Porrefesten i Dianalund og Sorø 2017

Borgerne i og omkring Sorø har i weekenden  den 6. - 7. oktober rig mulighed for at købe ingredienser til en god efterårssuppe, samtidig med at de støtter et godt formål. Sorø-Dianalund Y's Men klub sælger nemlig igen i år hjemmedyrkede porrer og rødbeder på torvet i Dianalund og ved Super Brugsen Frederiksberg i Sorø.

Alle hjælper til

Alle klubbens medlemmer hjælper til i porremarken, og det har nu mundet ud i en god høst. - 5000 porrer m.v

Porrerne sælges fra boder ved Dianalund Centret og SuperBrugsen i Sorø:

Fredag den 6. oktober kl. 10 -18.00 og lørdag den 7. oktober kl. 09 - 13.00.

Pengene går til 2 regionsprojekter i 2017-18:

Støtte for St. Mathew’s Schools i Bangladesh

”Skoleudvikling i Bangladesh”, hvor formålet er at støtte udviklingen på 3 eksisterende engelsksprogede grundskoler med forbedringer af de fysiske faciliteter og med pædagogisk udvikling af lærerne. Bl.a kan nævnes at legepladserne indrettes efter dansk tradition. Skolerne bygger både på en bangladeshisk kulturarv og på grundlæggende kristne værdier om ligeværd og respekt for mennesket.

”Velkommen til mit hjem"

Det andet regionsprojekt er til støtte for Danmarks Kirkelige Mediecenter (DKM) vedr. ”Velkommen til mit hjem – når integration begynder i børnehøjde”, hvor formålet er at give voksne i organisationer, skoler, kirker, familier og alle andre interesserede et redskab til at tale med børn om emnet flygtninge, samt at give et fælles afsæt til kulturmødet mellem flygtningebørn og etniske danske børn.

350 mennesker til indvielsen af første etape af aktivitetsområdet “På Banen”

Alt var blevet færdigt og klar til den store dag. Bordene med frugt og juice fra Netto og Fakta stod klar, og uddeler Max Tomsen fra SuperBrugsen var kommet med friskbagte kanelsnegle til alle. Tina Larsen fra Dianalund B&U Kultur startede med at holde en lille tale om hvordan udviklingen af området var blevet til, og takkede samtidig Henrik fra Brolagt for sit store frivillige arbejde blandt andet med at færdiggøre afgræsningen omkring klatrelandet og for de to bordebænkesæt, samt HEJ Tømreren og Dianalund Motor for deres velvilje i samme forbindelse. Formanden for Dianalund UdviklingsRåd Louise Sjøberg, talte herefter om at aktivitetsområdet "På Banen" er en del af Helhedsplanen for Dianalund, og det store arbejde alle fra Dianalund B&U Kultur har lagt i at første etape kunne blive en realitet, og samtidig fortælle om hvilken stor betydning Dianalund B&U Kultur har for byen med deres mange andre forskellige aktiviteter for børn og unge. Herefter stillede Borgmester Gert Jørgensen op for at takke for alle de frivillige kræfter der er blevet brugt på at organisere området, til gavn og glæde for nuværende og kommende børnefamilier i Dianalund.
Borgmesteren klatrede til tops
Nu kom så det øjeblik de fleste havde ventet på. Borgmesteren kravlede nu sammen med Louise op i det 7,3 meter høje klatretårn for at klippe den røde snor over. Her erklærede han første etape af aktivitetsområdet "På Banen" for åben, til stor jubel og klapsalver fra de omkring 350 fremmødte. Borgmesteren nåede ikke ned derfra før der var mindst 30 børn på vej op, og resten af formiddagen gik med tage for sig af de opstillede drikkevarer, frugt og Max havde travlt med at få delt 200 kanelsnegle ud. Dianalund B&U Kultur vil gerne endu en gang takke Netto, Fakta og SuperBrugsen for forplejning på selve dagen og HEJ Tømreren for træ til afgrænsningen, Dianalund Motor for at stille timer og værktøj til rådighed og ikke mindst Henrik Oscar Henriksen for at færdiggøre afgrænsningen og udarbejde projektering af jordarbejdet omkring klatrelandet og legepladsen. Dianalund B&U Kultur er lige nu igang med at søge fondsmidler til at kommer videre med de næste etaper som blandt andet indbefatter skatebane og multibane. [gallery link="file" ids="9275,9276,9277,9278,9279,9280,9281,9282,9283,9284,9285,9286,9287,9288,9289,9290,9291,9292,9293,9294,9295,9296,9297,9298,9299,9300,9301,9302,9303,9304,9305,9306,9307,9308,9309,9310,9311,9312,9313,9314,9315,9316,9317"]  

