Inspirationsaften om bosætning i Dianalund

Bosætningsgruppen under DUR vil gerne have nye input – og evt. medlemmer, derfor inviteres du til møde tirsdag d. 10. april kl. 19.00 – 21.00 i Byrådssalen i Borgerhuset. Aftenen vil indeholde oplæg om hvordan statistikken for tilflytning er i Dianalund og hvordan bosætningsindsatsen har været indtil nu. Derefter vil der være rig mulighed for at komme med input til Bosætningsgruppen, der efterfølgende arbejder videre med de tanker og idéer, som kommer frem denne aften.
Alle er velkomne
Alle er velkomne – også dig, der har en masse idéer - men ikke har lyst og lejlighed til at deltage i det kommende arbejde. Så mød op og giv et par timer til den fremtidige udvikling af bosætningen i vores dejlige by. Vel mødt d. 10. april – Vi ses På vegne af Bosætningsgruppen Anne Brønnum Højvig ahoejvig@gmail.com

Lions holdt modeshow mod mobning og for glæde

Multisalen var rammen
For at blive ved med at skabe opmærksomhed på et problem der findes på næsten alle skoler, havde Lions Club Dianalund annonceret efter en masse børn og unge der ville deltage i et modeshow. Der var børn og unge fra både Ruds Vedby Skole, Stenlille Skole og Holbergskolen i Dianalund med til modeshowet i et forsøg på brede kendskabet ud til alle tre skoler. [gallery link="file" ids="11825,11826,11827"]
Det brugte tøj
Lions Club havde med arrangementet valgt at fokusere på at det skulle være på børnenes præmisser, hvilket betød at alt hvad der blev læst op og vist frem var valgt af børnene selv. Modeshowet startede med en lille performance om hvordan det kan se ud når børn mobber. Herefter blev der vist genbrugstøj frem, som et modsvar på at accept ikke afhænger af påklædning. [gallery link="file" ids="11828,11829,11830,11831,11832,11833"]
Det glade tøj
Efter pausen blev der vist tøj frem der gav den enkelte glæde, og her var det alt fra idrætstøj til nattøj der blev vist frem. Alle indtægter ved showet både indgang og det der kom ind ved salg af drikkelse, frugt og kage blev fordelt til to gode formål. Der blev indsamlet foreløbigt 4.500 kr. som skulle fordeles mellem Børnetelefonen og Børnecancerfonden [gallery link="file" ids="11834,11835,11836,11837,11838,11839"]  

Dianalund BY – Byens Blad er på gaden igen

Tiende udgave af Dianalund BY er på gaden, og hvis du ikke har modtaget det i postkasssen har du mulighed for at læse det hos blandt andet Cafe K og på biblioteket.
Poul Hattens fra lokalarkivet
Denne gang er der en længere artikel om Poul Hattens, der er en af de mange frivillige i Dianalund. Han fortæller blandt andet om sit liv og nu om sit projekt "Det omrejsende Tournedukketeater", der senest har opført "Folk og røvere i Kartemommeby" på Dianalund Bibliotek.
SuperBrugsen hamrer og banker
Brugsuddeler Max Thorndahl fortæller om byggeriet af den nye SuperBrugsen, der kommer til at ligge i forlængelse med de gamle Fakta lokaler i Dianalund Centret.
Bodil Egelund stopper som formand
Blandt flere øvrige artikler finder du også historien om hvorfor Bodil fra Dianalund Idrætsforenings gymnastikafdeling blev medlem af bestyrelsen og forsatte i 16 år.
Læs bladet online
Du kan også læse bladet online lige her: Dianalund BY - Byens Blad

Henrik Nørgaard er nyt bestyrelsesmedlem i Dianalund Udviklingsråd

Henrik Nørgaard præsenterer sig således: Jeg og min kone Dorte har boet på Færøvej 48 i 10 år. Vi kom fra Slaglille ved Sorø, hvor vi indtil i år driver selvstændig virksomhed som drivhusgartnere, men hvor vi nu er ved at lukke gartneriet ned. I mange år havde jeg ved siden af gartneriet ledelsesjobs i DSB, har derefter haft selvstændig konsulentvirksomhed og var i perioden 2007-2010 endvidere adm. direktør for Vestsjællands Lokalbaner/Regionstog (nu Lokaltog). Jeg lagde i fortsættelse heraf meget hjerteblod i den langvarige kamp for bevarelse af Tølløsebanen - som vi heldigvis vandt. Tølløsebanen er utrolig vigtig for Dianalund og lokalområdet. Jeg er blevet fanget af arbejdet i DUR ved at have involveret mig i Byfornyelsesgruppen, der jo arbejder med udvikling af området omkring Borgerhuset, og hvor vi her i foråret er klar til at gennemføre 1. etape ”i marken”. Med denne indgang har jeg fået blik for den gode indsats, der på mange fronter udføres i DUR (og E-DUR) for udvikling af Dianalund - både fysisk, aktivitetsmæssigt og økonomisk - og jeg fik lyst til at melde mig som kandidat ved den netop overståede generalforsamling. Jeg ser frem til arbejdet i den ny-sammensatte bestyrelse med Henriette Fosgerau som formand. Det tegner allerede godt, ikke mindst fordi vi jo bestemt ikke starter fra scratch. Du kan se den samlede bestyrelse her: DUR's bestyrelse

