Kunstgræsbanen endeligt vedtaget, omfartsvejen skal genovervejes i Teknik og Miljøudvalget

Budgetoplægget til Kunstgræsbanen blev endeligt godkendt i dag til byrådsmødet, som blev afholdt i Multisalen på Holbergskolen. Det blev afholdt her fordi der var flere emner på dagsordnen der vedrørte Dianalunds borgere. Der var lykønskninger fra flere forskellige poiltikere, hvor særligt initiativtagerne til kunstgræsbanen blev rost for deres store frivillige arbejde. Kunstgræsanlægget igangsættes efter licitation i 3. kvartal 2017 til færdiggørelse i efteråret.
Overset vandboring
Beslutningen om omfartsvejens endelige linieføring bliver, efter indsigelse fra Jens Nygård til dagsordnen, sendt tilbage til Teknik og Miljøudvalget. Det er kommet frem at ikke langt fra hvor omfartsvejen tænkes at skulle ligge er der en grundvandsboring, som det skønnes vil koste 650.000 kr. at flytte. [gallery link="file" ids="8403,8404,8405,8406,8402"]

Brommeparken får ny petanquebane

Brommeparken får ny petanquebane som bliver startskuddet til en profil med natur og udeliv. Det betyder, at natur og udeliv kommer i højsædet som en integereret del af hverdagslivet for beboere og brugere af Brommeparken. Naturen bliver deres nye træningspartner. [faktaboks]
Lokale borgere inviteres til et spil
For mennesker med hjerneskader har bevægelse i naturen en god effekt på hjerne og fysik. Petanquebanen er på mange måder en god mulighed for at komme ud i naturen, være social og bruge sine kræfter, forklarer forstander for Brommeparken Gitte Kjær. Petanque er både et  socialt spil, og det kan spilles det meste af året. Mange af beboerne har svært ved at forlade Brommeparken, derfor åbner institutionen dørene og inviterer lokale borgere til et spil. Korsør Petanque har sagt ja tak til at komme fast en gang om måneden. Naturen spiller også ind andre steder i Brommeparken. En sansehave er ved at tage form. Der er plantet krydderurter, tomater, chili og peberfrugter i høje plantekummmer – lige til at dufte, se og smage på. Beboerne er selv med til at passe haven, og så kan krydderierne give ekstra smag til frokosten og aftensmaden. [caption id="attachment_8347" align="alignnone" width="300"]Gitte Kjær, Forstander i Brommeparken Gitte Kjær, Forstander i Brommeparken[/caption]
Naturen styrker et aktivt hverdagsliv
Foruden sansehave har Brommeparken også brombærbuske, blomme- og æbletræer, som er med til at give appetit på livet, Vi skal ikke være selvforsynende. Det handler om pædagogiske aktiviteter sammen med beboerne. Naturen styrker os i at give beboerne et aktivt hverdagsliv, der kan være med til at nedbryde de institutionelle rammer, forklarer Gitte Kjær. Parkens og skovens dyr omkring Brommeparken er også en del af hverdagens naturoplevelser. Derudover græsser Brommeparkens ged fredeligt i haven, som beboerne også er med til at passe og pleje.

Sankt Hans på Tersløsegaard

I går blev der afholdt et hyggeligt, intimt og rigtig flot Sankt Hans arrangement på Tersløsegaard. I "forhaven" på græsset, var der traditionen tro, et stort bål, og båltale. Som noget nyt var der også et mindre bål til børnene, som de kunne lave snobrød på og hygge ved.
Historisk båltale
Båltalen blev holdt af journalist og tidligere udenrigskorrespondent Poul Erik Skammelsen. Hans veloplagte tale blev overhørt af mellem 100 og 200 mennesker, der samledes i flok om ham, og hørte om tiden fra murens fald i 1989, over de "to tårne i New York" til Finans krisen i 2008.
Op imod 200 gæster
Da folk gik til og fra, er antallet af de tilstedeværende lidt vanskeligt sige noget præcist. Men alt i alt er op imod 200 gået igennem og hilst på. Der var også sang ved lokal sangtalent Luna Kjølstad fra Niløse. Smuk sang, og også fælles sang ud i sommer natten. Børne bålet var en succes, hvor mange snobrød blev ristet og pølser og brød blev spist. Dette vil blive gentaget til næste år. [gallery link="file" ids="8298,8297,8296"]

Mange flotte biler til Cars & Coffee hos Cafe K

Cafe K havde indbudt alle til komme og se mere om pinstripes og mulighederne for få en airbrush på sin bil, motorcykel eller hjelm. Der var kommet mange flotte biler fra nær og fjern og Steen fra striping.dk havde stillet op med sine muligheder for pinstripes. Der blev også solgt små airbrushet modeller som friskduftere til bilen.
Næste arrangement
Næste arrangement hos Cafe K handler om noget helt andet, nemlig naturlig smertelindring af din baby/barn [gallery link="file" ids="8274,8275,8276,8277,8278,8280,8281,8282,8283,8284,8285"]

Sankt Hans på Filadelfia med stort festfyrværkeri

Da det blev tid til den sene Sankt Hans Aften på Filadelfia, havde vinden lagt sig og omkring 250 var mødt op for at nyde Sankt Hans bål og det store festfyrværkeri.

