspirationsmødet har overskriften ”Forretningsudvikling og finansiering for iværksættere og SMV’er” finder sted onsdag den 30. maj kl. 15.30-18.30 på Kurvej 4, 4293 Dianalund. På mødet kan man blandt andre høre Mogens Birch-Larsen fortælle om forretningsudvikling og Katrine Krogh Balslev fra Capnova fortælle om finansiering via offentlig funding. Michael Eis, formand for Dansk Crowdfunding Forening, og Nynne Larsby Friis, LAG Midt-Nordvestsjælland fortæller om crowdfunding, og Henrik Vad fra Flexfunding fortæller om alternativ finansiering.

Tilmelding på sparringspartnerne.dk

Mange Sorø-unge vælger erhvervsuddannelser

Hver fjerde und skal i 2025 vælge erhvervsuddannelse
Hvis Danmark skal have den fornødne faglærte arbejdskraft i fremtiden, forudsætter det, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Regeringen har derfor sat det som et mål, at hver fjerde ung i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen. Dét mål giver ikke sved på panden i Sorø Kommune. Her ligger andelen af unge, som går den faglærte vej, nemlig allerede over 25 procent, og har været stødt stigende siden 2016. Borgmester Gert Jørgensen fremhæver det stærke samarbejde mellem skoler, erhvervsliv og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som en del af forklaringen på succesen.
– Jeg ser det som et udtryk for, at det gode samarbejde mellem vores skoler, virksomheder og UU virker efter hensigten. Når vi øger de unges kendskab til virksomhederne og til de forskellige brancher, så får flere mod på at gå den erhvervsfaglige vej. Det er meget positivt, at vi i samarbejde med erhvervslivet er godt i gang med at sikre fremtidens vækst i samfundet og i virksomhederne, siger han.
Fælles indsats bærer frugt
Sorø Kommune arbejder målrettet på at skabe gode rammer om skole-virksomhedssamarbejdet og har i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv og UU inden for de senere år skabt en bred palet af samarbejdsprojekter, hvoraf en stor del har til formål at styrke de unges kendskab til de mange muligheder, der ligger i at tage en erhvervsuddannelse.
– Skole-virksomhedssamarbejdet omfatter alt fra virksomhedsbesøg og gæstelærerordninger og praktikforløb til to store, årlige events. Det første er Job- og Uddannelsesmessen i januar, hvor alle kommunens 8. og 9. klasseelever får mulighed for at møde flere end 50 forskellige virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Det andet er First LEGO League-turneringen i november, hvor 16 virksomheder deltog som sponsorer sidste år.
Dette udtaler Henrik Madsen, Fagcenterchef for Børn og Familier i Sorø Kommune. Han understreger dog, at Sorø Kommunes ambitioner ikke slutter her.
– Vi vil fortsætte med at udvikle samarbejdet mellem skoler og virksomheder. Blandt andet har vi udviklet et digitalt virksomhedskatalog, hvor virksomheder og skoler nemt og målrettet kan finde relevante og konkrete samarbejdstiltag. For os handler det ikke så meget om at nå en bestemt procentsats, som om at give alle unge de bedst mulige forudsætninger for at gennemføre en uddannelse og skabe sig et godt udgangspunkt for et godt arbejdsliv i fremtiden. Og vi oplever, at det er en ambition, som mange virksomheder gerne vil bidrage til, siger han.
 