Ny formand for Dianalund Udviklingsråd

Louise ringede til Henriette
Louise Sjøberg har været formand for DUR i 3 1/2 år og har valgt efter at have fået nyt job i Sorø kommune at trække sig. Louise ringede nu til Henriette, for at fortælle om sin beslutning og snakke med Henriette om hvem hun mente, der kunne være et godt valg til at overtage formandsposten. De var begge enige om at det ville være godt med lidt yngre kræfter på den position, men det kom bag på Henriette at det var hende der var i tankerne.
Mange jern i ilden
Henriette er i gang med en lederuddannelse ved siden af sit job som teamleder, og havde derfor valgt at trække sig som ungdomsformand i Dianalund Fodbold for at få mere tid. Det lå derfor ikke i kortene at hun skulle være formand, men hun tager nu stafetten op og fortsætter alt det gode arbejde DUR står for. Henriette har ikke som sådan noget enkeltprojekt under DUR hun særligt brænder for. Det er mere DUR som helhed alle de forskellige grene som Udviklingsrådet bevæger sig ud af. Hun glæder sig til at tage fat på arbejdet og komme videre med de mange projekter sammen med den nye bestyrelse.

Sponsormøde med Dianalund/Tersløse Håndboldklub

E-DUR havde inviteret deres medlemmer til at deltage i et sponsormøde hos Dianalund/Tersløse Håndbold Formanden for klubben Morten Andersen fortalte om hvordan klubbens herrehold havde flyttet sig i den rigtige retning efter ansættelse af ny træner Lars Nedergaard. Således kunne holdet rykke op i 3. division hvis de kunne vinde i dag. Kampen endte 34-25 over Køge Håndbold 2 - her skal lyde et STORT tillykke med oprykningen. Morten kunne samtidig fortælle at klubben nu er har flere medlemmer end samtlige øvrige håndboldklubber i Sorø.
Lars Jørgensen med et underholdende oplæg
Efter en kort præsentation om hvorfor man skal blive sponsor af DTH, kom Lars Jørgensen, tidligere herre landsholdsspiller og nuværende assistenttræner for kvindelandsholdet. Han fortalte blandt andet om hvordan man ved at kende hinandens styrker og svagheder, kan opnå et langt bedre samarbejde. Et underholdende oplæg med mange gode grin.
Bred lokal opbakning
Afslutningsvis kom Lars Nedergaard træner fra herrernes 1. hold og fortalte lidt om oplæg til kampen. Han kom også ind på at grunden til han valgte Dianalund/Tersløse Håndboldklub, der handlede om at der er en bred lokal opbakning fra erhvervslivet, alle spillerne på holdet brænder 110% for det. Efter Lars udsagn er rejsen fremad slet ikke slut endnu med det potentiale der ligger i klubben. [gallery link="file" ids="11787,11788,11789,11790,11791,11792"]

Nu starter udbringningen af de nye affaldsbeholdere

I de næste 6 uger kører AffaldPlus 13.000 nye affaldsbeholdere ud i Sorø Kommune.

Sorø Kommune får ny affaldsordning den 30. april 2018. I den forbindelse skal alle husstande have en ny beholder til madaffald og restaffald. Den bliver leveret til dig i perioden fra 1. marts til 13. april 2018.

Husk at kigge ned i beholderen

Nede i beholderen finder du din nye køkkenspand og information om sortering. Du skal ikke begynde at bruge din nye beholder endnu - den tømmes nemlig først fra 30. april.

[caption id="attachment_11753" align="alignnone" width="1781"]De nye affaldsspande med mål De nye affaldsspande med mål[/caption]
Læs mere på Affaldplus's hjemmeside

Du kan læse mere om din nye affaldsordning og udbringningen af beholderne på: www.affaldplus.dk/soroe.

AffaldPlus står for affaldsordningerne i Sorø Kommune og tager imod henvendelser fra dig som borger.