Båltale om at være hjemme

Båltalen blev i år holdt af Anne Madsen(S), borgmester kandidat for socialdemokratiet, som blandt andet talte om at være hjemme og ikke være en del af udkants Danmark. Anne forsætter: Sankt Hans bliver holdt for at holde det onde væk deriblandt trolde, som vi også kender her i Dianalund. Vi har Troldestenene som "bevis" der ligger ude ved Sølvagervej. Historien endte lykkeligt med giftermål mellem de to stridende trolde.

Fyrværkeriet

Efter mørket var faldet på tændtes det flotte fyrværkeri til stor begejstring for de mange fremmødte, se billeder af fyrværkeriet her under.

[gallery link="file" ids="8225,8226,8227,8228,8230,8231,8234,8235,8236,8237,8240,8241,8242,8246,8248,8250,8253,8254,8258"]

Mange trodsede vejrguderne og mødte op til Sankt Hans i Børnehøjde i Byparken

Det var igen i år en succes med omkring 350 børn og voksne, der havde trodset vejret og var kommet ned i byparken for at holde Sankt Hans i børnehøjde.

Båltale om sammenhold

Båltalen blev i år holdt af formanden for Dianalund Udviklingsråd (DUR) Louise Sjøberg, hvor hun ved at fortælle historien om Hans og Grete, kom ind på hvor vigtigt det er at holde sammen. Hans og Grete kom væk fra heksen og fandt hjem igen ved at hjælpes ad og holde sammen. Det er vi også, ifølge Louise, gode til i Dianalund. Det er på grund af dette sammenhold, at der er svævebane i byparken, at kunstgræsbanen bliver en realitet i efteråret og første fase på aktivitetsområdet sættes igang efter sommerferien. Alt dette fordi der er en masse mennesker der støtter op om DUR og undergrupperne og ikke mindst alle de hårdt arbejdende frivillige i de to grupper Kunstgræs og Dianalund B&U Kultur.

Støt op om de gode aktiviteter

Hvis du ikke allerede er medlem kan du også melde dig ind i DUR og dermed støtte op om Sankt Hans i Børnehøjde og de mange andre aktiviteter. Alle der købte kage, chips, slik og drikkevarer i Dianalund B&U Kulturs bod, var med til at støtte op om næste fase af aktivitetsområdet med blandt andet en skaterbane og multibane.

Midsommervisen

Bålet blev herefter tændt mens der blev samlet en masse børn foran mikrofonen. De sang først med på "Heksemutter" efterfulgt af ShuBiDua versionen af "Midsommervisen". Dianalund B&U Kultur vil gerne sige tak til alle sponsorerer, alle de frivillige kagebagere og kaffebryggere samt alle dem der var med til stå i boden og hjælpe til omkring på pladsen.

[gallery link="file" ids="8179,8180,8181,8182,8183,8184,8185,8186,8187,8188,8189,8190,8191,8192,8193,8194,8195,8196,8197,8198,8199,8200,8201,8202,8203,8204,8205,8206,8207,8208,8210,8211,8212,8213,8214"]

Sorø Kommune bliver stadigt mere erhvervsvenlig

Sorø Kommune hopper hele 29. pladser frem til en 52. plads, fremgår det af Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervs- og byggevenlighed, der netop er udkommet. Borgmester Gert Jørgensen udtaler i den forbindelse: – Det glæder mig naturligvis at se, at også Dansk Byggeri mener, at vi er på vej i den rigtige retning. Der er fortsat et stykke arbejde, som skal gøres, før vi kan være tilfredse med vores placering i netop denne analyse, men her hæfter jeg mig især ved, at vi allerede på nuværende tidspunkt har betydeligt kortere sagsbehandlingstider, end da undersøgelsen blev foretaget, og at det er et område, vi er yderst opmærksomme på.
Nu også fokus på skole-erhvervssamarbejdet
Gert Jørgensen fortsætter: – Sorø Kommune har gang i nogle virkelig interessante tiltag inden for skole-virksomhedssamarbejde. Vi arbejder meget målrettet på at styrke overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelser, og når det gælder andelen af unge, som vælger en erhvervsuddannelse, ligger vi over landsgennemsnittet. Herudover har vi en lang række konkrete samarbejder mellem skoler og virksomheder – alt sammen noget, som er vigtigt i et fremtidsperspektiv, både for erhvervslivet og for det enkelte unge menneske, som skal godt i gang med et voksenliv med uddannelse og job. En del af fremgangen skyldes at Sorø Kommune ligger højt i forhold til de øvrige Sjællandske kommuner i når det handler om at få både langtidsledige og nyledige i arbejde, samtidig har byrådets beslutning om at lempe kravene til garantistillelse i forbindelse med løsning af byggeopgaver for Sorø kommune også bidraget til en højere placering.
Godt gang i udviklingen
Sorø Kommune ligger også pænt i analysen med de kommunale investeringer og byggetilladelser. Og når det gælder udviklingen i antallet af private virksomheder har der været markant fremgang for Sorø Kommune. – Det ser jeg som et udtryk for, at der generelt set er godt gang i vores kommune. Flere og flere private virksomheder vælger at etablere sig i Sorø Kommune, og det er meget positivt, siger Gert Jørgensen. [faktaboks]