Det bliver den østlige rute udenom Tersløse

Sorø Byråd besluttede i forgårs at forsætte med skitseprojekt over den østlige rute udenom Tersløse. Dette skete efter at der var stillet forslag fra S, SF, og Enhedslisten om at Administrationen yderligere uddyber undersøgelse og beregning, således at der kommer et gennemarbejdet og sammenligneligt økonomisk og trafikalt beslutningsgrundlag med følgende tre mulige løsninger:
  • En østlig omfartsvej med tilhørende cykelsti og sikre vejkrydsningsløsninger for cyklister, der hvor bilister og cyklister krydser hinanden.
  • En syd-vestlig omfartsvej med tilhørende cykelsti og sikre vejkrydsningsløsninger for cyklister, der hvor bilister og cyklister krydser hinanden.
  • En trafiksaneringsløsning gennem Tersløse, med tilhørende cykelsti og sikre vejkrydsningsløsninger for cyklister, der hvor bilister og cyklister krydser hinanden.
Indstilling godkendt
Dette forslag blev dog nedstemt, hvorefter den oprindelige indstilling fra Økonomiudvalget blev godkendt. Denne omfatter at der revideres i linieføringen således at Per Degns Vej videreføres ud til omfartsvejen og at der etableres bussluse og vendeplads ud for Holbergskolen. Derudover nedlægges en vandboring og en ny etableres længere væk fra den tiltænkte omfartsvej. Trafikken skal begrænses ved at opsætte forhindringer på Holbergsvej igennem Tersløse, og så skal det overvejes om Kammergave vest for omfartsvejen skal gøres blind for at undgå den bliver brugt som genvej. Endelig bliver der etableret cykelsti fra Bromme, øst for Kalundborgvej og nord for Tersløsevej ca 5 meter fra kørebanen, for at øge trafiksikkerheden for både billister og cyklister. [caption id="attachment_9190" align="alignnone" width="2918"]Revideret rute for Omfartsvejen om Tersløse Her er den reviderede rute øst om Tersløse med rundkørsler som tilkobling til Holbergsvej/Pilegårdsvej og Tersløsevej[/caption]  

Bevillinger til “Den lille omvej” og “Motions og Mødestedet” er vedtaget

På byrådsmødet den 20. september blev bevillingerne til "Den lille omvej" og "Motions og Mødestedet" vedtaget. De er begge en del af helhedsplanen for Dianalund, og det er Motionsgruppen under helhedsplanen der har stået for finde frem til hvad der var behov for af nye tiltag rundt omkring i byen.
"Den lille omvej"
Ideen er at skabe et område hvor alle uanset alder kan opholde sig og føle sig godt tilpas. Der vil blive opstillet forskellige træningsredskaber, de tilsammen danner en træningsbane, som frister til at bruge kroppen. Der vil være sand som faldunderlag og på hver side af redskaberne så den også kan benyttes som løbesti. Den overskydende jord kan bruges til at skabe nogle mindre bakker, som man kan løbe op og ned ad. Se også: Hele oplægget til "Den lille omvej" x(pdf)
Motions og Mødestedet
Det er tænkt til at skulle ligge en den lille trekant der er mellem tennisbanerne og fodboldstadion. Der skal opstilles mange forskellige mindre træningsredskaber. Alle redskaberne er tilrettelagt således at det er brugerens eller en træningspartners vægt der øger træningsmodstanden og dermed intensiteten. Omkring hvert enkelt modul er modulindsatser monteret, for at øvelserne kan laves med forskellig sværhedsgrad. Alle brugere, uanset alder eller funktionsniveau, får på den måde succes med træningen. Der vil også være øvelsesbeskrivelser for kørestolsbrugere. Se eksempler på træningsredskaber herunder [gallery ids="9166,9165,9167"]

