Sorø Kommune starter nu grødeskæring i de offentlige vandløb

I Sorø Kommune starter grødeskæringsarbejdet i 2017 i uge 23. Det betyder, at kommunens entreprenører vil færdes langs med de offentlige vandløb til fods eller med grødeskæremaskine.

Færdselsareal

Ved grødeskæringen er der behov for et 5-8 meter bredt friholdt arbejdsbælte langs de offentlige vandløb. Arbejdsbæltets bredde fremgår af regulativet for vandløbet. Regulativerne kan du søge frem i Sorøkortet under mappen "Vandløb" og "vandløbsregulativer", og bruge "i-knappen" på den blå vandløbslinje i kortet.

Hegning

Bredejer er forpligtet til at fjerne eventuelle hegn langs vandløbskanten, hvis det er nødvendigt for at sikre, at grødeskæremaskinen kan komme til. Bredejer skal desuden sikre fri passage gennem de tværgående hegn i form af led.

Grødeskæring

Grødeskæringen foretages fra 1-3 gange årligt i henhold til regulativerne for de enkelte vandløb. Grødeskæringen skal så vidt muligt udføres, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strømrende. Den afskårne grøde fra vedligeholdelsen, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at udjævne i henhold til regulativernes bestemmelser, normalt mindst 2 m eller 5 m fra vandløbets øverste kant. Ved tilrettelæggelsen af arbejdet med vedligeholdelsen skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet. Det vil sige, at vi søger at fordele ulemperne ved kørsel og aflægning af grøde på begge sider af vandløbet i det omfang, det er muligt.

Væltede træer

Væltede træer i vandløb kan udgøre en spærring, hvis de hindrer vandets frie løb. Det gælder også stormfældede træer. Træet er bredejerens ejendom. Det er derfor bredejeren, der har ret til træet og dermed også pligt til at fjerne det.

Artikelbillede: Image by freepik


Sorø Æ ldrepleje søger sommerferievikarer fra 1. juni til 31. august med ansøgningsfrist den 15. juni

Vikarservice i Sorø kommune søger sommerferievikarer, det kan være SSH, SSA og Uuddannet i perioden 1. juni til 31. august 2017
Sorø kommune tilbyder:
  • En ekstra indtægt ved siden af eventuelle studier
  • Et fast sommerferievikariat
  • Medindflydelse på timeantal og antallet af vagter
  • Et indblik i at arbejde inden for omsorg og sundhed
  • En god og givende erhvervserfaring
  • At blive værdsat for den hjælp du yder
Hvis du har ønsker i forbindelse med ansættelsessted f.eks. udekørende funktion (område) eller plejecenter, om du vil have dag-, aften- eller nattevagt, bedes du skrive det tydeligt i din ansøgning. Skriv også om du har kørekort. Hvis du er uddannet SSH eller SSA bedes du medsende dokumentation. Løn- og ansættelsesvilkår finder sted efter overenskomst for social- og sundhedspersonale indgået mellem KL og FOA.
Ansøgningsfrist:
Skriv et par ord om dig selv og send dem elektronisk til sae3@soroe.dk senest den 15. juni 2017, kl. 08.00. Der afholdes løbende samtaler og eventuel indkaldelse vil ske via mail. Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Sorø Kommune. For spørgsmål, kan du ringe til Anne Hansen i Sorø Vikarservice på telefon 57 87 66 10 alle hverdage mellem kl. 08.00 - 15.00. Sorø kommune glæder sig til at arbejde sammen med dig! Sorø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund m.v. Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Sorø kommune har succes med skatteinddrivelse

I februar overtog Sorø Kommune opgaven med at inddrive ejendomsskatter fra SKAT.

Sorø kommune gjort så godt, at det er lykkedes at sikre indbetalinger for over 600.000 kr. og nedbringe gælden fra 1. rate af ejendomsskatten til det halve.

Borgmester Gert Jørgensen udtaler: "I Økonomiudvalget valgte vi at gribe den mulighed, kommunerne nu har fået for selv at inddrive ejendomsskatter, og de første resultater tyder på, at det har været en rigtig beslutning."