Afslutning på Specialskolen på Filadelfia med gode resultater

Der er både 10 og 12-taller på eksamensbeviserne, gennemsnittet er gennemsnitligt, med det er netop noget helt særligt. Specialskolen på Filadelfia har hjulpet Simon Bune Jensen og Niclas M.D. Hansen godt på vej trods svære diagnoser. De er nu begge parate til at prøve kræfter med ungdomsuddannelser og er på rette vej.

[caption id="attachment_8166" align="alignnone" width="225"]Simon Bune Jensen Simon Bune Jensen[/caption]
Skolen har gjort ham til et helt menneske

- Før Simon kom på skolen, troede han ikke på, at han havde værdi, og slet ikke at han kunne klare noget. Han gav op, før han begyndte, forklarer Per Bune Jensen fra Kalundborg, som er far til Simon, der har diagnosen ADHD.

- Gode karakterer er selvfølgelig fint, men det allervigtigste er, at skolen har gjort ham til et helt menneske. Han har selvtillid, giver sig i kast med opgaverne og giver ikke op. Der var så mange nederlag i folkeskolen. Skolen på Filadelfia har gjort en stor forskel. Simon synger nu i kirkekor og optræder for andre. Det ville han aldrig have gjort tidligere, fortæller Per Bune Jensen. Simon skal i 10. klasse i Kalundborg efter sommer-ferien.

[caption id="attachment_8167" align="alignnone" width="225"]Nicklas M. D. Hansen Nicklas M. D. Hansen[/caption]
Fra kluntet til klar til livet

Nicklas, som har ADHD og autisme, har gået på skolen siden 1. klasse. Niclas mor Helle Pia Mortensen fortæller at:

- Nicklas var en ekstrem kluntet dreng, som dårligt kunne holde på en blyant. I dag er han en ung mand med selvtillid, som er klar til livet. Skolen har givet ro omkring det at lære. Lærerne har været rummelige og stillet krav. Uden specialskolen var Nicklas slet ikke, hvor han er i dag, fortæller en glad Helle Pia Mortensen, som efter sommerferien sender sin søn på efterskole.

Eksamensbeviser på fredag
Simon og Nicklas afslutter 9. klasse på fredag den 23. juni kl. 11.30 på Filadelfias specialskole, Børneskolen. Her deltager de begge i skoleafslutningen, hvor de også får overrakt deres eksamensbeviser. [faktaboks]

Debatindlæg: Kommunalvalg 2017…

For os kommer efterårets kommunalvalg til at handle om følgende: At dele af den kommunale administration flyttes tilbage til Dianalund og Stenlille. I forbindelse med kommunalreformen blev hele administrationen samlet i Sorø. At kommunalbestyrelsen prioriterer erhvervsudvikling i hele kommunen. Danmark bør være i balance, det samme bør kommunerne. Vækst i HELE kommunen er efter vores opfattelse bedst for alle kommunens borgere.
Grib chancen
Er du enig, så vær med til at fremme tanken om decentralisering hos vore sympatiske lokalpolitikere. Frem til valget lytter de usædvanlig meget til det der rører sig hos vælgerne. Sådan er politik. Grib chancen... Bent Frederiksen og Finn Pilgaard Beyer

420 børn og voksne til årets fodboldafslutning

Traditionen tro blev der afholdt sæsonafslutning for alle hold i DIF Fodbold. Hele plænen var fyldt med glade og entusiatiske børn, forældre og trænere, der alle på skift deltog i de 10 forskellige udfordrende poster. Efterfølgende blev der disket op med pølser, brød og pastasalat. Herefter blev der uddelt pokaler til årets kammerat, årets stjerneskud og årets fighter.
Skal du også gå til fodbold?
Skulle du også være blevet interesseret i at gå til fodbold kan du læse meget mere her: www.dianalundfodbold.dk [gallery link="file" ids="8071,8072,8073,8074,8075,8076,8077,8078,8079,8080,8081,8082,8083,8084,8085,8086,8087,8088,8089,8090,8091,8092,8093,8094,8095,8096,8097,8098,8099,8100,8101,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,8110,8111,8112,8113,8114,8115,8116,8117,8118,8119,8120,8121,8122,8123,8124,8125,8126,8127,8128,8129,8130,8131,8132,8133,8134,8135,8136,8137,8138,8139,8140,8141,8142,8143,8144,8145"]