Anders Kofoed fortalte om superkryb på Holbergskolen

Lige siden Anders Kofoed var helt lille, har han været fascineret af superheltes superkræfter. Det ærgrede ham dog, at superheltenes kræfter ikke fandtes i virkeligheden. Anders opdagede så senere at mange kryb ude i naturen har de vildeste superkræfter, hvilket var en af grundende til at han blev biolog. Anders var på Holbergskolen i dag, for at fortælle om disse Superkryb som han kalder dem. Et af dem kan skyde med klister fra en kanon på hovedet, et andet kan ved at prutte nedlægge sine fjender. Et tredje superkryb kan gå i barndom for ikke at dø.
En stor oplevelse
Det var en medrivende oplevelse at se og høre Anders fortælle om sine oplevelser med disse kryb, men også at følge elevernes indlevelse i hans mange fortællinger om Superkrybene. De to foredrag Anders Kofoed holdt i dag for både indskolingen og mellem trinet samt 8. klasserne, er kommet i stand ved et samarbejde mellem Dianalund B&U Kultur og Holbergskolen. [gallery link="file" ids="9178,9179,9180,9181,9182,9183"]

Skoler og virksomheder viste stor interesse for samarbejde

Der var megen velvilje og stor interesse for et samarbejde mellem skoleverdenen og virksomhederne efter et møde på ASA-lift.  Sorø VVS. VVS-installatør Lars Jørgensen fortæller:
– Det er meget positivt, at der nu bliver knyttet tættere bånd mellem skolerne og virksomhederne. Det glæder mig også at høre, at den aftale, der er indgået med UU Vestsjælland om uddannelsesvejledning vil sætte mere fokus på os som erhvervsdrivende. Der er der behov for.
Og lars Jørgensen forsæter
– Personligt kunne jeg godt forestille mig at stille mig til rådighed for en skole og tilbyde at holde et oplæg om, hvad det vil sige at arbejde i VVS-branchen og hvor mange karrieremuligheder, der faktisk er, hvis du er faglært. Du kan videreuddanne dig til projektleder, byggeleder eller ingeniør, eller du kan gøre som jeg og blive selvstændig med dit eget firma. Det er faktisk kun dine egne ambitioner, der sætter grænsen, og det tror jeg, der er mange unge som ikke ved.
Læs også: Holbergskolen og lokale virksomheder mødes
En glad formand for Børn og Undervisningsudvalget
Rolf Clausen der er formand for Børn og Undervisningsudvalget i Sorø Kommune udtaler:
– Der var en meget positiv stemning på mødet, og mange gode ideer blev vendt. Især synes jeg, at Stenlille Skoles målsætning om at finde fritidsjob til i alt 44 elever, lyder rigtig spændende. Et fritidsjob kan være en god indgang til det at komme ud i en virksomhed og opleve, hvad det vil sige at have et arbejde. Her kan de unge lære, at deres indsats faktisk betyder noget for arbejdspladsen, og måske kan bane vej for en læreplads på længere sigt. Det er vigtigt at gøre de unge opmærksomme på, at der er andre veje end den boglige. Så jeg glæder mig meget over, at der nu er skabt en rigtig god basis for dialog mellem skoler og virksomheder.
Der vil nu blive arbejdet videre med alle ideerne og forslagene fra mødet. Dette kommer til at foregå i Fagcenter Børn og Familie, som også vil varetage kontaktformidlingen mellem skolerne og de foreløbigt 10 virksomheder der allerede nu var klar til et konkret samarbejde.  

Byggeriet af kunstgræsbanen er sat igang

Byggeriet af kunstgræsbanen i Dianalund er sat igang og der er allerede gravet ud, lagt dræn og planeret. Alt forløber ifølge entreprenøren planmæssigt, så det forventes at der holdes åbning i midten af november. Selv om det havde regnet meget i sidste uge, holdt de allerede nedgravede dræn hvad de lovede, så man umiddelbart efter kunne fortsætte arbejdet på området. Man er allerede nu i gang med at støbe sokler, så der kan blive opsat master til belysning i løbet af ugen. Samtidig bliver der også støbt således der kan senere kan opsættes spillerbokse og måltavle.
En utrættelig kunstgræsgruppe
Kunstgræsbanen er blevet til efter et utrætteligt arbejde af Kunstgræsgruppen, der har arbejdet med at samle sponsorer, det blev til næsten 1 million i sponsoraftaler, sponsorarrangementer og private tilsagn. Ligeledes har de samarbejdet tæt med Dianalund UdviklingsRåd, således der kunne skabes aftale med Ruds Vedby og Stenlille, der hver har givet en halv million til projektet, samtidig har det også været en del af helhedsplanen for Dianalund. De sidste brikker faldt endeligt på plads da Dianalund UdviklingsRåd gav tilsagn om kr. 150.000 til dækning af moms. Vi glæder os på vegne af alle i Kunstgræsgruppen og Dianalund Læs mere om indsamlingen til spillerbokse og måltavle her. [gallery link="file" ids="9132,9137,9135"]