SAMM-pladsen blev indviet med maner

Instruktion og indvielse
Efter at de kommende instruktører eller ambassadører havde fået en gennemgang af alle fitnessstationerne på den nye SAMM-plads, var det blevet tid til at indvie pladsen helt officielt. Det blev til taler fra Marianne Bigom, der er den ene af fire medlemmer af fitness- og motionsgruppen, Henriette Fosgerau, formand for DUR, Birthe Kofoed fra Sundhed og Livsmod og til sidst Borgmester for Sorø kommune Gert Jørgensen. De håbede alle på at denne type fitnessområde, vil bidrage til en større almen sundhed blandt borgerne. Pladsen kan nemlig benyttes af alle, i alle aldersklasser og med deres bevægelsesmuligheder eller begrænsninger. [gallery link="file" ids="12414,12415,12416"]
Sjovt samvær om bevægelserne
SAMM-pladsen er skabt i et tæt samarbejde med Sundhed og Livsmod og fitness- og motionsgruppen. Gruppen består af Sonja Petersen, Arne Roulund, Marianne Bigom og Michael Sjøberg. Fitness- og motionsgruppen havde siden 2016 været ude og se mange forskellige løsninger på fitnessområder. Valget faldt på Sundhed og Livsmods løsninger, da de opfordre til mange forskellige bevægelser. Samtidig inviterer de til at det skal være sjovt at bevæge sig, og man kan være mange sammen. [gallery link="file" ids="12417,12418,12419"]
Balanceret og klippet
Ingen officiel indvielse uden nogle snore der skulle klippes, derfor skulle borgmester Gert Jørgensen også afprøve to af stationerne og klippe snorene her. Bagefter var det muligt for de fremmødte at afprøve alle stationerne. Her havde instruktørerne taget opstilling og var parate til fortælle om hvordan man kunne gøre brug af de forskellige muligheder stationerne rummer. [gallery link="file" ids="12420,12421,12422"]
Egen Facebookgruppe
SAMM-pladsen har fået sin egen Facebookgruppe hvor alle kan blive medlem og aftale at mødes. Man er også meget velkommen til at uploade forslag til hvordan stationerne kan bruges. Gruppen findes på dette link: https://www.facebook.com/groups/165516770785312/

Cykelopvisning i høj klasse og svedetur for kræftramte børn

Trialbike opvisning
Dianalund Centret havde inviteret til en dag i cyklingens tegn da foråret nu rigtig er kommet i gang. Med en 6. plads i det seneste verdensmesterskab i Junior Trialbike, var der lagt op til en flot opvisning i hvad William Petersen formåede med sin Trial Bike. Som det ses af billederne herunder var der både opvisning i svære balanceudfordringer og halsbrækkende stunts. Der blev blandt andet udført et længdehop på hele 2 1/2 meter fra stillestående stilling. [gallery ids="12354,12356,12358,12359,12360,12361,12362,12363,12364,12365,12366,12367"]
Børn kunne også prøve
Alle børn mellem 8 og 15 år havde muligheden for selv at prøve kræfter med den svære sportsgren, da der var stillet en prøvebane op. Der var ligeledes stillet trial cykler i forskellige størrelser til rådighed. Børnene fik kyndig vejledning i prøvelserne undervejs.
Svedetur for kræftramtebørn
Medlemmer på spinningholdet fra Puls Fitness havde sat sig for at bruge 3 timer på at svede for at samle ind til kræftramte børn. [gallery ids="12368,12369,12370"]  