Generalforsamling i Dianalund Udviklingsråd 2018

Den 5. generalforsamling
Torsdag den 1. marts holdt DUR generalforsamling for 5. gang i DURs historie. Efter valg af stemmetællere, ordstyrer og referent blev det tid til formandens beretning, som i øvrigt blev Louise Sjøbergs sidste. Louise kunne blandt andet fortælle om hvordan DUR startede i 2014 med det formål at være en overbyggende forening for lokalsamfundet, i tæt samarbejde med det eksisterende foreningsliv, erhvervsliv, institutioner og borgere. På den måde vil Dianalund Udviklingsråd medvirke til en konstant og blivende udvikling. Visionen er siden blevet formuleret som Dianalund - En aktiv by med plads til mere.
Hvad har det givet at være en del af DUR
Louise kunne endvidere fortælle om at det skulle give noget at være med i DUR, og for formanden har det givet meget med gode møder, arrangementer, nye venner og glæden ved at være en del af en succes der er større end en selv. Til sidst men ikke mindst har det efter Louises udsagn, affødt det job der nu gør, at hun ikke længere kan fortsætte som formand for DUR.
Hvad har 2017 bud på
Dianalund B&U Kultur har arrangeret, foredrag med Niels NIARN Roos, koncerter med Trolle og Tormod og AB/CD Rock. Derudover har der været glaskunst, mindfulness og samarbejde med Holbergskolen om undervisning i hjerte og lungefunktion på programmet. Selvfølgelig har der også været Sankt Hans i børnehøjde i byparken.  Gruppen står også bag aktivitetsområdet "På Banen" som er ved at blive etableret på de grønne områder omkring Borgerhuset. Dianalund  B&U kultur har indtil nu fået bevilliget 2.350.000 kr. fra fonde til det videre projekt. Læs også: 3 store beløb til Dianalund B&U Kultur E-DUR Har arrangeret netværksmøde med erhvervsadvokat der fortalte om de juridiske faldgruber ved at starte egen virksomhed. I forbindelse med kommunalvalget blev der også arrangeret valgmøde med god deltagelse og til sidst på året en succesfuld julefrokost. Bosætningsgruppen har arrangeret at møde med nye medlemmer allerede senere på måneden. Flagalleen fortsætter ufortrødent i 2018 med opsætning på alle flagdage. Året indledtes med at maling af alle stængerne. Se alle flagdagene for 2018 lige her: Flagalleen Byfornyelsesgruppen arbejder med området omkring Borgerhuset, her vil der komme en åbning af indgangen ud mod sømosevej, derudover arbejdes med planer for området foran Borgerhuset. Kunstgræsbanen står færdig og bruges flittigt, der arbejdes på at etablere en flisegang til banen. Hundeskoven arbejder stadig på etablering af trappe og læskur. Fitness- og Motionsgruppen venter på tør jord så arbejdet med "Den lille omvej" kan gå i gang. Når byggetilladelsen er klar kan opførelsen af "Samm-pladsen" mellem stadion og tennisbanerne også begynde. Læs også: Bevillinger til "Den lille omvej" og "Motions og mødestedet" er vedtaget Grundlovsfesten er også kommet ind under DUR, og gruppen har allerede inviteret flere toppolitikere og tilhørende lokalforeninger. Til sidst takkes samtlige 40 aktive i DUR, de 9 medlemmer af bestyrelsen, suppleant og sekretær for den store indsats der ydes.
Valg af nye medlemmer til bestyrelsen
I år var et erhvervsmedlem, foreningsmedlem, institutions medlem og to borger medlemmer på valg. For erhvervet blev Charlotte Hjerpsted (Skoringen) valgt, institutions medlem Jacob Krüth fortsætter. Kim Hermannsen, tidligere sekretær, indtræder som foreningsmedlem hvilket betyder der nu mangler en sekretær, der står for at sende dagsordner ud og skrive referater. Det blev til kampvalg mellem Bente Riis, Arne Pedersen og Henrik Nørgaard, som endte med at Bente og Henrik bliver medlem og Arne suppleant. Herefter blev der takket for indsatsen for de medlemmer af bestyrelsen der valgte at stoppe. [caption id="attachment_11741" align="alignnone" width="1200"]Der blev overrakt en lille erkendtlighed for trofast arbejde med bestyrelsesarbejdet i DUR til de aftrædende medlemmer Der var gaveoverrækkelse for trofast arbejde med bestyrelsesarbejdet i DUR til de fratrædende medlemmer.[/caption] Læs også:  DUR's bestyrelse
Valg af ny formand
Umiddelbart efter at ordstyrer Martin Bengaard havde takket for god ro og orden og erklæret generalforsamlingen for afsluttet, trådte den ny bestyrelse sammen og valgte Henriette Fosgerau til ny formand for Dianalund Udviklingsråd.