Der mangler spillerbokse og måltavle

Byggeriet af kunstgræsbanen er skudt igang, og alt går planmæssigt, drænet der var blevet lagt jorden inden vi fik en masse vand, holdt det til de store vandmasser. En god første test.

Men nu hvor der snart er en 11 mands kunstgræsbane klar med professionel belysning, ville det også være rigtig godt med en fjernbetjent måltavle og to flotte spillerbokse. Derfor er kunstgræsgruppen nu ude og bede alle, både private og erhverv, om at give et bidrag til disse tre ting. Prisen på spillerbokse og måltavle er kr. 80.000.

Det kan eftermonteres

Både måltavle og spillerbokse kan eftermonteres, der bliver allerede nu gravet ud og støbt fundamenter til det hele.

NU ER DEN HER – Første etape af aktivitetsområdet “På Banen”

Dianalund B&U Kultur byder velkommen til indvielse af legepladsen og det store klatretårn, ved borgerhuset den 24. september kl. 11. Borgmester Gert Jørgensen kommer og kravler til tops i klatretårnet og klipper den røde tråd. Superbrugsen, Netto og Fakta Dianalund har sørget for kage, frugt og juice til dagen.
Aktivitetsområdet "På Banen"
Indvielsen af legepladsen og klatretårnet, sker som en markering af at første etape af hele det store aktivitetområde ved Borgerhuset nu står færdigt. Det er Dianalund B&U Kultur, som er en del af Dianalund UdviklingsRåd, der står bag projektet som et led i helhedsplanen for Dianalund. Her kan du læse mere her om:

Dianalund Børne- og Ungdomskultur

Aktivitetsområdet

Sponsorer til første etape
For at denne første del af aktivitetsområdet kunne blive en realitet har disse lokale virksomheder stillet en del af deres tid gratis til rådighed:  Henrik Oscar Henriksen med projektering af gravearbejde og opbygning af volde HEJ Tømreren med udarbejdelse af afgrænsning omkring klatrelandet Dianalund Motor ligeledes med udarbejdelse af afgrænsning omkring klatrelandet   Henrik Oscar Henriksen har ligeledes sponsoreret to borde-/bænkesæt, hvor der er plads til både at nyde sin medbragte mad og drikke, eller bare sludre med medens ungerne hygger sig på legepladsen og i klatrelandet. Det er tanken at når området står færdigt, vil der være endnu flere borde-/bænkeset, idet aktivitetområdet også skal være et sted man mødes og tilbringer nogle timer sammen.
Træbæltet imellem klatreland og legeplads
Træbæltet imellem legepladsen og klatrelandet skal på et tidspunkt udtyndes, sådan at man vil kunne se fra klatreland til legeplads og børnene vil kunne lege i mellem træerne. 
Dianalund Børne- og Ungdomskultur håber på stort fremmøde
Dianalund B&U Kultur håber, at folk vil tage rigtig godt imod legeredskaberne og passe på dem, så vi kan have dem i mange år. Derudover håber de på stort fremmøde til indvielsen. Tag familie og venner med og få en hyggelig formiddag. Hvis vejret er til det, kan man evt. tage picnictæppet og madkurven med. [gallery link="file" ids="9120,9119,9118,9116,9114,9113,9112,9111,9108"]

Holberghallen holder lukket

Holberg hallen holder lukket i uge 44 fra den 30. oktober til den 5. november 2017. Dette sker fordi Sorø kommune skal foretage vedligeholdelse af hallen.
Gælder både hal og gymnastiksal
Derfor er alle aktiviteter indstillet i denne periode og det gælder både hallen og gymnastiksalen.