Kommunen arbejder videre med inddrivelse af den sidste gæld. Hvis gælden ikke bliver betalt, vil kommunen videresende sagerne til en advokat, som i sidste ende vil iværksætte tvangsauktion over de ejendomme, hvor ejendomsskatten ikke er betalt. Sorø Kommune skønner, at ca. 75 ejendomme vil blive videresendt til advokaten inden for de næste 14 dage.

Inddrivelsesproceduren er ligesom den var, før SKAT overtog opgaven.

[faktaboks]
Kontakt

Thomas Harfot, Økonomi- og Personalechef, telefon 57 87 60 52.

Over 800 publikummer til showkampen mellem Dianalund Oldboys og Brøndby All-stars

Showkampen mellem Dianalund Oldboys og Brøndby All-stars, var kommet på benene ved fælles kræfter fra alle på Oldboys-holdet ledet af Michael Bauer. Der var lagt op til en hyggelig og festlig dag med masser af god fodbold, øl, vand og pølser fra grillen. Der var også i dagens anledningen blevet stablet en tombola på benene, med præmier sponsoreret af blandt andet Dianalunds erhvervsliv.
600 solgte kampprogrammer
Der blev solgt hele 600 kampprogrammer, og der var rigtig godt gang i salget fra alle boderne. En af de frivillige i pølseboden fortæller at det på et tidspunkt, gik så stærkt at han alene nøjedes med at modtage pølse og brød fra højre og venstre, og sætte dem sammen til en fransk og så bare ud over disken - alt i mens en fjerde person i boden havde nok at gøre med at modtage penge.
Det endelige resultat
Resultatet af kampen blev 4-1, men Dianalund Oldboys formåede at spille uafgjort i anden halvleg. Det var også jo garvede rotter, der forstod at flytte sig for hinanden, vores lokale helte var oppe imod. Resultatet af det samlede overskud lader stadig vente på sig lidt endnu, men skulle blive offentliggjort i starten af næste uge, når pengene skal overrækkes til Kunstgræsgruppen.
Billeder fra dagen
Det var lykkedes at få Morten Sundgaard til at komme og fotografere dagens kamp, det er alle de billeder du kan se herunder. [gallery link="file" ids="7544,7545,7546,7547,7548,7549,7550,7551,7552,7553,7554,7555,7556,7557,7558,7559,7560,7561,7562,7563,7564,7565,7566,7567,7568,7569,7570,7571,7572,7573,7574,7575,7576,7577,7578,7579,7580,7581,7582,7583,7584,7585,7586,7587,7588,7589,7590,7591"]

Cirkus Arena kommer til Dianalund

Uddeler Max Thomsen fra  Super Brugsen i Dianalund har fået lokket Cirkus Arena her til Dianalund. I år turnerer Cirkus Arena med Motor Mille fra Ramasjang, som kommer og er sprechstallmeister under hele showet. Tag børn og børnebørn under armen og kom i Cirkus Arena den 29. August 2017 på Dianalund Stadion. Hvis du er medlem af Coop får du rabat ved køb af alle billetter. Det koster 200,- at blive medlem, så det kan godt betale sig ved køb af mere end 4 billetter, du skal bare komme ind i SuperBrugsen i Dianalund, så vil de hjælpe dig. Billetter til forestillingen kan købes i SuperBrugsen:
Coop medlemmer med App 100,-
Coop medlemmer uden App 120,-
Ikke Coop medlemmer 170,-
 

Sønderjysk Forening kommer til Grundlovsfesten

Mød Sønderjysk Forening på grundlovsdag ved Borgerhuset i Dianalund og kom og hør om lokalforeningens og Grænseforeningens arbejde for det danske mindretal syd for grænsen. Du kan være med til at støtte ved at blive medlem. Hør om vores arrangementer  - allerede afholdte og planlagte, bl. a. tur til vores venskabsforening syd for grænsen i slutningen af august. Vi er i samme telt som Lokalhistorisk Forening. Du kan se mere om Grundslovsfesten her

Lokalhistorisk Forening for gammel Dianalund kommer til Grundlovsfesten

Mød Lokalhistorisk Forening og Lokalarkivet på grundlovsdag ved og i Borgerhuset i Dianalund. Se alle de spændende udgivelser og aktiviteter, Lokalhistorisk Forening og Lokalarkivet har og er i gang med. Mød os på pladsen i teltet sammen med Sønderjysk Forening eller besøg Lokalarkivets lokaler i Borgerhuset, hvor der både er udstilling om oldtiden på vores egn med mange spændende fund fra Åmosen eller få en slægtshistorisk snak med vores ekspert. Du kan se mere om Grundslovsfesten her

Informationsmøde for håndværkere om kommende anlægsarbejder i Sorø kommune

Tirsdag den 30. maj inviteres alle håndværksvirksomheder i Sorø Kommune til det årlige informationsmøde, hvor der bliver orienteret om kommende kommunale anlægs-, drift- og vedligeholdelsesopgaver.