Millionstøtte til ny cykelrute i Sjællands istidslandskab

Nordea-fonden har netop uddelt hele 21 millioner kroner til Istidsruten. Det gør det muligt at etablere den 250 kilometer lange cykelrute, der skal gå gennem Sjællands unikke istidslandskab fra Odsherred i nord til Sorø i syd. Istidsruten bliver en tur gennem den helt tidlige danmarkshistorie, hvor de store ismasser dannede det smukke landskab, der har haft afgørende betydning for vores senere bosætning og udvikling. På ruten kan store og små cyklister nyde friluftslivet og prøve kræfter med både morænebakker, smeltevandssletter, tunneldale og andre af de landsskabsformationer, som istiden har efterladt sig. ”Det særlige ved det her område er, at man på en uges cykelferie kan nå at opleve alle de forskellige istidsformationer, som vi har i Danmark. Man kan altså se og mærke naturhistorien på egen krop, og det giver ikke bare nogle unikke oplevelser, men også en forståelse for, hvordan vores nuværende landskab er dannet”, forklarer projektleder Anders Lauritsen fra Holbæk Kommune.
Mange oplevelser
Istidsruten kommer til at gå langs eksisterende veje og stier og vil blive markeret med ruteskilte undervejs, som man kender det fra for eksempel Margueritruten. Følger man Istidsruten kommer man ikke blot gennem unikke landskaber, man kan også blive klogere på blandt andet kulturhistorie, geologi og astronomi. Ruten vil nemlig gå forbi seks oplevelsesattraktioner og en række mindre oplevelsespunkter, hvor lokale ildsjæle vil fortælle og forklare om netop deres lokalområde. ”Istidsruten vil inspirere rigtig mange borgere til flere gode, fælles oplevelser i den særlige sjællandske natur. Takket været det stærke lokale engagement og samarbejde på tværs af kommuner og attraktioner går 250 kilometer kulturhistorie, natur og friluftsliv nu op i en højere enhed til gavn og glæde for områdets beboere, turister og erhverv,” siger Henrik Lehmann Andersen, der er direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.
Stærkt samarbejde
Istidsruten er et samarbejde mellem Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Lejre og Sorø kommuner samt Naturpark Åmosen, Brorfelde Observatorium, Sagnlandet Lejre, Nationalpark Skjoldungernes Land, Geopark Odsherred og Museum Vestsjælland.
”Jeg ser frem til at Istidsruten vil understøtte og udvide mulighederne for, at man kan komme rundt til de mange lokaliteter med historiske og landskabelige værdier, vi har at byde på i både Sorø og de omkringliggende kommuner,” fortæller Jens Nygaard, der er Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sorø Kommune.
Istidsruten er klar til besøgende fra foråret 2020.
Fakta om Istidsruten
  • 250 kilometer cykelrute på Sjælland
  • Er klar i foråret 2020
  • Ruten kommer til at gå forbi Sagnlandet Lejre, Naturpark Åmosen, Brorfelde Observatorium, Nationalpark Skjoldungernes Land, Museums Vestsjællands besøgscentre og Geopark Odsherred, der er Danmarks første UNESCO-certificerede geopark.
  • Det meste af ruten ligger fast, men der bliver tilføjet lokale ”sløjfer”, hvor der viser sig at være en interessant lokal oplevelse
  • Langs ruten er der shelters, campingpladser og andre muligheder for overnatning
  • Det bliver muligt at købe ”pakke-rejser” med for eksempel leje af cykel, bagagetransport, overnatning og rundvisninger
  • Særlig fokus på virtuel formidling og involvering af ildsjæle, foreninger og lokalsamfund langs ruten
  • Et samarbejde mellem Holbæk, Odsherred, Kalundborg, Lejre og Sorø kommuner samt Museum Vestsjælland, Nationalpark Skjoldungernes Land og de fire oplevelsesområder.
  • Arbejdet kan følges på istidsruten.dk
[gallery ids="12312,12313"]

Den nye affaldssortering er sat i gang

Nu må du tage din nye beholder til madaffald og restaffald i brug.

Fra d. 30. april begynder tømningen den nye mad- og restaffaldsbeholder. Præcist hvornår der tømmes, kan ses i den nye tømmekalender og på hjemmesiden www.affaldplus.dk/soroe

Vent med genbrugsbeholderen

Genbrugsbeholder skal først sorteres på den nye måde, når der er sat nye mærker på den. Disse bliver sat i, umiddelbart efter at beholderen er blevet tømt næste gang. Derfor bør genbrugsbeholderen stå fremme, til de nye mærker er sat på.

Når beholderen er blevet mærket om, skal metal, glas og hård plast i det store rum og papir og småt pap i det lille rum.

Ved tvivl om hvordan der skal sorteres, kan denne side prøves "Affalds-ABC".

Borger udarbejder nem oversigt

Carsten Kümler fra Mezzoforte Reklamebureau har udfærdiget en nem oversigt over affaldssorteringen, som ses herunder