Sorø Forsyning deltager også på mødet, ligeledes for at orientere om kommende opgaver.

– Håndværkermødet er en oplagt mulighed for at holde sig orienteret om kommunale opgaver. Samtidig er det en god lejlighed til at mødes og netværke med andre virksomheder for eksempel med henblik på at samarbejde om at byde ind på opgaverne, siger vækstkonsulent i Sorø Erhverv, Johanne Hauerslev Christensen.

På mødet kan man foruden borgmester Gert Jørgensen også møde byggesagkyndig Søren Borup Jensen og byggesagsbehandler Thomas Rostgaard Henrichsen og få svar på spørgsmål om sagsbehandlingen af eksempelvis byggesager.
Tid og sted:

Mødet holdes tirsdag den 30. maj kl. 8.30-10 på Restaurant Tee-Stedet på Sorø Golfklub, Suserupvej 7. Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejningen bedes man tilmelde sig senest den 28. maj kl. 9 på erhvervsservice@soroe.dk.

Kontakt: Johanne H. Christensen, Sorø Erhverv, 21 55 18 43

Find det bedste ved Dianalund til sommerprogram på TV2 øst

Hen over sommeren bringer TV Øst serien ”Det bedste ved vores region”, hvor de besøger de 12 kommuner i regionen og sender live. Sorø Kommune får besøg den 23.-25. juli – midt i den dejligste sommertid. Under besøget skal TV Øst møde mennesker med noget på hjerte, besøge smukke steder, opleve festlige begivenheder og meget mere. Har DU et forslag til, hvilke begivenheder, personer, steder mv., TV Øst skal møde, så send en mail til Ole Hilden, Sorø Kommune på olhi@soroe.dk inden 1. juni. Det er naturligvis TV Øst, som suverænt vælger, hvad de vil dække, så vi kan ikke love, at dit forslag kommer med i fjernsynet. Men vi vil gøre vores bedste for at give dem mulighed for at lave tre dages forrygende sommerfjernsyn fra hele Sorø Kommune.
Fakta om "Det bedste ved vores region"
Serien kører i seks uger fra 2. juli til 11. august og sender fra 12 kommuner. TV Øst kommer til Sorø den 23.-25. juli Serien består af et dagligt indslag i fjernsynet, historier/reportager/interviews på nettet og live interview mv. på Facebook.
Kontakt
Ole Hilden, Sorø Kommune, på 29 27 40 27 eller olhi@soroe.dk

Lions deltager i Grundlovsfesten i Dianalund

Grundlovsdag 2017 bliver der mulighed for at være med til af fejre Lions 100 årsdag ved Grundlovsfesten v. Borgerhuset i Dianalund fra kl. 10-17. Lions Dianalund fejrer denne dag Lions 100 års fødselsdag og der vil være et stort telt med oplysningsplancher om Lions´ historie. 100 års faklen, som er rundt i hele landet i forbindelse med jubilæet vil stå og lyse op.
Borgmester Gert Jørgensen uddeler Lions Dianalund pris
Vi vil til Grundlovsdagen være værter for en gruppe medborgere, som ikke er i stand til selv at komme til Grundlovsfest: Vi vil sørge for transport til og fra og byder vores gæster på en kop kaffe og sikkert også noget kage. Kl. 15 har vi den glæde, at Borgmester Gert Jørgensen har sagt ja til at uddele året lokale Lions Dianalund pris på 5000 kr. til en lokal ildsjæl. Lions er en internationale hjælpeorganisation, hvis Danske afdeling sidste år uddelte ca. 26 mill. kr. til forskellige humanitære formål, både nationalt og internationalt.